Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Ochrana včelstiev pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

02-02-2021
Vypracovali: Dana Staroňová1; Rastislav Sabo2
1 NPPC, VÚŽV – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku; 2 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Ochrana včelstiev pri používaní pesticídov - prípravkov na ochranu rastlín (informácie pre neprofesionálnych používateľov) (4.29 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť
  • Ochrana včelstiev pri používaní prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín (informácie pre profesionálnych používateľov) (3.29 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť