Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky ozimnej

16-06-2020
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody repky olejky ozimnej, ktoré budú v ponuke pre novú sezónu 2020. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 21 nových materiálov, všetky sú hybridné odrody. V sortimente clearfieldových repiek pribudli hybridy s rezistenciou na účinnú látku imazamox – Cello CL, Dax CL, DK Imprint CL, DK Plimax CL, DK420, Simplex CL. Žiadatelia o registráciu uvádzajú rezistenciu voči rase Rlm 7 Phoma lingam pri  nových hybridoch Darling, Award, DK420, Douglas, DK Plimax CL, Dax CL, Simplex CL, DK Imprint CL, rezistenciu voči TuYV – vírusovej žltačky kvaky Ambassador, Artemis, Aurelia, Award, Tempo. Po prvý krát je zaregistrovaný hybrid odolný voči Plasmodiophore brassicae – nádorovitosti kapustovitých rastlín a to hybrid DK Plimax CL. Všetky nové hybridy dosahujú dobré a vyrovnané úrody semena v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska a boli zaregistrované po dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok.

Obr.

Vysoké úrody semena mali hybridy Ambassador, Amazzonite, Artemis, Darling, vysokú úrodu oleja z hektára počas štátnych odrodových skúšok mali Ambassador, Amazzonite, Artemis, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu sa vyznačovala repka Cello CL. Vysoký obsah oleja majú Astana a Amazzonite. Zdravotný stav je u všetkých hybridov dobrý, veľmi dobrý zdravotný stav mali Parcours, Simplex CL, Cello CL, Arkansas, Darling. Všetky nové repky sa vegetačnou dobou zaraďujú medzi stredne skoré odrody. Hodnotenie prezimovania rastlín počas skúšok bolo dobré, v priemere nad 90 %, pod 90 % nebol ani jeden hybrid. Dosiahnuté výsledky úrod sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Alabama a Alvaro KWS.

Popisy nových hybridných odrôd repky olejky ozimnej

Amazzonite

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

Amazzonite je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má veľmi dobrú. Úroda semena bola 109,9 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,56 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,1 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: RAGT 2n, Francúzsko

Zástupca v SR: RAGT Czech s.r.o., Česká republika

Ambassador

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Ambassador je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 110,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,98 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,9 % a obsah glukozinolátov stredný 14,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Arkansas

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Arkansas je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,48 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,1 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Artemis

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

Artemis je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 108,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,09 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Astana

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Astana je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,09 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,1 % a obsah glukozinolátov stredný 14,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v kukuričnej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko

Zástupca v SR: SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., Trnava

Aurelia

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Aurelia je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 106,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,72 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,4 % a obsah glukozinolátov stredný 14,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Award

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Award je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 105,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,08 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v kukuričnej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV a Rlm 7 fómovej hniloby.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Cello CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

Cello CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,7 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,74 g. Obsah oleja v sušine semena stredný 45,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v kukuričnej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Darling

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Darling je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 108,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,88 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,7 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu Rlm 7 fómovej hniloby.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Dax CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

Dax CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,12 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,8 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v kukuričnej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu Rlm 7 fómovej hniloby.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

DK Imprint CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

DK Imprint CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,42 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a veľmi vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k fómovej hnilobe.

Udržiavateľ: MONSANTO SAS, Francúzsko

Zástupca v SR: MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

DK Plimax CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

DK Plimax CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 102,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,10 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,4 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v kukuričnej pestovateľskej oblasti, nižšie v zemiakarskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu voči nádorovitosti kapustovitých rastlín a toleranciu k fómovej hnilobe.

Udržiavateľ: MONSANTO SAS, Francúzsko

Zástupca v SR: MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

DK420

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

DK420 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,11 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,0 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a veľmi vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k fómovej hnilobe.

Udržiavateľ: MONSANTO SAS, Francúzsko

Zástupca v SR: MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Douglas

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Douglas je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,30 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu Rlm 7 fómovej hniloby.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

INV1200

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

INV1200 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 105,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,07 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Belgicko

Zástupca v SR: BASF Slovensko s.r.o, Bratislava

INV1205

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

INV1205 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,12 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky, nižšie v zemiakarskej oblasti.

Udržiavateľ: BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Belgicko

Zástupca v SR: BASF Slovensko s.r.o, Bratislava

Parcours

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Parcours je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 105,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,25 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,1 % a obsah glukozinolátov stredný 11,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

RGT Guzzi

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

RGT Guzzi je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 105,9 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,50 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,9 % a obsah glukozinolátov stredný 14,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: RAGT 2n, Francúzsko

Zástupca v SR: RAGT Czech s.r.o., Česká republika

Riccardo KWS

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Riccardo KWS je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 102,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: KWS SAAT SE, Nemecko

Zástupca v SR: KWS Semena, s.r.o., Bratislava

Simplex CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

Simplex CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 100,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,47 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,1 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky, nižšie v zemiakarskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu Rlm 7 fómovej hniloby.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Tempo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Tempo je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,5 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,6 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,1 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

 

V tabuľkách sú uvedené výsledky úrody semena, obsahu oleja a významných hospodárskych vlastností nových registrovaných odrôd

Tab. 1: Výsledky 18 – 19 hybridy A

Tab. 1

Tab. 2: Výsledky 18 – 19 hybridy B

Tab. 2

Tab. 3: Výsledky 18 – 19 hybridy C

Tab. 3