Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

25-01-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová otvorila strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý je novým fórom povereným formovaním spoločnej vízie budúcnosti poľnohospodárskeho a potravinového systému EÚ.

Strategický dialóg, ktorý predsedníčka oznámila vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023, sa bude zaoberať výzvami a príležitosťami, ktoré nastolili účastníci dialógu, ako je primeraná životná úroveň poľnohospodárov a vidieckych komunít, podpora poľnohospodárstva v rámci hraníc našej planéty a jej ekosystémov, využívanie obrovských príležitostí, ktoré ponúkajú znalosti a technologické inovácie, a podpora prosperujúcej budúcnosti potravinového systému EÚ v konkurenčnom svete.

Profesor Peter Strohschneider bol vymenovaný za predsedu na základe svojich dlhodobých skúseností, najmä ako predseda nemeckej komisie pre budúcnosť poľnohospodárstva.

Strategický dialóg spája kľúčové zainteresované strany z celého agropotravinového reťazca vrátane poľnohospodárov, družstiev, agropotravinárskych podnikov a vidieckych komunít; ako aj mimovládne organizácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, finančné inštitúcie a akademická obec. Po úvodnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roku 2024, sa uskutoční séria tematických stretnutí.

Rada a Európsky parlament sa zapoja do tohto procesu a predseda profesor Strohschneider bude pravidelne informovať obe inštitúcie a vymieňať si s nimi názory na dialóg.

Spojením rôznych perspektív sa dialóg zameriava na podporu vytvárania nových riešení a dosiahnutie spoločnej vízie budúcnosti poľnohospodárstva a potravinárstva EÚ do leta 2024. Predseda v spolupráci s účastníkmi dialógu vymedzí presný formát záverov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_24_417