Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Voda a poľnohospodárstvo

01-02-2017
(zdroj: www.oecd.org)

Poľnohospodárstvo zahŕňa približne 70% vody používanej v dnešnom svete a tiež prispieva k znečisteniu vody z pesticídov a iných znečisťujúcich látok. Ale súťaženie o vodu sa zvyšuje a dane za jej znečistenie môžu byť vysoké.

Poľnohospodársky sektor je najväčším a často najviac neefektívnym užívateľom vody. Takisto, poľnohospodárstvo je tiež hlavným zdrojom znečistenia vody. Tieto faktory nielen negatívne vplývajú na životné prostredie v mnohých regiónoch, ale aj majú vplyv na životaschopnosť samotného poľnohospodárstva a ostatných užívateľov vody.

Aby sa uľahčil prechod na udržateľnejšie a produktívnejšie poľnohospodárstvo, ktoré je odolné voči rizikám, je potrebné :
• vytvoriť pre poľnohospodárov stimuly na zlepšenie efektivity využívania vody a lepšie riadiť používanie znečisťujúcich poľnohospodárskych vstupov,
• presadzovať existujúce predpisy a nariadenia o vode a odstrániť tie, ktoré podporujú nadmerné využívanie vody a jej znečistenie.

Zvýšený tlak od urbanizácie, industrializácie a zmeny klímy bude poskytovať poľnohospodárstvu väčšiu konkurenciu v boji o vodné zdroje a zmeny klímy by mohli mať vplyv na zásobovanie vodou. Vyšší výskyt záplav, období sucha, zrážok a náhle topenie snehovej prikrývky sa odrážajú v poľnohospodárstve.

Graf 1

Zdroj: OECD (2012), OECD Environmental Outlook, http://dx.doi.org/10.1787/env_outlook-2012-graph3-en.

Graf 1 zobrazuje nárast potreby vody v blízkej budúcnosti a porovnáva jej použitie v poľnohospodárstve, na výrobu elektrickej energie, v spracovateľskom priemysle a v domácnosti v roku 2000 a 2050. Do roku 2050 bude svetová populácia rásť a využívať o 55% viac vody ako doteraz. Aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo vody, aby sme uspokojili tento dopyt, budeme musieť zastaviť plytvanie vody a nájsť nové spôsoby, ako sa uistiť, že je dosť pre všetkých, podľa OECD dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=TbCwZyJEb8Y

Udržateľného hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve je rozhodujúce pre zvýšenie poľnohospodárskej produkcie, zabezpečenie vody možno zdieľať s ostatnými užívateľmi a tak udržiavať environmentálne a sociálne prínosy vodných systémov. Štátna moc by mala zlepšiť ekonomickú efektivitu a účinnosť environmentálnych politík, ktoré sa usilujú o zlepšenie efektivity využívania vodných zdrojov a zníženie znečistenia vôd z poľnohospodárskych systémov.

Zásoby podzemných vôd by mali byť riadne organizované, pretože majú potenciál poskytovať spoľahlivý zdroj vody pre zavlažovanie plodín a stať sa tak ústredným nenahraditeľným zdrojom pre poľnohospodársku produkciu v mnohých krajinách.
 
Podzemná voda má potenciál pôsobiť ako prírodný poistný mechanizmus pre poľnohospodárov tak,  že nie sú závislí na povrchových vodách a môžu naďalej produkovať aj v čase sucha. Tento zdroj by ich mohol podporovať v období narastajúcich klimatických zmien a umožní tak udržať výrobu potravín na požadovanej úrovni vzhľadom na rastúci tlak svetovej populácie.

Preložil: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.