Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 24.-30.5.2013

07-10-2013

Obilniny

Zostávajú v pozornosti kohútiky pestrý a modrý. Ošetrujte larvy, ak je počet vajíčok alebo lariev 0,6 a viac na jedno steblo, ošetruje sa pri pomere vajíčok a lariev 1:2. Proti kohútikom sú autorizované Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cyprin 10 EC, Cythrin 250 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Dursban 480 EC, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Nexide, Nurelle D, Proteus 110 OD, Rafan, Rapid, Supersect, Vaztak 10 EC a novoautorizovaný Dursban Delta.

Posledné ošetrenia do klasu zostávajú proti múčnatke trávovej, listovým škvrnitostiam, septoriózam a fuzariózam. Vhodné sú aj podmienky na šírenie hrdzí.

 

Strukoviny

Najvážnejším škodcom tohto obdobia je na hrachu voška hrachová. Bezkrídla živorodá samička meria 3,5-5,5 mm, má zelenú, niekedy červenkastú farbu. Je to najväčšia voška škodiaca na poľných plodinách. Škodí vyciciavaním štiav a vylučovaním sladkých výlučkov. Cicanie znižuje úrodu. Vyskytuje sa hniezdovito, preto je vhodné lokálne ošetrenie. Hľadať ju treba v rastových vrcholoch ukrytú medzi listami. Prah škodlivosti je 3-5 jedincov na jednu rastlinu. Autorizované sú Cyperkill 25 EC, Cythrin 250 EC, Gunner, Nexide, Nurelle D, Markate 50, Pirimor 50 WG, Rafan, Rapid a Supersect.

Koncom mája vyliezajú z pôdy dospelce strapky hrachovej. Je to drobný čiarkovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm s obrvenými krídlami. Má jednu generáciu do roka. Škodí na hrachu, fazuli, bôbe, šošovici, sóji a ďalších druhoch z čeľade vikovitých. Vyhovujú jej suché lokality. Vlhké daždivé počasie môže obmedziť množstvo strapiek. V dôsledku cicania sa deformujú stonky a vegetačné vrcholy, môžu zasychať a opadávať kvety, poškodené listy majú striebristé škvrny a deformujú sa. Na hrachu je orientačné kritické číslo 20 vajíčok alebo vyliahnutých lariev na 10 kvetných pukov. Autorizované sú prípravky len do bôbu Decis EW 50, Delta EW 50, Karate Zeon 5 SC, Mavrik 2 F a Vaztak 10 EC.

Na sóji je najnebezpečnejší roztočec chmeľový. Imága majú dve typické tmavé škvrny na chrbte a štyri páry nôh. Samička je 0,5 mm dlhá; samček je menší a štíhlejší. Cicanie na spodnej strane listov môže spôsobiť ich spálenie. Nie sú povolené žiadne prípravky.

Na šošovici je najnebezpečnejší plodomor šošovicový. Imága sú komárovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm, liahnu sa koncom mája a začiatkom júna na poliach, kde bola minulý rok šošovica. Samičky prelietajú na šošovicu a kladú vajíčka do kvetných pukov veľkosti do 4,5 mm, väčšie puky nenapádajú. Do jedného puku nakladie samička niekoľko vajíčok. Larvy vyliahnuté v kvetných pukoch cicajú kvetné lupienky a bázu piestikov a tvoria na nich hálky. Príznakmi sú zdurené a zatvorené kvetné puky. Strata na úrode môže dosiahnuť až 80 %. Na hrachu škodí plodomor hrachový podobným spôsobom, kritické číslo je 1 znáška vajíčok na 3 rastliny alebo 27 znášok na 1 m?. V šošovici sú povolené Decis EW 50, Delta EW 50, Karate Zeon 5 SC a Mavrik 2 F, v hrachu nie sú povolené insekticídy.

Z chorôb sa na strukovinách môže prejaviť múčnatka hrachová, ktorá tvorí sivobiely múčnatý povlak na ktorejkoľvek časti rastliny, silne napadnuté rastliny žltnú až odumierajú. Napadnuté struky sú menšie a deformované. Nie sú povolené prípravky.

Pleseň hrachová sa prejavuje na mladých rastlinách ich zhrubnutím a deformáciou, rastliny sú metlovité, bledé, za vlhkého počasia sú spodné listy pokryté sivohnedým povlakom konídionosičov. Sekundárna infekcia tvorí drobné škvrny na vrchnej strane listov a prílistkov, zostávajú matné, pletivá hrubnú až praskajú. Môže napádať aj kvety, ktoré opadávajú. Struky majú žltkasté škvrny, vo vnútri s bielymi povlakmi, často nevytvoria semená. Povolené je Bravo 500. Účinkuje zároveň aj proti antraknózam.

Pleseň sivá tvorí drobné škvrny na vrchnej strane listov a prílistkov, zostávajú matné, pletivá hrubnú až praskajú. Môže napádať aj kvety, ktoré opadávajú. Struky majú žltkasté škvrny, vo vnútri s bielymi povlakmi, často nevytvoria semená. Nie sú autorizované fungicídy.

 

Slnečnica

Vo fáze 6-8 listov ošetrite porasty proti alternáriovej škvrnitosti. Prejavuje sa na listoch hnedými prepadnutými škvrnami často s koncentrickými kruhmi s tmavozelenými spórami. Napáda aj stonky, úbory a nažky. Pri silnom napadnutí rastliny zakrpatievajú, vädnú a odumierajú. Na foliárnu aplikáciu sú povolené Acanto, Bumper Super, Pictor, Polyversum a Sfera 535 SC. Ošetrenie zopakujte v plnom kvete a na konci kvitnutia. Presne v tých istých termínoch treba ošetriť porasty aj proti bielej hnilobe, ktorá patrí k najvýznamnejším chorobám slnečnice. Príznakom je zmäknutie pletiva, svetlo žlté postupne hnednúce škvrny za vlhka pokryté bielym mycéliom. Rastliny vädnú, lámu sa, odumierajú. Ak vytvoria úbory, tak sú s hluchými nažkami. Odlíšenie od iných chorôb napádajúcich slnečnicu je ťažké, najvýznamnejší znak je čisto biele mycélium a čierne skleróciá. Povolené sú Amistar, Acanto, Amistar Xtra, Bumper Super, Discus, Pictor, Polyversum, Sfera 535 SC, Tanos 50 WG a Zamir 40 EW. Niektoré z uvedených prípravkov sú povolené aj na pleseň sivú. Na pleseň slnečnice nie sú autorizované prípravky.

V máji preletuje na sekundárnych hostiteľov aj voška slamihová. Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch je nálet až pred tvorbou úborov. Účinný je postrek insekticídmi a aficídmi v čase, keď priemer kvetného puku dosiahne 2-3 cm. Ošetrenie je vhodné urobiť najneskôr 14 dní pred začiatkom kvitnutia. Niektorí autori odporúčajú ošetrenie už pri objavení sa prvých kolónií vošiek na slnečnici. Prah škodlivosti je 20 ks vošiek na jednu rastlinu v čase od objavenia do začiatku tvorby kvetných pukov, 40 ks na rastlinu pred kvitnutím. K povoleným prípravkom BI 58 EC-Nové, Calypso 480 SC, Nurelle D, Proteus 110 OD pribudol nový prípravok Pyrinex Supreme.

Slnečnicu môže napádať aj voška maková, proti nej sú povolené Mospilan 20 SP, Sumi-Alpha 5 EW a Pirimor 50 WG.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
20.5.2013

 

Ovocné stromy, zelenina a zemiaky

Ovocie

V poslednej správe sme uviedli dátumy ošetrovania proti obaľovačovi jablčnému. Pre kladenie vajíčok sú potrebné večerné teploty na úrovni 17oC a viac meraných o 21,00 hodine stredoeurópskeho času, ktoré už približne 7-10 dní nedosahujú túto úroveň. Na určenie termínu je úplne najpresnejšia metóda kontroly nakladených vajíčok priamo v sade a sledovanie ich vývoja smerom k liahnutiu. Vzhľadom na avizované dlhšie ochladenie uvádzame pre pestovateľov v 2. a 3. signalizačnom pásme, ktorí ošetrenie ešte nevykonali, že uvedené termíny ošetrovania z minulej signalizácie možno posunúť približne o 5-7 dní neskoršie.

Na hruškách je významným škodcom méra hrušková, proti ktorej však nie je povolený žiadny špeciálny prípravok. Vedľajší účinok proti nej možno očakávať u systémových prípravkov povolených proti vyliahnutým húseniciam obaľovačov a voškám. Taktiež o to väčší význam majú prirodzení nepriatelia mér, ktorými sú dravé bzdochy, lienky, zlatoočky, ucholaky, mravce a pavúky. I keď nedokážu rýchlo zredukovať už premnožené méry, sú ich dôležitým regulátorom početnosti.

Ochranu proti múčnatkechrastavitosti na jadrovinách netreba podceňovať. Najmä v oblastiach s lokálnymi búrkami je potrebné ošetrovanie každých 12-14 dní.

Z drobného ovocia upozorňujeme na americkú múčnatku egreša na egreši. Nakoľko podmienky pre jej vývoj sú priaznivé, odporúčame tretie ošetrenie nie skôr ako 14 dní po predošlom ošetrení prípravkom Discus. Maximálne sa ošetruje 4-krát, raz pred kvetom a 3-krát po odkvitnutí.

Vošky

Ochrana proti voškám je aktuálna na všetkých plodinách s ich silným výskytom, preventívne sa neošetruje! Veľmi dôležitý je správny výber prípravku, pretože niektoré prípravky proti obaľovačom nie sú zároveň dostatočne účinné proti voškám. Preto v tomto období odporúčame v prípade silných výskytov vošiek vyberať prípravky účinné proti obom škodcom. Nevýhodou takéhoto postupu je menej ekologické správanie alebo menšia vhodnosť pre integrovanú ochranu, pretože práve šetrnejšie prípravky z hľadiska životného prostredia účinné proti obaľovačom nepotláčajú vošky.

Zelenina a zemiaky

Ošetrenie cibule proti plesni cibuľovej je potrebné v zavlažovaných porastoch alebo v oblastiach s vyššími zrážkami na úrovni približne 40 mm za týždeň. Tí pestovatelia zemiakov, ktorí intenzívne využívajú závlahy, by si mali dať pozor na pleseň zemiakovú, proti ktorej musia pravidelne ošetrovať. Pri neskorých odrodách v nezavlažovaných porastoch je ošetrenie potrebné iba v oblastiach s lokálnymi búrkami nad 40 mm za posledný týždeň. Podrobnejšia signalizácia pre pleseň zemiakovú na zemiakoch a pre 3 hlavné choroby viniča (peronospóra, múčnatka a pleseň sivá) je zverejnená pre vybraných 20 lokalít Slovenska na internetovej stránke www.uksup.sk.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
20.5.2013