Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody ozimnej repky registrované v roku 2013

04-10-2013
Ing. Janka Majdanová | [email protected]

V roku 2013 sa rozšíril sortiment odrôd ozimnej repky o 21 nových materiálov. Zaregistrované boli prvé dva polotrpasličie hybridy v Slovenskej republike.

Nové repky sa vyznačujú vysokou výkonnosťou a priaznivými agronomickými vlastnosťami.

Vysokú úrodu semena dosahujú odrody Arsenal, Sidney, Trumpf, Mercedes, Driver, vysokú úrodu oleja z hektára odrody Arsenal, Mercedes, ES Odice, Basalti CS.

Veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu majú odrody Lexer, Rotor, Driver, Winny a polotrpasličí hybrid PR44D06.

Najskoršia je odroda Driver, najnižšia odroda Darcy a polotrpasličie hybridy PX100CL a PR44D06.

Vysoký obsah oleja majú Rotor, Darcy, Finish, Mercedes. Hybridy s rezistenciou na imazamox sú DK Imido CL a polotrpasličí hybrid PX100CL. Odroda Sidney má mierne zvýšený podiel kyseliny olejovej 74,5 % na úkor podielu kyseliny linolovej a linolénovej.

Zdravotný stav u všetkých odrôd bol dobrý. Prezimovanie mali dobré s ohľadom na priebeh zimného obdobia počas skúšok. Dosiahnuté výsledky odrôd sa porovnávali na priemer kontrolných odrôd Goya a Arot, výsledky hybridov sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Artoga a NK Linus.

Popisy nových odrôd

Anisse
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Anisse je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,30 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,4 % a obsah glukozinolátov stredný 12,0 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Monsanto SAS, Trebes, Francúzsko
Zástupca v SR: Monsanto Slovakia s.r.o., Bratislava

Arsenal
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Arsenal je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 110,7 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,49 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 45,9 % a obsah glukozinolátov stredný 14,1 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Limagrain Europe, Verneuil lÉtang, Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE o. z. Slovakia, Lučenec

Basalti CS
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Basalti CS je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,98 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 45,7 % a obsah glukozinolátov nízky 9,2 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Caussade Semences, Caussade Cedex, Francúzsko
Zástupca v SR: -

Bonanza
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Bonanza je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,74 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 45,2 % a obsah glukozinolátov stredný 10,1 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Serasem, La Chapelle, Francúzsko
Zástupca v SR: VP AGRO spol. s r.o., Středokluky, Česká republika

Darcy
Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Darcy je stredne skorá odroda. Rastliny má nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,6 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,90 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov stredný 14,5 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké úrody zvlášť v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht Slovakia s.r.o., Bratislava

DK Imido CL
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. DK Imido CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,25 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,5 % a obsah glukozinolátov stredný 13,4 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Monsanto SAS, Trebes, Francúzsko
Zástupca v SR: Monsanto Slovakia s.r.o., Bratislava

Driver
Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Driver je skorá odroda. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 107,0 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,09 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 45,9 % a obsah glukozinolátov stredný 13,8 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké úrody zvlášť v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: SA Momont Hennette, Mons en Pévele, Francúzsko
Zástupca v SR: Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o., Trnava

ES Jason
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. ES Jason je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 105,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,29 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,9 % a obsah glukozinolátov stredný 10,2 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Euralis Semences, Mondonville, Francúzsko
Zástupca v SR: Euralis Saaten GmbH, Norderstedt, Nemecko

ES Odice
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. ES Odice je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 106,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,70 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 44,2 % a obsah glukozinolátov stredný 14,4 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké a vyrovnané úrody.
Udržiavateľ: Euralis Semences, Mondonville, Francúzsko
Zástupca v SR: Euralis Saaten GmbH, Norderstedt, Nemecko

ES Silene
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. ES Silene je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,75 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 44,1 % a obsah glukozinolátov nízky 8,5 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré úrody zvlášť v kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Euralis Semences, Mondonville, Francúzsko
Zástupca v SR: Euralis Saaten GmbH, Norderstedt, Nemecko

Finish
Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Finish je stredne skorá odroda. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,5 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,16 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov stredný 12,0 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré úrody semena.
Udržiavateľ: KWS SAAT AG, Einbeck, Nemecko
Zástupca v SR: KWS SEMENA s.r.o., Bratislava

Lexer
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Lexer je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 101,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 45,3 % a obsah glukozinolátov nízky 7,8 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré úrody semena.
Udržiavateľ: Bayer CropScience Raps GmbH, Nemecko
Zástupca v SR: Bayer, spol. s r.o., Bratislava

Mercedes
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Mercedes je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 107,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,36 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 46,0 % a obsah glukozinolátov stredný 12,2 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena.
Udržiavateľ: Norddeutsche Pflanzenzucht, Holtsee, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

PR44D06
Polotrpasličí hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. PR44D06 je stredne skorý hybrid. Rastliny má nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 95,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,48 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 45,7 % a obsah glukozinolátov nízky 8,4 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky.
Udržiavateľ: Pioneer Hi-Bred Services GmbH, Parndorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol. s r.o., Dunajská Streda

PX100CL
Polotrpasličí hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. PX100CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 89,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,16 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,7 % a obsah glukozinolátov nízky 8,5 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky.
Udržiavateľ: Pioneer Hi-Bred Services GmbH, Parndorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol. s r.o., Dunajská Streda

Rotor
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Rotor je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,09 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov stredný 10,6 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké úrody zvlášť v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Sidney
Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Sidney je stredne skorá odroda. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 108,2 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,07 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,8 % a obsah glukozinolátov stredný 10,7 mikromolov/g semena. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji má s mierne zvýšeným podielom kyseliny olejovej na úkor podielu kyseliny linolovej a linolénovej. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v repárskej a kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o., Trnava

Stepper
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Stepper je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké až vyššie s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,04 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 44,7 % a obsah glukozinolátov stredný 12,1 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké úrody zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Bayer CropScience AG, Astene (Deinze), Belgicko
Zástupca v SR: Bayer, spol. s r.o., Bratislava

SY Samoa
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. SY Samoa je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,68 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký až vysoký 45,0 %, obsah glukozinolátov stredný 12,2 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach.
Udržiavateľ: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švajčiarsko
Zástupca v SR: Syngenta Slovakia s.r.o., Bratislava

Trumpf
Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Trumpf je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 108,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,60 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,7 % a obsah glukozinolátov nízky 9,8 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v kukuričnej pestovateľskej oblasti.
Udržiavateľ: Norddeutsche Pflanzenzucht, Holtsee, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Winny
Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok. Winny je stredne skorá odroda. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,6 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,07 g. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 43,8 % a obsah glukozinolátov stredný 12,2 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky.
Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht Slovakia s.r.o., Bratislava

Podrobné porovnanie vlastností novoregistrovaných hybridov ozimnej repky je v tab. 1, vlastnosti novoregistrovaných odrôd ozimnej repky sú v tab. 2 a porovnanie vlastností novoregistrovaných polotrpasličích odrôd ozimnej repky ukazuje tab. 3.

Tab. 1: Porovnanie vlastností novoregistrovaných hybridov ozimnej repky

Tab. 1

Tab. 2: Vlastnosti novoregistrovaných odrôd ozimnej repky

Tab. 2

Tab. 3: Porovnanie vlastností novoregistrovaných polotrpasličích odrôd ozimnej repky

Tab. 3

Vystavené 26.9.2013