Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Garella musculana - škodca orechov

19-10-2022
Ing. Ivana Bugriová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR