Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 19.-25.4.2013

07-10-2013

Repka ozimná

V okrese Topoľčany bolo pri pozorovaní na poraste dosiahnuté kritické číslo 1 ks na 40 rastlín pre krytonosa štvorzubého pri slnečnom počasí a teplote 19°C. V Mörickeho miskách je slabý nálet krytonosa repkového (kritické číslo 6 chrobákov za 3 dni).  Lepové pásy sú čisté, bez krytonosov (kritické číslo 2 chrobáky za 3 dni). Odporúčam začať s ošetrovaním povolenými insekticídmi.

V 1. štvrťroku boli autorizované ďalšie insekticídy proti stonkovým krytonosom: Dursban Delta Pyrinex Supreme.

Predpokladám rýchly vývoj porastov, to znamená, že v štádiu zeleného puku môžete ošetrovať proti blyskáčikovi repkovému. Kritické čísla sú rôzne: keď sú zelené kvetné puky ešte zakryté je prah 1-2 imága na rastlinu, dva týždne pred kvitnutím 4 imága na rastlinu, tesne pred kvitnutím 5-6 imág na rastlinu. Počet imág sa zisťuje na 20 miestach na vrchole súkvetí 5 rastlín, spolu je to 100 súkvetí. Zvlášť sa hodnotí obvod porastu do hĺbky 50-100 m a zvlášť vnútro porastu. Odpočty robte ráno (za chladu) ak teploty dosiahli nad 12°C, odberom 100 kvetenstiev do nepriepustných vreciek.

Jarná repka má prah škodlivosti 2 imága na rastlinu v štádiu puku.

Autorizované prípravky sú Mospilan 20 SP, Vaztak 10 EC, Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cythrin 250 EC, Rafan, Supersect, Cyprin 10 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Sumi-Alpha 5 EW, Nexide, Rapid, Reldan 22, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 SC, Markate 50, Mavrik 2 F, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Fury 10 EW a novoautorizovaný Avaunt 15 EC.

Repka bola až do minulého týždňa v štádiu prízemnej ružice, pritlačená k zemi, čím nedošlo k odhalovaniu koreňových krčkov a v našej oblasti je výskyt fómovej hniloby repky veľmi slabý. Začal predlžovací rast.

S jarným insekticídnym ošetrením je vhodné na oslabených porastoch aplikovať stimulátor úrody Atonik a pred kvitnutím aplikáciu zopakovať. Na reguláciu rastu je autorizovaný od štádia rastu bočných výhonov  Caryx.

Okrem prihnojovania repky sú namieste aj rôzne podporné a stimulačné prípravky na báze humínových kyselín, morských rias, striebra a podobne.

 

Ozimné obilniny

Výskyt múčnatky trávovej je slabý, choroby päty stebla tiež nespôsobujú problémy. Tento stav pravdepodobne spôsobujú stále nízke nočné teploty.

Na vyrovnanie odnoží v ozimnom jačmeni odporúčam Retacel Extra R 68, pokiaľ je ešte jačmeň v štádiu odnožovania BBCH 21-25.

Na zahustenie porastu pšenice ozimnej v štádiu odnožovania Retacel Extra R 68.

Na stimuláciu úrody v delenej dávke pri odnožovaní a steblovaní Atonik.

Proti poliehaniu sú autorizované Celstar 750 SL a Stabilan pri plnom odnožovaní, Cerone 480 Flordimex T Extra  od 2.kolienka, Retacel Extra R 68 od 5.odnože BBCH 25-30 a od 1.do 5.kolienka Moddus na skrátenie stebla a obmedzenie poliehania.

V raži sú autorizované Cerone 480, Flordimex T Extra a Retacel Extra R 68, Moddus. V tritikale Cerone 480 a Retacel Extra R 68, Moddus.

Rovnako v obilninách je vhodný čas na prihnojovanie a aplikáciu stimulačných prípravkov nezaradených medzi autorizované prípravky.

Zaujímavosťou je, že už teraz nalietavajú na porasty imága kohútika pestrého.

 

Mak siaty

V apríli nalietavajú do porastov maku imága krytonosa koreňového. Najskôr skeletujú listy zo spodnej strany tak, že zostáva len pokožka, môžu však vyžierať aj srdiečka a klíčne lístky maku. Samičky kladú vajíčka do pôdy a vyliahnuté larvičky oslabujú rastlinky maku požerom na koreňoch. Prah škodlivosti je 15-18 lariev na rastlinu. Prevenciou je morenie. Insekticídy na foliárnu aplikáciu nie sú autorizované, je vhodné využiť prípravky proti skočkám.

Od vzchádzania po zber napáda mak helmintosporióza maku. Prejavuje sa zaškrcovaním koreňového krčku, rastliny z dôvodu obmedzeného prísunu vody a živín, žltnú a odumierajú. Na stonkách tvorí modročierne pozdĺžne škvrny, na listoch hranaté škvrny ohraničené žilnatinou, makovice sú pokryté šedým mycéliom, ktoré prerastá na semená a tvorí husté chumáče. Celá rastlina je namodralá. Prah škodlivosti a kritické číslo nie sú určené. Autorizované sú fungicídy Acrobat MZ WG, Bumper SuperDiscus.

 

Ľan siaty

Je od vzchádzania silne poškodzovaný skočkou ľanovou. Je nutný veľmi skorý postrek insekticídmi úplne na začiatku, niekedy ešte pred vzídením ľanu na rysujúce sa riadky a postreky neustále opakovať, pokiaľ porast neprejde do fázy stromčeka. Prah škodlivosti je 10 imág na ploche 0,2 m? alebo 50 imág na 1 m? počítané medzi 9:00 a 10:00 hodinou. Autorizované sú Decis EW 50, Delta EW 50, Karate Zeon 5 SC a Vaztak 10 EC.

Ing. Alena Škuciová
15.4.2013
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

 

Ovocné stromy

S postupným otepľovaním sa prebúdzajú aj jadroviny, u ktorých je prvým ošetrením predjarný postrek, hlavne u jabloní. Predjarné ošetrenie sa má vykonať až v období, kedy sa už neočakáva príchod silnejších mrazov. Je veľmi vhodné, ak sa robí po dlhšom súvislom oteplení, kedy sa predpokladá aktivizovanie väčšiny prezimujúcich škodcov. Dobrá účinnosť je pri teplotách aspoň 10oC, spoľahlivejšia nad 15oC. Ošetruje sa od pokročilého „myšieho uška“ do fázy ružového kvetného púčika. Špeciálne prípravky na predjarný postrek nie sú povolené, avšak pri vyšších teplotách a vo vyššom štádiu pučania možno použiť prípravky Bulldock 25 EC, Calypso 480 SC, Ceon 5 CS, In-sek, Karate zeon 5 CS, Star zeon, Lambda Lam 50 CS a Lambdol, ktoré sú autorizované proti kvetovke jabloňovej, prípadne húseniciam všeobecne. Je vhodné použiť väčšie množstvo postrekovej tekutiny (okolo 1 000 l/ha), čím sa zabezpečí vyššia účinnosť postreku. Predjarný postrek sa neopakuje.

Na hruškách je významným škodcom méra hrušková, proti ktorej však nie je povolený žiadny špeciálny prípravok. Preto treba zvýrazniť predjarný postrek, ktorý nepriamo znižuje aj škodlivosť mér. Neskoršími postrekmi proti voškám, ale najmä proti obaľovačovi jablčnému, zasiahneme s primeraným účinkom aj proti méram. Taktiež o to väčší význam majú prirodzení nepriatelia mér, ktorými sú dravé bzdochy, lienky, zlatoočky, ucholaky, mravce a pavúky. I keď nedokážu rýchlo zredukovať už premnožené méry, sú ich dôležitým regulátorom početnosti.

U veľkopestovateľov, najmä v lokalitách s potvrdenými výskytmi spály jadrovín, odporúčame preventívny postrek v období od pučania do začiatku kvitnutia stromov prípravkami: pre jablone Aliette 80 WG, Cuprocaffaro, Funguran a Kuprikol 50, pre hrušky Cuprocaffaro a Kuprikol 50 a v škôlkach jabloní a hrušiek Aliette 80 WG a Cuprocaffaro. Pre pestovateľov s výskytom tejto karanténnej choroby je toto ošetrenie v podstate povinným preventívnym opatrením.

Z drobného ovocia upozorňujeme na americkú múčnatku egreša. Významné pre jej obmedzenie sú preventívne opatrenia, napr. výber vzdušných lokalít, vhodný, skôr širší spon výsadby, vyrovnaná výživa, najmä neprehnojovanie dusíkom a správny rez zabezpečujúci vzdušnosť krov. Najdôležitejší je však výber odrody! Medzi odolné odrody patria napr. červenoplodé Rokula, Rolanda a Hinnonmaki Rod, bieloplodé Invikta a Rixanta, stredne odolné Strážov, Chryso a pod. Náchylné až veľmi náchylné sú napr. Bílý nádherný, Citrónový obří, Produkta, Roman, Šolcova naděje, Zlatá figa a pod. Silne ohrozené výsadby s pravidelnými výskytmi možno chemicky ošetriť pred kvitnutím prípravkom Discus. Ďalšie ošetrenie sa odporúča ihneď po odkvitnutí, prípadne pri pokračujúcich vhodných podmienkach možno ošetriť ešte dvakrát. Maximálne sa ošetruje 4-krát, raz pred kvetom a 3-krát po odkvitnutí. Nakoľko je povolený iba jeden prípravok, počet ošetrení by nemal presiahnuť 4 za sezónu, pretože už pri 2-3 ošetreniach je riziko vzniku rezistencie. Preto trvalým riešením je iba výber odrody, pravidelné viacročné sústavné ošetrovanie takmer určite vyústi do vzniku rezistencie choroby voči používanému prípravku. V každom prípade treba dodržať hygienickú ochrannú dobu pred zberom plodov. Plody s viditeľnými príznakmi je najlepšie mechanicky odstrániť, ani chemický zásah už nezníži ich napadnutie.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
15.4.2013