Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategický plán SPP pre Maďarsko

11-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Plán SPP Maďarska ponúka širokú škálu intervencií zameraných na zabezpečenie primeraného príjmu pre poľnohospodárov, ako aj na dosiahnutie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory medzi nich. Opatrenia v pláne tiež uľahčia začatie činnosti 8 800 mladým poľnohospodárom. Prioritou plánu je modernizácia 7 700 poľnohospodárskych podnikov. Dôležitým prvkom z hľadiska prístupu miestnych výrobkov na trh a zníženia nákladov na dopravu a emisií sú krátke a miestne dodávateľské reťazce. Odvetvia, ktoré čelia ťažkostiam, dostanú dodatočnú podporu príjmov spojenú s výrobou.

Maďarsko okrem iného vyčlení 38 % rozpočtu na rozvoj vidieka na agroenvironmentálne intervencie, 8 % na ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva a približne 5 % na ochranu lokalít Natura 2000, ktoré zaberajú približne 162 631 hektárov. Tieto programy spolu prispejú k udržateľnému hospodáreniu s živinami a k zníženiu používania hnojív a emisií amoniaku. Okrem toho ambíciou Maďarska je do roku 2027 zdvojnásobiť plochu ekologického poľnohospodárstva.

Opatrenia na rozvoj vidieka prispejú k rozvoju miestnych remesiel, posilnia hospodárske aktivity miestnych mikropodnikov a malých podnikov a podporia miestnu ekoturistiku a miestne gastronomické a kultúrne festivaly. Približne 30 % vidieckeho obyvateľstva bude ťažiť zo zlepšených služieb na vidieku a vďaka projektom podporovaným plánom sa vytvorí najmenej 7 000 nových pracovných miest.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plan-hungary-2022-11-07_en