Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

V roku 2020 boli po dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok zaregistrované dve nové hybridné odrody repky olejky jarnej Lagonda a Lakritz. Ich dosiahnuté výsledky sa porovnávali na priemer kontrolného hybridu Mirakel.

Obr.

Lagonda

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym  obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok.

Lagonda je stredne skorý hybrid. Rastliny má  nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 116,5 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má menšie až stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 3,99 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,8 % a obsah glukozinolátov nízky 9,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané  úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Lakritz

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným  obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych odrodových skúšok.

Lakritz je stredne skorý hybrid. Rastliny má  stredne vysoké až nižšie s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 115,6 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,88 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 42,3 % a obsah glukozinolátov stredný 10,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody zvlášť v zemiakarskej a horskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Tabuľka 1: Výsledky 18 – 19 hybridy jarná repka

Tab.