Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) a slnečnica ročná burinná (Helianthus anuus)

14-06-2023
Ing. Peter Mižík | [email protected]
Agrofert o.z. Agrochémia

Slnečnica hľuznatá - topinambur

Trváca rastlina s podzemkovými hľuzami a mohutnou koreňovou sústavou. Pri splanelých jedincoch majú hľuzy vretenovitý tvar. Výška rastlín dosahuje do 300 cm. Stonky sú väčšinou priame, drsno chlpaté, v hornej časti rozkonárené. Listy sú striedavé, vajcovité, na okraji pílkovité, rubovej strane belavo páperisté, dlhé 10 – 20 cm, široké 5 – 10 cm. Úbory majú priemer 15 – 20 cm žltej farby.

Obr. 1

Obr. 1: Kvety slnečnice hľuznatej

Kvitne od augusta do začiatku novembra. Plodom je nažka, semená u nás nedozrievajú. Rozmnožuje sa generatívne hľuzami, ktoré sa pomerne rýchlo rozrastajú a potláčajú pôvodnú vegetáciu, najvýraznejšie na relatívne uzavretých plochách, napr. medzihrádzové priestory. Hľuzy majú podlhovastý, nepravidelný tvar s hrbolčekmi, na ktorých sú vegetačné očká. Tvoria sa v neskoršom letnom a jesennom období. Je to nenáročná rastlina, ekologicky veľmi plastická. V suchých periódach vďaka mohutnej koreňovej sústave čerpá vodu z hlbších vrstiev. Znáša mráz do -30°C.

Obr. 2

Obr. 2: Porast slnečnice hľuznatej v sóji

Pôvodný areál je v Severnej Amerike. V súčasnosti rozšírená takmer po celom svete. Na Slovensku je rozšírená takmer na celom území, od ornej pôdy, okolie vodných tokov, ruderálne plochy.

Regulácia: Konkurenčne veľmi zdatný druh. Šírenie rastlín je ťažké zastaviť. V období od 2. pol. júna do približne konca júla nie sú ešte vytvorené nové hľuzy a materské už nemajú dostatok látok na regeneráciu. Listová plocha je už dostatočne veľká na herbicídny zásah. V prvom roku ani vysoké koncentrácie glyfosátu nelikvidujú rastliny úplne.

Obr. 3

Obr. 3: Slnečnica hľuznatá po aplikácii glyfosátu

Odstránenie rastlín trvá aj viac rokov. Dobrý účinok má aj ú. l. triclopyr pri lokálnej aplikácii na plochách, kde je to možné. Je potrebné zohľadniť aj podmienky prostredia, počas letných horúčav sú aplikácie málo efektívne.

Obr. 4

Obr. 4: Slnečnica hľuznatá v inundačnom území rieky Uh, v pozadí ďalší invázny druh ježatec laločnatý (echynocistys lobatum)

Slnečnica ročná burinná

Výška rastlín je do 250 cm, výnimočne viac. Stonka je vzpriamená, často od už od bázy rozkonárená, drsno chlpatá. Listy elipsovité, spočiatku protistojné, neskôr striedavé, užšie ako u kultúrnej formy. Na rastline sa zvyčajne vytvára niekoľko úborov, často aj niekoľko desiatok a mohutných solitéroch aj viac. Úbory majú priemer zvyčajne do 5 cm, žltých jazykovitých kvetov po obvode úboru je len okolo 20. Nažky sú drobné, s hmotnosťou 1000 semien okolo 10 g. Nažky vypadávajú z úboru takmer okamžite po dozretí. Keďže ide o rovnaký druh, ľahko sa kríži s kultúrnymi formami. Krížence majú prechodné znaky. Slnečnica burinná je väčšinou neskoršia ako kultúrne formy, jednotlivé úbory dokvitajú až do neskorej jesene. V porastoch kultúrnej slnečnice kvitne zvyčajne neskôr ako pestované hybridy.

Pôvodne sa vyskytuje v Severnej Amerike. V SR v teplých oblastiach, všade, kde sa pestuje slnečnica.

Obr. 5

Obr. 5: Slnečnica burinná v poraste kultúrnej slnečnice

Regulácia: Problémom v SR je relatívne častý výskyt slnečnice kultúrnych foriem ako strniskovej buriny, po podmietkách obilnín, ktoré kvitnú podstatne neskôr ako pri výseve. Doba kvitnutia je v neskorom lete až jeseni, čo sa prekrýva s dobou kvitnutia burinnej formy. Semená pri neskoršom spracovaní pôdy stihnú dozrieť. Vzhľadom k prevahe pestovaných hybridov s toleranciou k ALS inhibítorom – Clearfield, CL plus, ExpressSun a častému výskytu slnečnice v sóji a to kultúrnej ale aj burinnej dochádza ku kríženiu. Takto vznikajú populácie krížencov, ktoré sú tolerantné voči ALS inhibítorom a napr. v sóji pri post. aplikáciách nelikvidovateľné.

Obr. 6

Obr. 6: Krížence kultúrnej a burinnej slnečnice tolerantné k ALS inhibítorom v sóji

Takéto prejavy sa už objavujú v oblastiach s vyšším zastúpením sóje a častejším používaním ú. l. imazamox a thifensulfuron-methyl. V SR okresy MI, TV, KE, RS, ale aj inde. Zatiaľ v obmedzenom počte, ale riziko rozšírenia je dosť veľké. Preto je veľmi dôležité likvidovať tieto rastliny mechanicky alebo chemicky (platí aj pre iné invázne druhy, ktoré pri veľmi teplej jeseni takisto dozrejú). Aplikovať preemergentne prípravky s ú. l. metribuzin alebo clomazone, ktoré pri dostatočnej pôdnej vlhkosti fungujú proti slnečnici v sóji spoľahlivo. V slnečnici sa zatiaľ vyskytuje zriedkavo, pôvodná burinná slnečnica je v CL a Express technológiách zatiaľ dostatočne regulovaná.

Kukurica: veľmi dobrú účinnosť majú mesotrione, sulcotrione, tembotrione, isoxaflutole, clopyralid, fluroxypyr, 2,4 D, dicamba, bromoxynil, rimsulfuron, nicosulfuron.

Mak: clomazone, mesotrione, tembotrione.

Cukrová repa: triflusulfuron, clopyralid, v conviso odrodách Conviso one(foramsulfuron + thiencarbazone-methyl).