Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice ozimnej, tvrdej

09-06-2023
Ing. Katarína Bučková | [email protected]
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

V súčasnosti je v Listine registrovaných odrôd stošesťdesiat odrôd pšenice letnej, ozimnej a päť odrôd pšenice tvrdej, ozimnej. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok zaregistroval v roku 2023 deväť nových odrôd pšenice letnej, ozimnej: Carletto, Desana, Gregor, IS Chanson, IS Spirellina, LG Colette, LG Keramik, LG Mondial, PS Denim a dve odrody pšenice tvrdej, ozimnej: Gitkadur, Sanodur. Štátne odrodové skúšky pšenice ozimnej sa na území Slovenska vykonávajú na desiatich lokalitách a pšenice ozimnej, tvrdej na štyroch lokalitách, a trvajú spravidla tri roky.

Obr. 1

Obr. 1: Pokus pšenice, skúšobná stanica ÚKSÚP Jakubovany

Pšenica letná, forma ozimná

Carletto

Carletto je skorá až stredne skorá osinatá odroda, krátkeho až stredného vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý až hustý, krátky, s krátkymi ostinami na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 42,2 g (stredná).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9 (E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej mala odroda približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT

Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT

Desana

Desana je skorá, bez ostinatá odroda, dlhého vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý a krátky až stredne dlhý, s veľmi krátkymi ostinkami na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 47,2 g (vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8 (A/E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala slabšiu . V čase skúšok mala odolnosť proti múčnatke trávovej a škvrnitostiam na listoch približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej mala odroda lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Hordeum s.r.o., Nový Dvor, SládkovičovoSK

Zástupca v SR: -

Gregor

Gregor je stredne skorá bezosinatá odroda a stredného vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý až hustý, krátky až stredne dlhý, s veľmi krátkymi až krátkymi ostinkami na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 41,3 g (stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8 (A/E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej mala odroda približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT

Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT

Obr. 2

Obr. 2: Pokus pšenice, skúšobná stanica ÚKSÚP Beluša

IS Chanson

Je to stredne skorá bezosinatá a stredne vysoká odroda. Tvar klasu má pyramidálny, riedky a stredne dlhý až dlhý, s výskytom stredne dlhých až dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,1 g (stredná).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8 (A/E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až mierne slabšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala slabšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto, SK

Zástupca v SR: -

Tabuľka 1: Prehľad nových odrôd pšenice

Tabuľka 1

IS Spirellina

Je to veľmi skorá, osinatá a stredne vysoká odroda. Odroda má tvar klasu paralelný. Klas je stredne hustý, krátky až stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostín na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 48,5g (vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9 (E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala slabšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto, SK

Zástupca v SR: -

Graf 1: Porovnanie úrody pšenice letnej, ozimnej v % na priemernú úrodu kontrolných odrôd

Graf 1

LG Colette

LG Colette je skorá, bezosinatá a stredne dlhá odroda. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom krátkych až stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 48,1 g (vysoká)

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7 (A).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej a listovým škvrnitostiam mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., FR.

Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ

LG Keramik

LG Keramik je stredne skorá, bezosinatá a stredne vysoká odroda. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom krátkych až stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 41,4 g( stredná ).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7 (A).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam a hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH, Peine-Rosenthal, D

Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ

LG Mondial

LG Mondial je stredne skorá, bezosinatá a stredne vysoká odroda. Klas má tvar paralelný, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom krátkych až stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 44,2 g (stredná až vysoká)

Hodnotenie potravinárskej kvality je 5 (B).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej, odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH, Peine-Rosenthal, D

Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ

PS Denim

Je to stredne skorá, bezosinatá odroda, stredne dlhého až dlhého vzrastu. Odroda má tvar klasu paralelný, riedky až stredne hustý a stredne dlhý až dlhý, s výskytom dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba zrna je modrastá. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 48,5 g (vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 3 (C).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala slabšiu. V čase skúšok mala odolnosť proti chorobám približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vyššiu. Je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš-Pstruša , SK

Zástupca v SR: -

Pšenica tvrdá, forma ozimná

Gitkadur

Je to skorá odroda, stredného vzrastu.Klas má krátky, hustý, s výskytom dlhších belavých ostí. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 48 g( vysoká) .

Odroda počas skúšok dosiahla dobrú objemovú hmotnosť. Sklovitosť mala na úrovni kontroly. Obsah dusíkatých látok a silného lepku v semoline mala odroda nižší. Gitkadur mala v porovnaní s kontrolnou odrodou vyššie pádové číslo a vyšší obsah žltých pigmentov v semoline. Cestovinárska akosť odrody bola vyššia ako u kontrolnej odrody.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala počas skúšok odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až slabšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej a škvrnitostiam na listoch lepšiu a ako kontrolná odroda. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala slabšiu. Odolnosť proti a fuzariózam má odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až vyššiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT

Zástupca v SR: Saatbau Slovensko s.r.o., Trnava

Graf 2: Porovnanie úrody pšenice tvrdej v % na priemernú úrodu kontrolnej odrody

Graf 2

Sanodur

Je to skorá odroda, vysokého vzrastu.Klas má krátky, hustý, s výskytom dlhších belavých ostí. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 51,2 g (vysoká až veľmi vysoká).

Odroda počas skúšok dosiahla vysokú objemovú hmotnosť. Sklovitosť mala vyššiu ako kontrolná odroda. Obsah dusíkatých látok a silného lepku v semoline mala odroda nižší. Sanodur mala v porovnaní s kontrolnou odrodou vyššie pádové číslo a obsah žltých pigmentov v semoline mierne prevyšuje kontrolu. Cestovinárska akosť odrody bola vyššia ako u kontrolnej odrody.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf,AT

Zástupca v SR: Saatbau Slovensko s.r.o., Trnava