Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Stromárka orechová (Panaphis juglandis, syn. Callaphis juglandis)

06-12-2022
Ing. Ivana Bugriová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR

Stromárka orechová, ktorej hostiteľskými rastlinami sú druhy z rodu orech (Juglans), patrí v podmienkach Slovenskej republiky k bežne rozšíreným voškám. Okrem toho sa vyskytuje aj v ďalších stredných a južných častiach Európy, Malej Ázii a Severnej Amerike.

Vošky na povrchu listov v blízkosti hlavnej, stredovej žilky vytárajú početné kolónie. Takmer vždy môžeme v kolónii nájsť okrídlenú živorodú samičku, ktorá má žlté sfarbenie, často s oranžovým odtieňom. Pre samčeka je typická hnedá hlava a hruď, bruško je žltkasté s tmavšími priečnymi pásmi.

Obr.

Obr.: Stromárka orechová (Panaphis juglandis, syn. Callaphis juglandis)
(zdroj:(https://www.biolib.cz/en/image/id189696/)

V prípade výskytu stromárky orechovej bývajú listy často znečistené sladkou medovicou, ktorú vylučujú kolónie vošiek. S postupom času sa na medovici rozrastajú mikroskopické tmavé plesne – černe, ktoré spôsobujú zníženie asimilačnej schopnosti listov. Následkom toho je zhoršenie vývinu plodov.

Stromárka orechová sa najintenzívnejšie rozmnožuje v prvej polovici leta, neskôr zo stromov takmer úplne vymizne. V jesennom období (október) kladú samičky na letorasty stromov oválne, zelenkasto sfarbené vajíčka, ktoré o niekoľko dní začnú tmavnúť. Škodca v štádiu vajíčok na hostiteľskej rastline prezimuje.

Na území Slovenska proti tomuto škodcovi nie sú autorizované žiadne prípravky na ochranu rastlín, chemická ochrana sa zvyčajne nerobí. Vo všeobecnosti stromárku orechovú nezaraďujeme k vážnejším škodcom.