Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Bioenergetika

Prečo potrebujeme bioenergiu?

21-11-2014
Ing. Juraj Drgoňa | [email protected]
Product manager Limagrain Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 16)

Energia je v súčasnej dobe potrebná vo všetkých oblastiach činnosti človeka – pre výrobu tepla, elektrickej energie alebo pre dopravu. Energia nám uľahčuje život. Všeobecne platí, že čím je vyššia úroveň života v tej ktorej zemi, tým viac energie sa spotrebuje. Tradičné zdroje energie postupne dopĺňajú alternatívne zdroje obnoviteľnej energie. Medzi takýto zdroj patrí aj tzv. “energia z biomasy”.

Výhodou biomasy nie je len v jej dostupnosti v našich klimatických podmienkach, ale aj v mnohých iných výhodách:

  • je jedinou obnoviteľnou energiou, ktorá sa dá ľahko skladovať
  • tepelná energia, elektrický prúd alebo pohonné hmoty je možné zabezpečiť kedykoľvek je to potrebné

Niet sa prečo čudovať, že v Nemecku je už dnes biomasa najväčším obnoviteľným zdrojom energie. Pokrok vedy a nové poznatky umožňujú vytvoriť technológiu pre efektívnú produkciu bioenergie a taktiež jej následné využitie. V mnohých krajinách sa využívajú drevo, poľnohospodárske plodiny s obsahom lignínu a celulózy alebo verejné odpady.

Cielená produkcia bioplynu je prirodzený proces odohrávajúci sa v prispôsobených zariadeniach. Bioplyn vzniká všade, kde sa rozkladá organická hmota bez prístupu svetla a vzduchu. Kľúčovú úlohu v procese zohrávajú metánové baktérie. Možností ako systematicky a kontrolovane produkovať metán je bioplynová stanica (anaeróbny digestor). Množstvo a zloženie bioplynu ovplyvňuje používaná hmota alebo ich zmes. Na začiatku sa za hlavné zdroje bioplynu považovali exkrementy hovädzieho dobytku, prasiat alebo hydiny. Dnes sa exkrementy primiešavajú do biomasy. Energetické plodiny ako napríklad kukurica alebo cirok dokážu vyprodukovať značné množstvo bioplynu. Zozbieranú kukuricu je možné ako silážovanú uskladniť a použiť kedykoľvek je potrebné. V bioplynovej stanici je možné fermentovať tiež trávnu senáž alebo cukrovú repu. Všeobecne sa predpokladá, že výroba bioplynu sa bude rozširovať. Tento fakt znamená, že bude nutné dávať vyšší dôraz na organizáciu a zabezpečenie dostatočného množstva kvalitnej hmoty pre fermentáciu.

Kukurica ako zdroj energie

Silážna kukurica je poľná plodina s najvyššou produkciou suchej hmoty z hektára. Najúrodnejšie hybridy v produkcii metánu z hektára výrazne prevyšujú ktorúkoľvek inú plodinu. K ďalšiemu navyšovaniu úrody a zvyšovaniu jej istoty i v menej priaznivých podmienkach výrazne prospieva aj progresívne šľachtenie v spoločnosti LIMAGRAIN.

Vedľa veľkých výnosov má kukurica ešte celú radu ďalších výhod, prečo ju použiť ako energetickú plodinu. Je to tradičná plodina, kde je technológia pestovania veľmi dobre zvládnutá. Ďaľšou veľkou výhodou je jej ľahká konzervácia – silážovanie.To je zárukou dostatku suroviny pre fermentor v priebehu celého roku. Pestovanie plodín podlieha sezónosti a tým pádom vznikajú riziká výkyvu produkcie, na rozdiel od bioplynovej stanice, kde procesy sú kontinuálne. Možnosť konzervácie je priam kľúčová, kukurica ako rastlina C4 sa vyznačuje vysokým stupňom hospodárenia s vodou. Na produkciu 1 kg biomasy spotrebuje výrazne menej vody ako ostatné plodiny. Za teplôt, kedy ostatné obilniny prestávajú produkovať biomasu, je kukurica, vďaka výnimočnej schopnosti ukladania CO2, stále schopná vytvárať a ukladať jednoduché aj zložité cukry. Táto výhoda sa prejavuje hlavne v oblastiach s výskytom dlhých suchých období s nedostatkom vody. V našich klimatických podmienkach dokáže kukurica vyprodukovať dostatok suchej hmoty. Ďalšou veľkou výhodou kukurice sú jej nízke produkčné náklady.

Hybridy kukurice LG pre bioplyn

Hybridy kukurice vyberané pro produkciu bioplynu musia splňovať nasledujúce základné kritéria pre dosiahnutie maximálnej produkcie bioplynu z hektára pôdy:

- Maximálna úroda suchej hmoty – rozhoduje  v najvyššej miere o celkovej produkcii metánu z hektára. Ostatné parametre ako sú obsah škrobu, stráviteľnosť vlákniny a obsah lignínu, majú vedľa produkcie suchej hmoty z hektáru na celkovú produkciu metánu podružný vplyv.

- Dlhé zberové obdobie – pomalé a rovnomerné dozrievanie a stabilita úrod v suchých podmienkach súvisí so zaistením dostatočne širokého zberového okna pre zber veľkých plôch.

- Agronomické vlastnosti – prispôsobivosť pôdnym a klimatickým podmienkam, odolnosť voči stresu za všetkých okolností, sú nutnou podmienkou pre každoročnú opakovanú špičkovú úrodu suchej hmoty.

Dnes vieme veľmi dobre, aké parametre treba  šľachtiť u silážnych hybridov. Vieme, ako tieto parametre šľachtiť. A vieme rozdiely medzi hybridmi merať. Robíme to dlhé roky a poznáme dobre genetický potenciál  našich hybridov tak, aby sme  tým najlepším mohli dať známku kvality. Pestovateľom kukurice a chovateľom dobytka táto známka kvality uľahčuje výber hybridu, pretože hybridy s týmto označením sú dlhodobo testované aj na krmivárske hodnoty. Spoločnosť LIMAGRAIN má dlhoročnú skúsenosť so šľachtením kvalitných silážnych hybridov hlavne pre výživu dojníc. Tieto skúsenosti sa v súčastnoti ukazujú ako veľmi cenné aj v tomto segmente využitia kukurice – pre bioplynové stanice. Je pravidlom, že každý silážny hybrid spoločnosti LIMAGRAIN z unikátneho konceptu LG Animal Nutrition je vhodný aj pre produkciu substrátu pre bioplynové stanice. V ponuke figurujú osvedčené aj novšie hybridy na silážne účely pre chov dojníc (so známkou kvality LGAN), ktoré sú rovnako vhodné aj pre použitie
v bioplynových staniciach. Produkciu hmoty dostatočne vie zabezpečiť napríklad hybrid LG 30.311 (FAO 320), osvedčené hybridy LG 33.87 (FAO 380), LG 34.90 (FAO 490).
V minulom roku sme predstavili novinku SHANNON (FAO 430), ideálny hybrid s dostatočnou produkciou suchej hmoty z hektára s vysokým podielom škrobu. Hybrid, ktorý je vhodný do repnej aj kukuričnej výrobnej oblasti. Dnešná ponuka spoločnosti LIMAGRAIN pokrýva každú pestovateľskú oblasť Slovenska, každý pestovateľ si vie vybrať, čo potrebuje pre svoje podmienky.