Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 3.-9.5.2013

07-10-2013

Repka ozimná

Nálet byľomora kelového začal veľmi intenzívne ešte v piatok 26.4.2013, hoci repka ešte len začínala kvitnúť. Kritické číslo 2 ks na 10 smykov entomologickým smýkadlom neboli splnené, v piatok to bolo 0,8 ks. V pondelok sa toto číslo určite naplní, lebo na žltých lepových doskách je nachytaných 15 ks v priemere na 1 dosku. Ošetrovať je treba v bezletovom čase včiel v ranných hodinách. Večer nie je veľmi vhodný, lebo byľomor sa sťahuje do úkrytov. Lieta pri teplote nad 15°C, slabom vetre a za slnečna. Je slabý letec, preto niekedy stačí ošetriť len okraje porastov do hĺbky 50 m vzdialené 500 m od minuloročnej repky. Priamo na pozemku, kde sa už repka pestovala, vyčkajú larvy v pôde až 5 rokov. Povolené sú prípravky Mospilan 20 SP, Decis EW 50, Delta EW 50, Proteus 110 OD, Nexide, Rapid, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 EC, Markate 50, Biscaya 240 OD, Fury 10 EW, Bulldock 25 EC a prípravok autorizovaný v roku 2013 Pyrinex Supreme.

Zásah proti byľomorovi bude treba zopakovať pri horúcom a slnečnom počasí. Pozorovanie priamo na poraste je dosť náročné, lebo tento komárik je veľmi drobučký (1-1,5 mm). Samčekovia sa držia pri zemi a žijú len 3 dni, samičky v okolí súkvetí. Kritické číslo je 1 samička na 40 rastlín. Lepšie je zavesiť do porastu žlté lepové dosky, kritické číslo na nich nie je síce určené, ale dá sa podľa toho zistiť prítomnosť byľomora.

Všetky prípravky účinkujú zároveň proti krytonosovi šešuľovému, ktorý sa začal chytať do Mörickeho misiek. Pri ňom je kritické číslo 1 chrobák na rastlinu.

Postrek využite aj na aplikáciu fungicídov. Proti bielej hnilobe repky môžete ošetrovať od začiatku do konca kvitnutia repky. Prah škodlivosti je 15-20 % napadnutých rastlín. Rozvoj choroby je vtedy, ak sa teplé počasie strieda s vlhkým, čo môže tento rok nastať. K prípravkom povoleným doteraz, pribudol Tebucur. Účinkuje aj na černe a fómu. Tým zároveň pripomínam, že aplikácia fungicídov počas kvitnutia potláča výskyt černe repkovej.

Počas kvitnutia je vhodné ošetrovať aj proti plesni sivej. Počet autorizovaných prípravkov je obmedzený na Pictor, Prosaro 250 EC a Tilmor, ale vedľajší účinok na túto chorobu je pri viacerých prípravkoch.

 

Obilniny

Kohútik pestrý a modrý už začínajú klásť vajíčka. Odporúčam kontrolu porastov a zasiahnuť proti imágam pri dosiahnutí kritického čísla 8 ks imág na 1 m?. Ak je počet vajíčok alebo lariev 0,6 a viac na jedno steblo, ošetruje sa pri pomere vajíčok a lariev 1:2. Proti kohútikom sú autorizované Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cyprin 10 EC, Cythrin 250 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Dursban 480 EC, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Nexide, Nurelle D, Proteus 110 OD, Rafan, Rapid, Supersect, Vaztak 10 EC a novoautorizovaný Dursban Delta.

 

Cukrová repa

Stále trvá nebezpečenstvo skočiek. V teplej a suchej jari môžu skočky v rastovej fáze klíčnych listov až 2. páru pravých listov, spôsobiť poškodenie vedúce až k likvidácii porastu. Kritické čísla nie je možné určiť, ošetrujte pri silnom nálete. Povolené sú Markate 50 a nový prípravok Pyrinex Supreme.

 

Hrach siaty

Hrach a ostatné vzchádzajúce strukoviny môže napádať listárik čiarkovaný. Tento chrobák sivej farby, veľkosti asi 5 mm, prezimuje v pôde a na jar vyhrýza polkruhové otvory na okraji listov strukovín. Škodí v noci a jeho larvy sa živia požieraním baktériových hľuziek na koreňoch rastlín. Kritické číslo je 2-3 chrobáky na 1 m? po vzídení do fázy 3. pravého listu alebo 10 % zničenej plochy. Postrek insekticídmi je rentabilný iba v čase vzchádzania, niekedy stačí ošetriť okraje pozemku. Povolené sú Fury 10 EW, Gunner, Karate Zeon 5 SC a Markate 50.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
29.4.2013

 

Ovocné stromy a zelenina

Ustálené počasie naďalej urýchľuje rozvoj všetkých poľnohospodárskych plodín.

Ovocné stromy

Upozorňujeme, že najneskôr po odkvitnutí jadrovín začína dlhé obdobie ochrany proti múčnatke a chrastavitosti. Prvým ošetrením po opade korunných lupienkov treba zasiahnuť proti obom chorobám. V tejto správe vymenujeme aj všetky v súčasnosti povolené prípravky:

  • múčnatka – do jabloní Domark 10 EC, Kumulus WG a Thiovit Jet,
  • chrastavitosť – do jabloní Funguran, Polyram WG, Syllit 400 SC, Syllit 65 a Tercel, do jabloní a hrušiek Antre 70 WG, Delan 700 WDG, Dithane M 45, Dithane DG NeoTec, Chorus 50 WG, Malvin WG, Mancosan 80 WP, Merpan 80 WDG, Mythos 30 SC, Novozir MN 80 a Punch 10 EW,
  • múčnatka a chrastavitosť súšasne – do jabloní Discus a Zato 50 WG, do jabloní a hrušiek Flint Plus 64 WG, Talent a Topas 100 EC.

Vopred upozorňujeme, že začiatok mája je obdobím škodlivosti podkopáčikov, ktorí patria medzi tzv. mínujúcich škodcov jabloní. Hospodárske škody vznikajú iba v najteplejších oblastiach Slovenska (okresy DS, GA, SA, KN a NZ).

Medzi rozšírených škodcov ovocných drevín, najmä jadrovín a sliviek, patria roztočce, z nich hlavne roztočec ovocnýroztočec chmeľový. Ich škodlivosť závisí od intenzity výskytu, ale aj od priebehu počasia. Vyhovujú im najmä suché obdobia bez zrážok trvajúce dlhší čas. Je vysoký predpoklad, že súčasné počasie trvajúce pomerne dlhý čas bude pokračovať, čím sa zvýši riziko ich škodlivosti. Ak nastane zosivenie listov alebo ešte silnejší prejav napadnutia, možno už rátať s určitými hospodárskymi stratami. Problémy s nimi bývajú zväčša v sadoch, v ktorých sa nadmieru používajú chemické prípravky. Najmä používanie širokospektrálnych insekticídov proti obaľovačom spôsobuje úhyn aj užitočných dravých roztočov, ktoré sa živia škodlivými roztočcami. Preto treba pri voľbe ochranných zásahov a výbere vhodných prípravkov postupovať veľmi opatrne, aby sme si nesprávnymi zásahmi nespôsobili ešte väčšie problémy, pretože silné premnoženie roztočcov sa odstraňuje často aj viac rokov. Najvhodnejším spôsobom ochrany je biologická ochrana nasadením dravého roztoča Typhlodromus piri. Pri jeho použití je však veľmi dôležitý výber všetkých chemických prípravkov. Informácie o toxicite prípravkov poskytuje dodávateľ dravého roztoča. Z chemických prípravkov sú povolené tieto: Apollo 50 SC – do jabloní, hrušiek, čerešní a višní, Nissorun 10 WP – do jadrovín a kôstkovín, Ortus 5 SC – do jabloní, Sanmite 20 WP – do jadrovín a sliviek, Vertimec 018 EC – do jadrovín.

Rovnako aj voškám praje suché ustálené počasie. Preto treba veľmi dôkladne sledovať ich nástup a početnosť, aby sa mohol včas vykonať postrek, s ktorým sa počíta práve pri ich silných výskytoch, preventívne sa neošetruje!

Okrem týchto novosignalizovaných škodcov pripomíname ochranu egreša proti americkej múčnatke egreša tesne pred a po odkvitnutí a sliviek proti piliarkam ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!).

 

Zelenina

Upozorňujeme aj na kvetárku kapustovú, ktorá poškodzuje priesady kapustovej zeleniny. Za suchého počasia sú škody vyššie. Preventívna ochrana spočíva v správnom striedaní plodín, ničení burín a v odstraňovaní poškodených rastlín s larvami v predošlom roku. Na sledovanie rojenia a odchyt múch sa používajú Biele lepové doštičky, ktoré sa do porastov umiestňujú po vysadení sadeníc. Ochrana má opodstatnenie iba v prípade opakovaných silných výskytov v predchádzajúcich rokoch. Na chemickú ochranu však nie je v súčasnosti povolený žiadny prípravok.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
29.4.2013