Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Dňa 8. decembra 2023 sa v Európskej únii začali uplatňovať nové pravidlá označovania zložiek a výživových hodnôt vína a aromatizovaných vínnych výrobkov. Dodatočné informácie uvedené na etiketách umožnia spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia.

Nové pravidlá sa budú uplatňovať na všetky vína a vinárske výrobky získané zo zberu v roku 2024, zatiaľ čo všetky vína vyrobené pred 8. decembrom 2023 budú naďalej vyňaté z nových pravidiel až do vyčerpania zásob.

Prevádzkovatelia budú mať možnosť uviesť zoznam zložiek a výživové údaje buď fyzicky na etikete vína, alebo prostredníctvom osobitných elektronických prostriedkov, ako je QR kód. Alergénne látky budú naďalej uvádzané na štítku, ako to bude teraz v prípade energetickej hodnoty. Informácie poskytované online by mali byť rovnako jasne viditeľné a prístupné spotrebiteľom ako informácie uvedené fyzicky na etikete. Zloženie výrobku by spotrebitelia mali na etikete ľahko identifikovať. Hoci pravidlá boli stanovené v roku 2021 a podrobnejšie pravidlá boli vydané pred niekoľkými mesiacmi, Komisia nedávno uverejnila súbor otázok a odpovedí s cieľom usmerniť prevádzkovateľov a členské štáty pri uplatňovaní nových pravidiel. Vnútroštátne orgány budú zodpovedné za presadzovanie nových pravidiel. 

Tým sa pokryje existujúci rozdiel medzi vínom a všetkými ostatnými potravinovými výrobkami, od ktorých sa už mnoho rokov vyžaduje poskytovanie takýchto informácií. Víno bolo doteraz, rovnako ako iné alkoholické nápoje, oslobodené od povinnosti poskytovať informácie o zozname zložiek a výživových údajoch.

Na nových etiketách vín budú môcť spotrebitelia nájsť minimálne tieto informácie o všetkých vínach predávaných v EÚ:

 • označenie kategórie vinárskeho výrobku
 • výraz „chránené označenie pôvodu“ (CHOP) alebo „chránené zemepisné označenie“ (CHZO) a jeho názov pre vína zapísané do registra zemepisných označení
 • skutočný obsah alkoholu v objemových percentách
 • označenie pôvodu
 • meno fľašovateľa alebo meno výrobcu alebo predajcu
 • čistý obsah
 • obsah cukru v prípade kategórií šumivých vín
 • vyhlásenie o výživovej hodnote
 • zoznam zložiek
 • látky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť
 • minimálny dátum trvanlivosti vinárskych výrobkov, ktoré boli ošetrené dealkoholizáciou.

Tieto komplexné informácie zaručia spotrebiteľom maximálnu transparentnosť pri výbere a nákupe vína.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/new-rules-wine-labelling-enter-application-2023-12-07_en?prefLang=sk&etrans=sk