Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Smerovanie šľachtenia marhúľ vo svete. Vrátia sa marhule do našich sadov?

06-06-2017
Doc. Ing. Daniela Benediková,PhD. | [email protected]
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Sady a vinice 1/2017, str. 15-17)

Šľachtenie ovocia je všeobecne dlhodobý proces, dnes sa používajú nové metódy genetiky a šľachtenia umožňujúce skrátenie tohto procesu z pôvodných 20 až 30 rokov na 10 rokov.

Aj keď niektoré ciele ako je vysoká úroda, kvalita plodov sú stále dôležité, celková životnosť, pestovateľské prostredie, marketing a výrobné trendy tiež majú vplyv na ciele, ktoré šľachtitelia zdôrazňujú vo svojich programoch, pretože sa snažia predvídať budúce potreby ovocinárskeho priemyslu. Hlavnou úlohou pre rozvoj odrôd, je zjednodušenie postupov ich pestovania v sade, zvýšenie odolnosti proti biotickým a abiotickým stresom a rozšírenie  oblastí ich pestovania.

Marhule sú veľmi populárnym a obľúbeným ovocným druhom u konzumentov i preto, že sa plody dajú využiť plody na viacero spôsobov. Môžeme ich konzumovať v čerstvom stave, spracované na kompóty, džemy, šťavy, ale i sušené. Je to však ovocný druh, ktorý je veľmi citlivý na genetické zlepšovanie šľachtením. Týka sa to najmä adaptability na podmienky pestovateľského prostredia, odolnosti voči chorobám a kvality plodov. Najväčším problémom marhúľ je nepochybne šľachtenie na rezistenciu k chorobám a to najmä vírusovým, medzi ktorými hlavné miesto patrí šarke sliviek (Plum pox virus) a fytoplazme akou je Európska žltačka kôstkovín (ESFY). Niektoré rezistentné odrody voči šarke sliviek už boli vyšľachtené, ale nie vždy majú požadovanú kvalitu plodov, takže tento proces šľachtenia musí neustále pokračovať.

Jedným z negatívnych aspektov mnohých nových odrôd marhúľ je ich  cudzoopelivosť, je to problém, ktorý sa v minulosti takmer nevyskytoval. Pestovanie cudzoopelivých odrôd si vyžaduje pre zabezpečenie dobrej úrody ovocia, venovať pozornosť skladbe odrôd a výsadbe vhodných opeľovačov. Pestovateľ by mal mať vysadené pri cudzoopelivej odrode aspoň dve odrody marhúľ, ktorých obdobie kvitnutia sa prekrýva.

Marhule sú atraktívnym ovocným druhom, ale pre niektoré tieto hore uvedené príčiny sa ich pestovanie u nás neustále znižuje a plocha súčasných marhuľových sadov na Slovensku je len niečo viac ako 200 ha. Slovensko je jednou z mála krajín strednej Európy, ktoré malo v minulosti veľmi dobre rozpracovaný šľachtiteľský program marhúľ, výsledkom ktorého bolo 10 slovenských odrôd. Je na škodu veci, že toto šľachtenie už od roku 2002 vlastne neexistuje. A chybou je i to, že tieto odrody nemajú zabezpečené ani udržiavacie šľachtenie, ktoré by zabezpečilo i materiál na množenie a ich udržanie v pestovateľskej praxi. Dnes sa k nám dostáva veľa zahraničných odrôd s atraktívnym vzhľadom, vyfarbením plodov s hladkou šupkou a pevnou dužinou, mnohé z nich však vyžadujú i vyššiu adaptabilitu k nášmu pestovateľskému prostrediu, pôde či u nás používanými podpníkmi. Potom sa môže stať že tieto novinky sú veľmi dobré na pestovanie v Taliansku, Francúzsku či Španielsku, ale u nás sa zrazu začnú u nich vyskytovať rôzne nedostatky, ktoré môžu potenciálnych pestovateľov odradiť od ich pestovania.

Priblížme si najnovšie odrody marhúľ, ktoré vznikli v zahraničí z dobre fungujúcich šľachtiteľských programov a ktoré by sa možno mohli dostať do našich sadov v budúcnosti.

Program šľachtenia v Českej republike začal v 60-tich rokoch minulého storočia na  Mendlovej univerzite v Lednici. Prvá generácia vzniknutých odrôd mala všeobecne menšie,  pomarančové plody s tmavou pomarančovou dobre oddeliteľnou dužinou. Boli to odrody ako ´Lejuna´, ´Leskora´, ´Lebela´, ´Ledana´, ´Leala´ a väčšinou sa jednalo o odrody pre drobných pestovateľov. Od roku 2004 boli postupne uvádzané na trh ďalšie odrody ako ´Minaret´, ´Svatava´, ´Pálava´, ´Marlen´, ´Lenova´ a iné. Z poslednej tretej fáze programu šľachtitenia, ktorý už bol zameraný na atraktivitu vzhľadu plodu, pevnú dužinu a odolnosť proti šarke sliviek sú to odrody ako ´Betinka´, ´Candela´, ´Adriana´ a ´Sophie´. Pri týchto odrodách sa už silne prejavil na ich vzhľade vplyv čínskych rodičovských odrôd.

´Betinka´ (LE3276)

Vznikla z kríženia odrôd  ´Vestar´ x ´SEO´ . Strom vytvára vzpriamenú korunu, rodivosť je stredná až vysoká, plody dozrievajú 2 dni po odrode  ´Maďarská´. Plod je kvalitný s pevnou dužinou, stredne veľký až veľký (57 g) atraktívneho vzhľadu. Vhodný je na pestovanie do oblastí infikovaných šarkou sliviek. Využitie plodov je na priamy konzum i spracovanie.

Obr. 1: Betinka

Obr. 1: Betinka
(foto: internet)

´Candela´ (LE2927)

Pochádza z kríženia  odrôd ´Maďarská´ x ´SEO´. Vzrast stromu je slabý, vytvára kompaktné stredne vzpriamené koruny, rodivosť je vysoká. Plody dozrievajú súčasne s odrodou ´Maďarská´. Chuť plodov je vynikajúca, sú stredne veľké (54 g), príjemného vzhľadu. Odroda je odolná voči šarke sliviek, je cudzoopelivá.

´Adriana´ (LE3241)

Vznikla z kríženia  odrôd ´Vestar´ x ´SEO´. Vzrast stromu je stredne silný vytvára kompaktné guľovité až rozložité koruny, rodivosť je stredná až vysoká. Plody dozrievajú 5 dní pred odrodou ´Maďarská. Chuť plodov je dobrá, dužina je pevná, plody sú stredne veľké až veľké (55 g), vhodné na priamy konzum. Odroda je odolná voči šarke sliviek, je cudzoopelivá.

Obr. 2: Adriana

Obr. 2: Adriana
(foto: internet)
)

´Sophia´ (LE2926)

Pochádza z kríženia  odrôd ´Vestar´ x ´SEO´. Vzrast stromu je stredne silný vytvára kompaktné až rozložité koruny, rodivosť je skorá až vysoká. Plody dozrievajú 5  -7dní po odrode ´Maďarská´. Chuť plodov je dobrá, dužina je pevná, plody sú stredne veľké až veľké (63 g), atraktívneho vzhľadu, vhodné na priamy konzum i na spracovanie. Odroda je odolná voči šarke sliviek, je cudzoopelivá.

´Pricia´®

Veľmi skorá licenčná francúzska odroda (pôvod Marie-France BOIS, licencia IPS), dozrieva 39 dní pred San Castrese. Strom je stredne vzrastný, vytvára štandardné rozložité koruny. Plod je stredne veľký, guľato oválneho tvaru, intenzívna pomarančová farba je na 90 % povrchu plodu, dužina pevná, dobrej aromatickej chuti, plody dobre držia na strome. Samoopelivá odroda, rodí hlavne na spúrových výhonoch.

Celkové zhodnotenie: Odroda je zaujímavá pre svoje veľmi skoré dozrievanie, dobrú chuť a pevnú dužinu.

Obr. 3: Pricia

Obr. 3: Pricia
(foto: internet)

´Tsunami´® EA5016*

Veľmi skoro dozrievajúca licenčná odroda francúzskeho pôvodu (ESCANDE), dozrieva 4 dni pred odrodou ´Aurora´ (koniec júna). Vzrast stromu je stredne silný, plod je veľký, guľato oválny na 60-70% povrchu plodu je jasná červená farba, dužina pevná, šťavnatá pomarančovej farby, príjemne sladkokyslej chuti. Je to cudzoopelivá odroda, rodí na spúrových výhonoch a krátkom dreve.

Celkové hodnotenie: je to najskoršia odroda, úrodná, atraktívneho vzhľadu s plodmi dobre držiacimi na výhonoch, odolnými k manipulácii, dobrej chuti.

Obr. 4: Tsunami

Obr. 4: Tsunami
(foto: internet)

´Spring Blush´® EA3126TH*

Skorá licenčná odroda pochádzajúca z Francúzska (ESCANDE). Strom je stredne vysokého vzrastu, má štandardný rozložitý habitus. Plod je stredne veľký guľato oválny na 30 až 50 % povrchu je pokrytý červeným líčkom. Dužina je oranžová, veľmi pevná, silne aromatická, jemne kyslastej chuti , plody dobre držia na strome. Je to cudzoopelivá odroda, rodí na spurových výhonoch a krátkom dreve.

Celkové hodnotenie: zaujímavá skoro dozrievajúca odroda, skoro vstupuje do rodivosti, plody dobre znášajú transport.

Obr. 5: Spring Blush

Obr. 5: Spring Blush
(foto: internet)

´Big Red´® EA4006*

Veľmi zaujímavá skoro dozrievajúca licenčná odroda pôvodom z Francúzska(ESCANDE). Intenzita rastu je stredne silná, koruna vyššia, rodivosť vysoká. Odroda je cudzoopelivá, vhodnými opeľovačmi môžu byť odrody ´Pincot´, ´Sylred´ a ´Spring Blush´. Rodí na dlhých výhonoch, plod je stredne veľký guľatý, pomarančová šupka na 40-50% povrchu je prekrytá červenou farbou, dužina pevná sladkej chuti, plody dobre držia na strome.

Celkové zhodnotenie: zaujímavá odroda spomedzi skoro dozrievajúcich marhúľ, vyniká vysokou rodivosťou a atraktívnym vzhľadom plodov. Vyžaduje správny letný rez koruny aby sa zabezpečila menšia dobre osvetlená koruna.

Obr. 6: Big Red

Obr. 6: Big Red
(foto: internet)

´Bergeval´® (AVICLO A3950)

Odroda pochádzajúca z francúzskeho šľachtenia INRA Avignon. Plody sú pevné, odolné poškodeniu pri manipulácii, sú väčšie s hmotnosťou až do 80 g.  Tvar je guľatý, šupka pomarančovej farby, prekrytá jasnou červenou farbou. Chuť dužiny je veľmi dobrá, má vyšší obsah cukru a vyvážený pomer kyselín. Dozrieva v polovici júla.

Celkové zhodnotenie: Plody sú vhodné na priamy konzum i na spracovanie. Odroda je samoopelivá, odolná mrazom v kvete i v dreve.

Obr. 7: Bergeval

Obr. 7: Bergeval
(foto: internet)

Posledné výsledky francúzskeho šľachtenia prezentuje séria desiatich červených odrôd nazvaná ARAMIS. Sú to všetko odrody s tmavo pomarančovými plodmi, prekryté jasnou až tmavou červenou farbou takmer na 100% povrchu plodu, pochádzajú zo šľachtiteľského pracoviska INRA Avignon, licenčne ich zastupuje CEP Inovation. Niektoré francúzske škôlky ich už rozmnožujú. Všetky odrody tejto série sú rezistentné k šarke sliviek, prešli sériou silných testov, autori ich odporúčajú pestovať do oblastí zamorených šarkou. Kolekcia je tvorená odrodami ´Koolgat´, ´Digat´,´Anegat´,´Elgat´,´Gilgat´,´Meligat´,´Iziagat´,´Jengat´,´Congat´ a´Hurgat´, ktoré sa líšia medzi sebou len obdobím dozrievania a stupňom opelivosti kvetov. Sú výsledkom riešenia EU projektu MARS.

Obr. 8: Digat

Obr. 8: Digat
(foto: internet)

´Gilgat´ cov. Je skoro dozrievajúca odroda, začína sezónu marhúľ, dozrieva  s odrodou Early Blush. Je cudzoopelivá, plody sú veľmi atraktívne a chutné.

Obr. 9: Gilgat

Obr. 9: Gilgat
(foto: internet)

´Koolgat´ cov. je veľmi úrodná odroda, plody sú dobrej veľkosti, chuť je veľmi dobrá, vyrovnaná. Je to samoopelivá odroda, je vhodným nástupcom za odrodu ´Orangered´ cov. ´BHART´, dozrieva zároveň s ňou.

Obr. 10: Koolgat

Obr. 10: Koolgat
(foto: internet)

´Meligat´ cov. Je veľmi úrodná odroda  s pravidelnou rodivosťou je cudzoopelivá. Plody sú tmavočervené, výbornej chuti.

´Anegat´cov. Veľmi atraktívna a úrodná odroda, samoopelivá, bude vhodnou náhradou za odrodu ´Bergeron´, dozrieva v rovnakom čase. Možno ju považovať za veľmi plastickú odrodu, nakoľko ju odporúčajú do všetkých pestovateľských polôh vo Francúzsku.

´Iziagat´ cov. Veľmi úrodná samoopelivá odroda s veľmi chutnými plodmi atraktívneho vzhľadu. Dozrieva pred odrodou ´Bergeval´.

´Jengat´ cov. Úrodná odroda s pravidelnou rodivosťou i napriek tomu že je cudzoopelivá, plody sú veľmi atraktívne, pevné a veľmi chutné. Dozrieva pred odrodou ´Shamade´ cov.

´Elgat´ cov. Odroda s veľmi lesklými oranžovými plodmi s jasnou červeňou a chutnými plodmi. Pravidelne rodí vďaka samoopelivosti, ideálna na zaradenie do výsadby medzi priemerne dozrievajúce a neskoré odrody.

´Congat´ cov. Radí sa k neskoro dozrievajúcim odrodám, rodí veľmi atraktívne dvojfarebné plody, pomarančovo červené. Dužina je pevná, chutná, šťavnatá. Je cudzoopelivá.

´Hurgat´ cov. Veľmi neskoro dozrievajúca úrodná odroda, plody sú červené, dobre sa dajú skladovať, vhodné na export. Odroda je samoopelivá.

´Sylred´ veľmi dobrá odroda z francúzskeho šľachtenia, plod je veľký (60g), bledo pomarančová šupka je prekrytá atraktívnou červenou farbou. Chuť má vyrovnaný pomer cukrov a kyselín, aromatická, veľmi sladkej chuti, dozrieva 15 - 25 júna. Vhodná na transport plodov. Pestuje už v Maďarsku s dobrým výsledkom uplatnenia na trhu.

Obr. 11: Sylred

Obr. 11: Sylred
(foto: internet)

´Sweet Red´® - nová, licenčná skoro dozrievajúca a veľmi atraktívna marhuľa je to mutácia odrody Sylred®. Pochádza z Francúzska (ESCANDE). Vzrast strom je silný až veľmi silný, kompaktná koruna vyžaduje pravidelná rez na otvorenie a osvetlenie. Plody sú atraktívne guľaté, pomarančové s jasným červeným líčkom takmer na celom povrch, dozrievajú v polovici júna. Dužina je pevná pomarančová dobre oddeliteľná od kôstky, šťavnatá. Odroda je cudzoopelivá, vyžaduje  opeľovača.  Rodivosť je pravidelná, stabilná a vyrovnaná.


´Harogem´ zaujímavá staršia odroda z Kanady z Harrow, ktorá sa dobre uplatnila vo výsadbách vo Francúzsku.  Vzrast stromu je stredne silný, rodivosť vysoká, vyznačuje sa odolnosťou k hnednutiu listov (Gnomonia erythrostoma) a má poľnú toleranciu k rakovine. Plod je guľatý až oválny, menší, tmavo pomarančová farba je na 50 - 60 % prekrytá jasnou červenou farbou, je odolný praskaniu. Dužina jemná, aromatická, sladkej chuti, pomerne pevná. Plody dozrievajú naraz, možno ich skladovať pri teplote 2 – 5°C až dva týždne.

Obr. 12: Harogem

Obr. 12: Harogem
(foto: internet)

´Frisson´

Neskorá francúzska marhuľa, dozrieva 10 dní po odrode Bergeron. Vzrast stromu je stredne silný, koruna rozložitá, rodivosť je veľmi dobrá. Plod je oválny, šupka jasne červená, veľmi pevná dužina, šťavnatá, aromatická, plod znáša transport. Rodivosť vysoká , kvalitná, odroda je samoopelivá, vhodná na priamy konzum.

Obr. 13: Frisson

Obr. 13: Frisson
(foto: internet)

´Boucheran´® Boutard*

Jedna z najneskorších odrôd francúzskeho pôvodu (Boucherand) , ktorú licenčne rozmnožuje škôlkarská firma Star Fruits. V podmienkach Francúzska dozrieva 15 augusta. Rodivosť stromu je stredná až vysoká, habitus koruny polorozložitý. Plody sú podobné odrode ´Bergeron´, tvar je guľatý až mierne oválny, šupka pomarančová asi na 50% prekrytá červeným líčkom. Dužina pomarančová, šťavnatá veľmi dobrej chuti. Odroda je samoopelivá.

Obr. 14: Boucheran

Obr. 14: Boucheran
(foto: internet)

´Rougemont´® Monabri*

Odroda pochádza od francúzskeho šľachtiteľa R. Monteaux Caillet, licenčne ju zastupuje firma Star Fruits. Vzrast stromu je stredný, vytvára dobre tvarovateľné rozložité koruny, rodivosť je stredná až veľmi dobrá. Plody dozrievajú asi 5 až 7 dní po odrode ´Early Blush®´, sú veľmi dobre vyfarbené priemerná veľkosť 50 až 55 g, atraktívne s pevnou dužinou veľmi dobrej vyrovnanej chuti.