Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Vlastnosti novoregistrovaných odrôd ozimnej pšenice

24-08-2018
Ing. Katarína Bučková | [email protected]
ÚKSÚP - HOS Želiezovce

Pšenica patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny a svojim významom sa zaraďuje medzi najdôležitejšie miesto v produkcii zrnín, ako najdôležitejšia chlebová plodina a zdroj ľudskej výživy. ÚKSÚP, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok  zaregistroval  17 nových odrôd pšenice ozimnej, a to odrody: Airbus, Andrejka, Faunus, Fenomen, Gaudio, Guido, IS Patinas, LG Radana, Liseta, MS Arlis, MS Maidis, PS Dobromila, PS Luana, RGT Sunnyboy, Silverio, Stromboli, Topkapi.      

Pšenica letná, forma ozimná

Airbus

Airbus je skorá odroda, stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom krátkych ostí na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda o málo slabšiu ako kontrolná odroda Torysa. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu.  Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Andrejka

Andrejka je stredne skorá a stredne vysoká odroda. Klas je paralelného tvaru, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom dlhých ostiniek  na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda o málo slabšiu ako kontrolná odroda Torysa ( slabšiu až strednú ). Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti škvrnitostiam na listoch mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Faunus

Faunus je stredne skorá odroda, stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar paralelný, hustý a krátky, s dlhými ostinkami  na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda približne na úrovni ako kontrolná odroda Torysa (strednú). Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Obr. 1: Pokus pšenice ozimnej v Jakubovanoch

Obr. 1: Pokus pšenice ozimnej v Jakubovanoch

Fenomen

Klas má tvar paralelný, riedky  a stredne dlhý, s výskytom  dlhých ostín na vrchole klasu.  

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda vyššiu. Odolnosť proti poliehaniu mala vysokú. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti škvrnitostiam na listoch  mala odroda lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Gaudio

Gaudio  je skorá odroda, stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny,  stredne hustý a stredne dlhý, so stredne dlhými ostinami  na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda vyššiu. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok lepšiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Guido

Guido  je skorá odroda,  stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar paralelný,  stredne hustý a krátky, so stredne dlhými ostinami  na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 6.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda mierne vyššiu ako kontrolná odroda Torysa, strednú až vyššiu. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a v repnej výrobnej oblasti.

IS Patinas

Je to skorá odroda, stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý  a dlhý, s výskytom krátkych ostiniek na vrchole klasu.   

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda  o niečo lepšiu ako kontrolná odroda Torysa, (strednú až vyššiu). Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti škvrnitostiam na listoch  mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala  približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda strednú. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a v repnej výrobnej oblasti.

LG Radana

Klas má tvar paralelný, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom  krátkych ostiniek na vrchole klasu.   

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-7.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody Torysa, strednú. Odolnosť proti poliehaniu mala slabšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Liseta

Liseta je stredne skorá a stredne vysoká odroda. Klas je paraleného tvaru, riedky a stredne dlhý, s výskytom dlhých ostiniek  na vrchole klasu. 

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda o málo lepšiu ako kontrolná odroda Torysa, strednú až vyššiu. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až slabšiu.  Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až slabšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

MS Arlis

MS Arlis  je  stredne skorá odroda,  stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý  a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostín na vrchole klasu.    Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda o málo slabšiu ako kontrolná odroda Torysa. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala prilbližne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až slabšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

MS Maidis

MS Maidis  je skorá odroda,  vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, riedky  a dlhý, s výskytom veľmi krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela.    Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda vyššiu. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a v repnej výrobnej oblasti.

Obr. 2: Zber pšenice v Želiezovciach

Obr. 2: Zber pšenice v Želiezovciach

PS Dobromila

PS Dobromila  je  stredne skorá odroda,  vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý  a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostí na vrchole klasu.    Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody Torysa, strednú. Odolnosť proti poliehaniu mala na úrovni kontrolných odrôd až slabšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a v repnej výrobnej oblasti.

PS Luana

PS Luana  je  stredne skorá odroda,  stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý  a stredne dlhý, s výskytom  veľmi krátkych ostiniek na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda o málo lepšiu ako kontrolná odroda Torysa, stredná až vyššia. Odolnosť proti poliehaniu mala na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

RGT Sunnyboy

RGT Sunnyboy  je  stredne skorá odroda,  stredného vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý  a stredne dlhý, s výskytom dlhých ostiniek na vrchole klasu.   Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda o niečo slabšiu ako  kontrolná odroda Torysa.( slabšia až stredná ) Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu oproti úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti škvrnitostiam na listoch mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.    

Silverio

Silverio je skorá a krátka odroda. Klas je paralelného tvaru, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostín  na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-5.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda slabšiu. Odolnosť proti poliehaniu mala vysokú. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti škvrnitostiam na listoch mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až slabšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Stromboli

Je to skorá odroda, krátkeho vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý  a stredne dlhý, s výskytom dlhých ostiniek na vrchole klasu.  

Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-5.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody Torysa,strednú. Odolnosť proti poliehaniu mala vysokú. Odolnosť proti múčnatke trávovej a proti škvrnitostiam na listoch  mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Topkapi

Topkapi  je skorá odroda,  stredne vysokého vzrastu. Klas má tvar paralelný,  stredne hustý a stredne dlhý, so stredne dlhými ostinami  na vrchole klasu.

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Odolnosť proti vyzimovaniu mala odroda vysokú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie  vo všetkých výrobných oblastiach.

Tabuľka: Pšenica ozimná – stručný prehľad

Tabuľka: Pšenica ozimná – stručný prehľad

Graf: Porovnanie úrodnosti novoregistrovaných odrôd

Graf: Porovnanie úrodnosti novoregistrovaných odrôd