Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 10.-16.5.2013

07-10-2013

Repka ozimná

Byľomor kelový tento rok asi veľa škody nenarobí. Lietal len krátku dobu, vrchol náletu v regióne Topoľčian mal 1. mája. V ten deň začal intenzívne lietať krytonos šešuľový. Kritické číslo 1 chrobák na rastlinu dosiahol až v sobotu 4.mája. Nálet bol prerušovaný silným vetrom a búrkami.

Povolené sú prípravky Mospilan 20 SP, Decis EW 50, Delta EW 50, Proteus 110 OD, Nexide, Rapid, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 EC, Markate 50, Biscaya 240 OD, Fury 10 EW, Bulldock 25 EC a prípravky autorizované v roku 2013 Gunner a Pyrinex Supreme.

Nálet šešuľových škodcov je slabý, ošetrenie systémovými prípravkami však pomôže zničiť nielen škodcov na poraste, ale aj prípadné larvy v šešuliach.

V 18.týždni začala na porasty repky lietať aj voška kapustová. Prezimuje v štádiu vajíčka v pôde, na kapustovitých a bôbovitých rastlinách. Počas vegetácie môže mať 16-20 generácií. Po odkvitnutí repky vytvárajú vošky veľké kolónie na celých rastlinách, najmä na okrajoch porastov. Pletivá sa deformujú, šešule žltnú a ďalej sa nevyvíjajú. Medovica, ktorú vošky vylučujú, môže byť živnou pôdou černí. Prah škodlivosti je pri napadnutí 10 a viac % súkvetí 100 a viac voškami, okrajovo 2 kolónie vošiek na 1 m?. Prognóza je slabý až stredný výskyt podľa priebehu zimy, ktorá nepriala prezimovaniu vajíčok. Nebezpečenstvo výskytu môže byť len za veľmi priaznivých podmienok pre premnoženie vošiek, a to je teplé a suché, nie horúce počasie. V repke sú povolené prípravky Bi 58 EC-Nové, Nexide, Nurelle D, Pirimor 50 WG a Rapid, v horčici len Pirimor 50 WG.

Ako som signalizovala, postrek môžete využiť aj na aplikáciu fungicídov. Proti bielej hnilobe repky môžete ošetrovať od začiatku do konca kvitnutia repky. Prah škodlivosti je 15-20 % napadnutých rastlín. Rozvoj choroby je vtedy, ak sa teplé počasie strieda s vlhkým, čo tento rok nastalo. K prípravkom povoleným doteraz pribudol Tebucur. Účinkuje aj na černe a fómu. Tým zároveň pripomínam, že aplikácia fungicídov počas kvitnutia potláča výskyt černe repkovej. Počas kvitnutia je vhodné ošetrovať aj proti plesni sivej. Počet autorizovaných prípravkov je obmedzený na Pictor, Prosaro 250 EC a Tilmor, ale vedľajší účinok na túto chorobu je pri viacerých prípravkoch.

Zatiaľ nie sú pozorované napadnutia hubovými chorobami.

 

Obilniny

Kohútiky pestrý a modrý kladú vajíčka. Odporúčam kontrolu porastov a zasiahnuť proti imágam pri dosiahnutí kritického čísla 8 ks imág na 1 m?. Ak je počet vajíčok alebo lariev 0,6 a viac na jedno steblo, ošetruje sa pri pomere vajíčok a lariev 1:2. Proti kohútikom sú autorizované Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cyprin 10 EC, Cythrin 250 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Dursban 480 EC, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Nexide, Nurelle D, Proteus 110 OD, Rafan, Rapid, Supersect, Vaztak 10 EC a novoautorizovaný Dursban Delta.

Sú splnené podmienky pre šírenie múčnatky trávovej na pšenici ozimnej, jačmeni, raži, tritikale a ovsi. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16-20°C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. T1, teda prvý termín aplikácie je v čase odnožovania až steblovania, ak bolo splnené kritické číslo a môže sa zhodovať aj s preventívnym ošetrením, keď nie sú príznaky viditeľné, ale sú splnené teplotné a vlhkostné pomery v poraste, porast je prehustený a odroda citlivá. Prah škodlivosti je 70 % odnoží s výskytom múčnatky na niektorom z horných troch listov počas odnožovania do začiatku klasenia BBCH 21-51. K autorizovaným prípravkom pribudli v roku 2013 Rombus Trio a rozšírená autorizácia bola prípravkom Acanto, Sportak HF, Spartakus a Hutton.

Prepŕchanie a teploty okolo 20°C sú ideálne pre šírenie listových škvrnitostí.

Hnedá škvrnitosť jačmeňa môže prepuknúť v priebehu 5-7 dní. Prvá vlna epidémie kulminuje vo fáze odnožovania, druhá v období steblovania až klasenia. Napáda jarný aj ozimný jačmeň. Najskôr ako nenápadné svetlé prúžky na koleoptyle, neskôr prechádzajú na listové čepele. Choroba má dva typy: škvrnitú (spot typ) a sieťovú (net typ). Škvrnitý typ tvorí tmavohnedé oválne škvrny ohraničené chlorózou. Sieťový typ spôsobuje tmavohnedé sieťované škvrny s ojedinelou chlorotizáciou. Povolené prípravky majú vedľajší účinok aj na rynchospóriovú škvrnitosť jačmeňa, ktorá tvorí belavé škvrny rôznych tvarov (1-2 cm), s vonkajším tmavohnedým ostrým lemovaním a viditeľnými koncentrickými kruhmi. Postupne pletivo vo vnútri škvŕn vypadáva. Najviac postihuje spodné listy, ktoré môžu odumierať celé. Len proti nej samotnej nie sú autorizované prípravky.

Septoriózy napádajú pšenice, raž, tritikale a ovos. Pripomínam že do ovsa, ktorý je napádaný už od 3-4 listov je povolený Hutton. Na oboch stranách listov sú viditeľné nepravidelné svetlohrdzavé škvrny a na nich drobné hnedočierne bodky plodničiek, pri silnom napadnutí škvrny splývajú a listy odumierajú.

Z hubových ochorení ešte spomeniem helmintosporiózu pšenice, ktorá býva často označovaná DTR podľa jej názvu Pyrenophora tritici-repentis anamorfa  Drechslera tritici- repentis. Fungicídy proti nej nie sú autorizované, ale množstvo fungicídov na listové choroby spoľahlivo účinkuje aj na DTR.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
5.5.2013      

 

Ovocné stromy a zelenina

Ovocné stromy

V tomto období pravidelne začínajú lietať motýle podkopáčikov a obaľovačov škodiacich na ovocných drevinách. Podkopáčiky patria medzi tzv. mínujúcich škodcov jabloní. Ako prvý začína lietať ploskáčik jabloňový, po ňom sa o niekoľko dní objavuje podkopáčik špirálový, ktorý spôsobuje najväčšie škody, a tretím druhom je podkopáčik ovocný. Ich škodlivosť je významná hlavne v najteplejších oblastiach, teda v okresoch Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky, pričom menšie škody môžu vzniknúť aj na juhu susediacich okresov, teda Pezinok, Senec, Trnava, Nitra a Levice, plus na východe republiky v okrese Trebišov. Na ostatnom území republiky sú ich škody zanedbateľné. Za rok mávajú 2 až 3 generácie, ochrana je najdôležitejšia pre prvé dve generácie. Momentálne začalo a prebieha rojenie dospelcov podkopáčikov a postupne aj kladenie vajíčok. Na chemickú ochranu v čase rojenia približne okolo 8. mája možno použiť prípravky Ceon 5 CS, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Star Zeon a Lambdol alebo v čase kladenia vajíčok približne o 5-7 dní neskôr oproti uvedenému obdobiu prípravky Calypso 480 SC, Dimilin 48 SC a Spintor.

Vo feromónových lapačoch slúžiacich na signalizáciu ochrany proti obaľovačom na ovocných stromoch je pozorovaný let prvej generácie motýľov obaľovača slivkového obaľovača broskyňového. V oblastiach s pravidelnými hospodárskymi škodami možno vykonať ochranu aj proti prvej generácii. Prípravky účinkujúce proti vajíčkam nie sú momentálne povolené žiadne. V období liahnutia lariev sú proti obaľovačovi broskyňovému povolené prípravky Ceon 5 CS, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Star Zeon a Lambdol a proti obaľovačovi slivkovému Calypso 480 SC a maxilmálne 1-krát za celú vegetáciu aj Mospilan 20 SP. Okrem toho sú proti žravým a cicavým škodcom všeobecne na ovocných drevinách povolené Decis EW 50, Decis Protech a Delta EW 50. Termíny ošetrovania sú približne nasledovné:

územie Slovenskej republiky
obaľovač broskyňový obaľovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky) 17.-19. mája 22.-25. mája
2. signalizačné pásmo (ohraničeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce): 20.-22. mája 26. -29. mája
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m): 25. -31. mája 2.-6. júna
polohy nad 600 m - ešte plus 5-7 dní

 

V období rastu plodov čerešní škodí vrtivka čerešňová. Pomôckou na určenie správneho termínu ošetrenia je sledovanie bazy čiernej, pričom asi 3 dni po začiatku jej kvitnutia vykonáme postrek. Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú Žlté sférické lapače a Bio plantella žlté lepové dosky. Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd a tam, kde bol v minulých rokoch silný výskyt. Používajú sa prípravky Decis EW 50, Decis Protech a Delta EW 50 s ochrannou dobou 28 dní a Calypso 480 SC a Mospilan 20 SP (maximálne 1-krát za celú vegetáciu) s ochrannou dobou 14 dní. Ošetrujú sa iba poloneskoré a neskoré odrody. V každom prípade je nevyhnutné dodržať hygienickú ochrannú dobu pred zberom plodov.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
6.5.2013