Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024
Ing. Miroslava Apacsová - Fusková, PhD.; Ing. Soňa Gavurníková, PhD.; RNDr. Jana Hendrichová; Ing. Dušan Janovíček; Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.