Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Politika EÚ v oblasti vína prispieva k zachovaniu dobrého mena a konkurencieschopnosti vína z EÚ

27-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila „Hodnotenie opatrení SPP platných vo vinárskom sektore“, podľa ktorého politika EÚ v oblasti vína zohrávala kľúčovú úlohu pri prechode tohto odvetvia k zvýšeniu konkurencieschopnosti, inovácií a kvality.

EÚ je popredným svetovým výrobcom, spotrebiteľom a vývozcom vína. Spotreba vína v EÚ od roku 2008 klesá, ale rastúce príležitosti na globálnom trhu viedli k udržaniu rovnováhy na trhu EÚ.

Pokiaľ ide o spotrebu vína v EÚ zvyšuje sa dopyt po:

 • kvalitných vínach s chráneným zemepisným označením,
 • ružových a šumivých vínach,
 • vínach vyrábaných pomocou ekologických postupov,
 • odrodových vinárskych výrobkoch (víno vyrobené prevažne z jednej odrody viniča),
 • vínach s nižším obsahom alkoholu.

Cieľom reformy vinárskej politiky z roku 2013 bolo zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína v EÚ pri súčasnom zachovaní autenticity a tradícií európskeho vinárstva a posilniť jeho sociálnu a environmentálnu úlohu vo vidieckych oblastiach.

Z hodnotenia vyplýva, že:

 • harmonizáciou, zefektívnením a zjednodušením príslušných pravidiel sa výrobcom z EÚ podarilo
  • zvýšiť produkciu v rámci určitých obmedzení, ktoré umožňoval režim povolení na výsadbu viniča,
  • podporiť používanie nových technológií a vývoj nových výrobkov,
 • na medzinárodnej úrovni pravidlá EÚ o vinárskych (enologických) postupoch
  • pomáhajú udržiavať povesť a tradíciu vína z EÚ zabezpečením kvality a bezpečnosti, ako aj zlepšením marketingových podmienok,
  • na úrovni EÚ pomohli uznať špecifické miestne podmienky,
  • boli relevantné pre konkurencieschopnosť výrobcov vína v EÚ podporou väčšej rozmanitosti výrobkov,
 • harmonizované pravidlá označovania EÚ poskytujú celkovú pridanú hodnotu na úrovni EÚ
  • zabezpečením spravodlivej hospodárskej súťaže pre subjekty v tomto odvetví,
  • uľahčením obchodu,
  • poskytovaním jasných informácií spotrebiteľom v EÚ,
 • sú potrebné určité pravidlá, ktoré by mohli zlepšiť dosahovanie priorít EÚ v oblasti zachovania biodiverzity, zabezpečenia environmentálnej udržateľnosti a ďalšieho znižovania používania pesticídov,
 • politika EÚ v oblasti vína je celkovo v úplnom súlade s hospodárskymi, sociálnymi cieľmi a cieľmi EÚ v oblasti SPP,
 • národné podporné programy SPP pre víno prispeli k zvýšeniu konkurencieschopnosti výrobcov vína v EÚ a reagovali na potreby tohto odvetvia, zahŕňajú napríklad opatrenia ako podpora reštrukturalizácie a konverzie vinohradov, podpora investícií a propagačné opatrenia a sú vo všeobecnosti v súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ,
 • vinárska politika EÚ urýchlila modernizáciu odvetvia a zabezpečila jeho životaschopnosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť,
 • vinárska politika ukazuje svoje obmedzenia týkajúce sa najnovšieho vývoja, najmä pokiaľ ide o prispôsobenie sa dopytu na trhu po vínach s nízkym obsahom alkoholu a udržateľných výrobkoch,
 • bez prostriedkov EÚ by však prispôsobenie odvetvia dopytu na trhu bolo pomalšie.

Preklad a výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-wine-policy-contributes-maintaining-reputation-and-competitiveness-eu-wine-2020-oct-26_en