Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy

03-07-2015
Štefan TÓTH1; Wojciech RYSAK2; Božena ŠOLTYSOVÁ1; Jaroslav KARAHUTA3 | [email protected]
1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovensko; 2LODR – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Końskowola, Poľsko; 3Humacon, s.r.o. Košice, Slovensko
(zdroj: Listy cukrovarnické a řepaŕské 131, č.2, únor 2015, str. 53-58)

  • Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy (0.40 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť