Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Publikácia: Poľnohospodárska politika EÚ a zdravie

11-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Tento dokument skúma väzby medzi poľnohospodárstvom a zdravím v EÚ:

  • vysvetlenie väzieb medzi poľnohospodárstvom a výživou,
  • chronológia niektorých kľúčových štúdií a vývoja v tejto oblasti,
  • hodnotenia úlohy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v súvislosti s otázkami verejného zdravia súvisiacimi s výživou,
  • stručný prehľad o zdravotnom stave občanov EÚ vrátane niektorých kľúčových prvkov a trendov v oblasti zdravia, stravovania a výživy v EÚ.

Zdroj:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a887811c-199b-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171131930