Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové herbicídne tolerantné repky Pioneer

07-07-2014
Ing. Marek Jakubec | [email protected]
Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 4. júna 2014, str. 18)