Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR čiastka 3/2024

21-02-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

3.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na podporu na zeleninu na rok 2023
 
(č. 3722/2024)

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2024