Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky

26-07-2019
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody repky olejky ozimnej, ktoré budú v ponuke pre sezónu 2019. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 14 nových materiálov, z toho je len 1 líniová odroda a ostatné sú hybridné odrody. Zároveň bola predĺžená doba registrácie hybridu NK Linus na ďalších 10 rokov. Sortiment clearfieldových repiek obohatili hybridy s rezistenciou na účinnú látku imazamox – Carlton CL a Cubus CL. Carlton CL  je modifikovaná forma klasického hybridu Arsenal, ktorý bol registrovaný v roku 2013 a Cubus CL je modifikovaná forma klasického hybridu Astronom, ktorý bol registrovaný v roku 2014. Žiadatelia o registráciu uvádzajú, že nové hybridy Absolut, Architect, Lexion a Mercator majú rezistenciu voči rase Rlm 7 Phoma lingam. Všetky odrody dosahujú dobré a vyrovnané úrody semena v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska a boli zaregistrované po dvoch rokoch skúšok.

Vysoké úrody semena mali odrody Claudio KWS, Absolut, Architect, Celebriti CS, vysokú úrodu oleja z hektára počas štátnych odrodových skúšok mali hybridné odrody Claudio KWS, INV1165, Mercator, Celebriti CS, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu sa vyznačovali hybridné repky ES Amadeo, ES Diablo, Lexion. Väčšina nových registrovaných odrôd sa vegetačnou dobou zaraďuje medzi stredne skoré odrody. Vysoký obsah oleja majú Quincy a Tanzanite. Zdravotný stav je u všetkých odrôd dobrý, veľmi dobrý mali Lexion a ES Amadeo. Hodnotenie prezimovania rastlín počas skúšok bolo dobré, v priemere nad 91 %, len  ES Diablo 88 % a Mercator a Lexion 89 %. Dosiahnuté výsledky úrod jednotlivých líniových odrôd sa porovnávali na priemer kontrolných odrôd Marcelo a Mandril, výsledky hybridov sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Alabama a Alvaro KWS.

Popisy nových odrôd

Absolut

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Absolut je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 110,7 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,65 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,9 % a obsah glukozinolátov stredný 15,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Architect

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

Architect je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 108,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,61 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,1 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Tabuľka 1: Výsledky z rokov 2017 – 2018 hybridy A

Tab. č. 1

Carlton CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov. Je to modifikovaná forma klasického hybridu Arsenal, ktorý bol registrovaný v roku 2013. Modifikácia spočíva v tolerantnosti voči herbicídom zo skupiny imidazolínov v systéme pestovania CLEARFIELD.

Carlton CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola v roku 2018 102,2 % na priemer klasického hybridu Arsenal. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,05 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 46,5 % a obsah glukozinolátov stredný 13,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Tabuľka 2: Výsledky z rokov 2018 – Carlton CL

Tab. č. 2

Celebriti CS

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Celebriti CS je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,66 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky, zvlášť v zemiakarskej oblasti.

Udržiavateľ: Caussade Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: -

Claudio KWS

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Claudio KWS je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 111,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: KWS SAAT SE, Nemecko
Zástupca v SR: KWS Semena, s.r.o., Záhorská Ves

Cubus CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov. Je to modifikovaná forma klasického hybridu Astronom, ktorý bol registrovaný v roku 2014. Modifikácia spočíva v tolerantnosti voči herbicídom zo skupiny imidazolínov v systéme pestovania CLEARFIELD.

Cubus CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola v roku 2018 106,6 % na priemer klasického hybridu Astronom. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,90 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov stredný 13,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Tabuľka 3: Výsledky z rokov 2018 – Cubus CL

Tab. č. 3

ES Amadeo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

ES Amadeo je stredne skorý až skorší hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,32 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky, zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

ES Diablo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

ES Diablo je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,5 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,43 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,7 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

INV1165

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

INV1165 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,7 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,66 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,8 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v kukuričnej a zemiakarskej oblasti.

Udržiavateľ: BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Belgicko
Zástupca v SR: BASF Slovensko s.r.o, Bratislava

Lexion

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Lexion je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,25 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,4 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: DSV Lippstadt, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Mercator

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Mercator je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,15 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,1 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: DSV Lippstadt, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

RGT Quizz

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

RGT Quizz je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,5 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,57 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,5 % a obsah glukozinolátov stredný 13,1 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: RAGT 2n, Francúzsko
Zástupca v SR: VP AGRO Slovensko s.r.o., Trnava

Tanzanite

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Tanzanite je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,24 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,1 % a obsah glukozinolátov stredný 12,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: RAGT 2n, Francúzsko
Zástupca v SR: VP AGRO Slovensko s.r.o., Trnava

Tabuľka 4: Výsledky z rokov 2017 – 2018 hybridy B

Tab. č. 4

Quincy

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Quincy je stredne skorá odroda. Rastliny má  nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 100,3 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,32 g. Obsah oleja v sušine semena vysoký 47,3 % a obsah glukozinolátov stredný 14,4 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do  všetkých oblastí pestovania repky, dobré úrody dosahuje v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH&CoKG, Rakúsko
Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o., Bratislava

Tabuľka 5: Výsledky z rokov 2017 – 2018 odroda Quincy

Tab. č. 5