Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP Bratislava

ÚKSÚP, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody a hybridy repky ozimnej, ktoré budú v ponuke pre sezónu 2018. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 13 nových materiálov, z toho je len 1 líniová odroda a ostatné sú hybridné odrody. Všetky odrody dosahujú dobré a vyrovnané úrody semena v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska. Zaregistrovaný bol jeden polotrpasličí hybrid PX126. Žiadatelia o registráciu daných odrôd uvádzajú, že nové hybridy Angelico, Anniston, Dariot, DK Extime, Espada majú rezistenciu voči Rlm 7 Phoma lingam a hybrid Temptation rezistenciu voči Turnip Yellows Virus.

Vysoké úrody semena mali odrody Sidoni CS, Angelico, ES Momento, vysokú úrodu oleja z hektára počas štátnych odrodových skúšok mali hybridné odrody Temptation, Espada, PX126, Angelico, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu sa vyznačovali hybridné repky PX126, DK Extime a Espada. Väčšina nových registrovaných odrôd sa vegetačnou dobou zaraďuje medzi stredne skoré odrody. Vysoký obsah oleja majú Temptation a Olimpico. Zdravotný stav je u všetkých odrôd dobrý, veľmi dobrý mali Angelico, Espada, ES Massimo a líniová odroda Crosby. Hodnotenie prezimovania rastlín počas skúšok bolo dobré, v priemere nad 95 %, len Silver mal 93 % a ES Momento 94 %. Dosiahnuté výsledky úrod jednotlivých líniových odrôd sa porovnávali na priemer kontrolných odrôd Marcelo a Mandril, výsledky hybridov počas troch rokov skúšok sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Jenifer, Kodiak a Sensation. Výsledky úrod hybridov počas dvoch rokov skúšok sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Alabama a Alvaro KWS, polotrpasličí hybrid PX126 sa porovnával na polotrpasličí hybrid PR44D06.

Popisy nových odrôd

Angelico

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

Angelico je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 108,5 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,70 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,7 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Anniston

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Anniston je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 99,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,56 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov stredný 13,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody v kukuričnej pestovateľskej oblasti repky.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko

Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

Crosby

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Crosby je stredne skorá odroda. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 101,5 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,54 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,6 % a obsah glukozinolátov stredný 12,8 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, vysoké úrody dosahuje v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: SELGEN a.s., Česká republika

Zástupca v SR: SELGEN – Slovakia, spol. s r.o., Galanta

Dariot

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

Dariot je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,57 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,2 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, zvlášť vysoké úrody dosahuje v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: DSV Lippstadt, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

DK Extime

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

DK Extime je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 107,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,46 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky, zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: DSV Lippstadt, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

ES Massimo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

ES Massimo je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 102,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,47 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody v zemiakarskej a kukuričnej pestovateľskej oblasti repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko

Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

ES Momento

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

ES Momento je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 108,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,65 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky, zvlášť vysoké v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko

Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

Olimpico

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Olimpico je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,45 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 48,1 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko

Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

Espada

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným  obsahom glukozinolátov.

Espada je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,42 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,8 % a obsah glukozinolátov stredný 14,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky, zvlášť v zemiakarskej oblasti.

Udržiavateľ: DSV Lippstadt, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

PX126

Polotrpasličí hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným  obsahom glukozinolátov.

PX126 je stredne skorý hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,1 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,67 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,8 % a obsah glukozinolátov stredný 14,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko

Zástupca v SR: PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o., Dunajská Streda

Sidoni CS

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Sidoni CS je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 109,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,57 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody v pestovateľských oblastiach repky, zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: CAUSSADE SEMENCES, Francúzsko

Zástupca v SR: -

Silver

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Silver je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 107,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,61 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody v pestovateľských oblastiach repky, zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: Bayer CropScience AG, Nemecko

Zástupca v SR: Bayer, spol. s r.o., Bratislava

Temptation

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným  obsahom glukozinolátov.

Temptation je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,27 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 49,1 % a obsah glukozinolátov stredný 15,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: DSV Lippstadt, Nemecko

Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Prílohy – výsledky úrody semena, obsahu oleja a významných hospodárskych vlastností nových registrovaných odrôd

Tabuľka 1: Výsledky z rokov 2016 – 2017 hybridy A

Tabuľka 1

Tabuľka 2: Výsledky z rokov 2016 – 2017 hybridy B

Tabuľka 2

Tabuľka 3: Výsledky z rokov 2016 – 2017 polotrpasličí hybrid

Tabuľka 3

Tabuľka 4: Výsledky z rokov 2016 – 2017 odroda Crosby

Tabuľka 4

Tabuľka 5: Výsledky z rokov 2015 – 2017 hybridy C

Tabuľka 5

Tabuľka 6: Výsledky z rokov 2015 – 2017 hybridy D

Tabuľka 6

Nové odrody repky olejky jarnej

V roku 2018 bola po troch rokoch štátnych odrodových skúšok zaregistrovaná jedna nová hybridná odroda repky olejky jarnej. Jej výsledky sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Achat a Makro.

44Y84

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym  obsahom glukozinolátov.

44Y84 je skorý hybrid. Rastliny má nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,63 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,7 % a obsah glukozinolátov nízky 9,1 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v chladnejších pestovateľských oblastiach.

Udržiavateľ: Pioneer Génétique S.A.R.L., Francúzsko

Zástupca v SR: PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o., Dunajská Streda

Príloha – výsledky úrody semena, obsahu oleja a významných hospodárskych vlastností novej registrovanej odrody

Tabuľka 7: Výsledky z rokov 2015 – 2017 jarná repka 44Y84

Tabuľka 7