Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ochranárske poľnohospodárstvo ako systém na zlepšenie ekosystémových služieb – štúdia (abstrakt)

30-07-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Ochranárske poľnohospodárstvo sa považuje za udržateľný postup s potenciálom zachovať alebo zvýšiť produktivitu plodín a zlepšiť kvalitu životného prostredia a ekosystémové služby. Obvykle zlepšuje kvalitu pôdy a ochranu vody; jeho vplyv na produktivitu plodín je však veľmi variabilný a závisí od miestnych podmienok/riadenia.

Ponechávanie zvyškov plodín hrá v ochranárskom poľnohospodárstve rozhodujúcu úlohu a môže pomôcť zlepšiť celkové zdravie pôdy a v konečnom dôsledku aj produktivitu a udržateľnosť plodín. Veľkou výzvou na poliach s takto ponechanými zvyškami je však odstraňovanie burín a odolnosť voči herbicídom.

Ochranárske poľnohospodárstvo môže zvýšiť infiltráciu vody a znížiť straty pôdy. To znižuje povrchový presun dusičnanov a fosforu z poľnohospodárskych polí a eutrofizáciu vodných útvarov, aj keď sa môže potenciálne zvýšiť presakovanie dusičnanov do podzemných vôd.

Okrem toho bolo ochrannárske poľnohospodárstvo navrhnuté ako jeden z komponentov klimaticky inteligentnného poľnohospodárstva, a to kvôli jeho skrátenému obdobiu na siatie/výsadbu ďalšej plodiny, zníženému narušeniu pôdy a nízkej spotrebe fosílnych palív.

V porovnaní s konvenčným intenzívnym obrábaním pôdy má ochranárske poľnohospodárstvo väčší potenciál pre sekvestráciu uhlíka v pôde, podporuje vyššiu biodiverzitu pôdy, znižuje emisie skleníkových plynov a môže pomôcť pri zmierňovaní zmeny klímy.

Nie všetky experimenty však uvádzajú pozitívny vplyv. Dôležité je pochopenie a rozlúštenie miestne špecifických komplexností systému ochranárskeho poľnohospodártva a vyžaduje si to multidisciplinárny prístup.

Preklad z originálu

Zdroj:

Jayaraman, S.; Dang, Y.P.; Naorem, A.; Page, K.L.; Dalal, R.C. Conservation Agriculture as a System to Enhance Ecosystem Services. Agriculture 2021, 11, 718.

https://doi.org/10.3390/agriculture11080718