Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Efektívny projekt CLIM VINO

15-01-2021
Katarína Ďurčanská; Jaroslava Kaňuchová Pátková
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
(zdroj: Vinič a víno 6/2020, str. 192-193)

V slovenských vinohradoch pribudne 25 meteostaníc