Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Esca syndróm viniča a Petriho choroba viniča

15-02-2019
Ing. Ervín Jankura 1; Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD. 2 | [email protected]
1 Výskumný ústav potravinársky; 2 EcoIPROVIN Slovakia
(zdroj: Vinič a víno 5/2018, str. 158-161)