Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín za obdobie 17.-23.5.2013

07-10-2013

Repka ozimná
Ohrozením pre repku môže byť voška kapustová. Prezimuje v štádiu vajíčka v pôde, na kapustovitých a bôbovitých rastlinách. Počas vegetácie môže mať 16-20 generácií. Po odkvitnutí repky vytvárajú vošky veľké kolónie na celých rastlinách, najmä na okrajoch porastov. Pletivá sa deformujú, šešule žltnú a ďalej sa nevyvíjajú. Medovica, ktorú vošky vylučujú, môže byť živnou pôdou černí. Prah škodlivosti je pri napadnutí 10 a viac % súkvetí 100 a viac voškami, okrajovo 2 kolónie vošiek na 1 m?. Prognóza je slabý až stredný výskyt podľa priebehu zimy, ktorá nepriala prezimovaniu vajíčok. Nebezpečenstvo výskytu môže byť len za veľmi priaznivých podmienok pre premnoženie vošiek a to je teplé a suché, nie horúce počasie. V repke sú povolené prípravky Bi 58 EC-Nové, Nexide, Nurelle D, Pirimor 50 WG a Rapid, v horčici len Pirimor 50 WG.

Ako som signalizovala, postrek môžete využiť aj na aplikáciu fungicídov. Proti bielej hnilobe repky môžete ošetrovať od začiatku do konca kvitnutia repky. Prah škodlivosti je 15-20 % napadnutých rastlín. K prípravkom povoleným doteraz pribudol Tebucur. Účinkuje aj na černe a fómu. Tým zároveň pripomínam, že aplikácia fungicídov počas kvitnutia potláča výskyt černe repkovej. Počas kvitnutia je vhodné ošetrovať aj proti plesni sivej. Počet autorizovaných prípravkov je obmedzený na Pictor, Prosaro 250 EC a Tilmor, ale vedľajší účinok na túto chorobu je pri viacerých prípravkoch.

Zatiaľ nie sú pozorované napadnutia hubovými chorobami.

Obilniny
Zostávajú v pozornosti kohútik pestrý a modrý. Ošetrujte larvy, ak je počet vajíčok alebo lariev 0,6 a viac na jedno steblo, ošetruje sa pri pomere vajíčok a lariev 1:2. Proti kohútikom sú autorizované Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cyprin 10 EC, Cythrin 250 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Dursban 480 EC, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Nexide, Nurelle D, Proteus 110 OD, Rafan, Rapid, Supersect, Vaztak 10 EC a novoautorizovaný Dursban Delta.

Z chorôb naďalej sledujte múčnatku trávovú na pšenici ozimnej, jačmeni, raži, tritikale a ovsi. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16-20°C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. Prah škodlivosti je 70 % odnoží s výskytom múčnatky na niektorom z horných troch listov počas odnožovania do začiatku klasenia BBCH 21-51. K autorizovaným prípravkom pribudli v roku 2013 Rombus Trio a rozšírená autorizácia bola prípravkom Acanto, Sportak HF, Spartakus a Hutton.

Prepŕchanie a teploty okolo 20°C sú ideálne pre šírenie listových škvrnitostí.

Hnedá škvrnitosť jačmeňa napáda jarný aj ozimný jačmeň. Najskôr ako nenápadné svetlé prúžky na koleoptyle, neskôr prechádzajú na listové čepele. Choroba má dva typy: škvrnitú (spot typ) a sieťovú (net typ). Škvrnitý typ tvorí tmavohnedé oválne škvrny ohraničené chlorózou. Sieťový typ spôsobuje tmavohnedé sieťované škvrny s ojedinelou chlorotizáciou. Povolené prípravky majú vedľajší účinok aj na rynchospóriovú škvrnitosť jačmeňa, ktorá tvorí belavé škvrny rôznych tvarov (1-2 cm), s vonkajším tmavohnedým ostrým lemovaním a viditeľnými koncentrickými kruhmi. Postupne pletivo vo vnútri škvŕn vypadáva. Najviac postihuje spodné listy, ktoré môžu odumierať celé. Len proti nej samotnej nie sú autorizované prípravky.

Septoriózy napádajú pšenice, raž, tritikale a ovos. Pripomínam že do ovsa, ktorý je napádaný už od 3-4 listov je povolený Hutton. Na oboch stranách listov sú viditeľné nepravidelné svetlohrdzavé škvrny a na nich drobné hnedočierne bodky plodničiek, pri silnom napadnutí škvrny splývajú a listy odumierajú.

Z hubových ochorení zostáva v pozornosti aj helmintosporióza pšenice, ktorá býva často označovaná DTR podľa jej názvu Pyrenophora tritici-repentis anamorfa  Drechslera tritici- repentis. Fungicídy proti nej nie sú autorizované, ale množstvo fungicídov na listové choroby spoľahlivo účinkuje aj na DTR.

Zemiaky
Sú pomerne dobre vzídené a hneď na ne zaútočila pásavka zemiaková. Prezimovali imága asi 10-15 cm hlboko v pôde na zemiačniskách. Na jar po oteplení, približne v čase kvitnutia púpavy, vyliezajú chrobáky z pôdy a preliezajú na nové porasty zemiakov. Oplodnené samičky kladú vajíčka na spodnú stranu listov v kôpkach, jedna samička môže naklásť až 500 vajíčok, ktoré prilepuje na listy. Larvy sú po vyliahnutí veľmi žravé, žerú vo dne, v noci, až v poslednom štvrtom instare zalezú do pôdy, odpočinú si a zakuklia sa. Mladé chrobáky v priaznivých klimatických podmienkach môžu ešte vyliezť von a založiť druhú generáciu, alebo upadnú do diapauzy a prežijú zimu.

Prah škodlivosti je 100 jarných chrobákov alebo 5 000 lariev na ha. Hneď po vzídení sú zemiaky chránené proti pásavke zemiakovej moridlami, ak boli použité.

Na ošetrenie na list sú autorizované prípravky Actara 25 WG, Apache 50 WG, Biscaya 240 OD, Bulldock 25 EC, Calypso 480 SC, Cyprin 10 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 SC, Mospilan 20 SP, Nurelle D, Proteus 110 OD, Spintor a Vaztak 10 EC.

13.5.2013 

Ing. Alena Škuciová   
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Ovocné stromy a vinič

Vinič
Napriek neskorému začiatku jari, je väčšina plodín vo fázach zodpovedajúcich priemeru. Tak je tomu aj vo vinohradoch. S tým súvisí aj termín začiatku postrekovej sezóny. Vzhľadom na približne 5-týždňové takmer bezzrážkové obdobie je pre vinič momentálne aktuálna iba múčnatka. Termín prvého ošetrenia treba načasovať tak, aby bolo možné vykonať ešte jeden predkvetový postrek, to znamená, že prvé ošetrenie treba vykonať v období 20.-23. mája. Odporúčame použiť kontaktný prípravok. Prípravok proti peronospóre netreba do postreku pridávať. Táto potreba by bola iba v prípade veľmi intenzívnych zrážok na úrovni 50 a viac mm za týždeň. Tesne pred kvitnutím treba následne ošetrovať proti obom chorobám bez ohľadu na priebeh počasia. Výber vhodného prípravku je preventívnou podmienkou na zabránenie vzniku rezistencie, teda odolnosti choroby voči prípravkom. Rezistencia je skutočnosťou a môže byť jedným z dôvodov neúčinnosti prípravkov. V prípade, že je rezistencia pozorovaná, treba vynechať úplne prípravky s účinnými látkami z rovnakej skupiny aspoň na 2 roky, aby sa navrátila aspoň čiastočne rovnováha v populácii škodlivého organizmu. Tento rok sa zdá byť opäť vhodnejší pre múčnatku, ktorej škodlivosť je znásobená tým, že môže poškodzovať vinič veľmi dlhé obodbie. Preto už teraz pri výbere prípravku na prvé ošetrenie teba myslieť na všetky protimúčnatkové zásahy za celú sezónu tak, aby sme mohli striedať aspoň 3 rôzne skupiny účinných látok v použitých prípravkoch. Riešením je aj využitie výlučne kontaktných prípravkov, pri ktorých rezistencia nikdy nevzniká, s tým, že je potrebné použiť väčšie množstvo vody (na hornej hranici uvedenej na etikete) a interval medzi ošetreniami treba v kritickom období skrátiť na 8-10 dní.

Ovocné stromy

Tohoročné počasie je zatiaľ teplotne pomerne vyrovnané. Krátke ochladenia, ako aj to posledné, príliš neovpyvňujú niektorých škodcov. Obaľovač jablčný síce má svoje teplotné nároky, ktoré však v našich podmienkach sú každým rokom ľahko splniteľné. Jeho nálet dospelcov trvá pomenre krátko, ale je lokálne dosť intenzívny (napr. v okrese Galanta). Je predpoklad, že kladenie vajíčok už začalo. Preto v nasledujúcej tabuľke uvádzame orientačné termíny ošetrovania podľa signalizačných pásiem. Pre kladenie vajíčok sú potrebné večerné teploty na úrovni 17oC a viac meraných o 21,00 hodine stredoeurópskeho času. Na určenie termínu je úplne najpresnejšia metóda kontroly na kladených vajíčok priamo v sade a sledovanie ich vývoja smerom k liahnutiu. Ošetruje sa buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam prípravkami Coragen 20 SC (max. 2-x), Dimilin 48 SC alebo Integro alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam prípravkami Bulldock 25 EC (max. 2-x za sezónu), Calypso 480 EC, Carpovirusine (max. 3-x za sezónu), Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Star Zeon, Lambda Lam 50 CS (do 30.6.2013), Lambdol, Mavrik 2 F, Mospilan 20 SP (max. 1-x za sezónu), Nurelle D, Reldan 22, Spintor, Steward, Trebon 30 EC, Trebon 10 F (do 30.6.2013) alebo Vaztak 10 EC. Treťou skupinou účinných prípravkov sú biologické prípravky Biobit XL a Madex, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, čo je asi 3 dni po 1. termíne. Všetky 3 skupiny prípravkov sa vzájomne vylučujú, to znamená, že sa nepožívajú v slede za sebou, ale postačuje jedno ošetrenie niektorého z nich vo vhodnom termíne.

 

územie Slovenskej republiky 1. termín  2. termín
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky): 21.-23. mája 28. mája – 1. júna
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce): 25. – 27. mája  2.-6. júna
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m): 2.-6. júna 9.-16. júna
polohy nad 600 m     ešte plus 5-7 dní


Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
13.5.2013