Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Krátkodobý výhľad poľnohospodárskych trhov: Poľnohospodári v EÚ pokračujú v produkcii napriek nepriaznivému počasiu

10-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila jesenné vydanie krátkodobej výhľadovej správy o poľnohospodárskych trhoch EÚ na rok 2023, v ktorej predstavuje najnovšie trendy a vyhliadky poľnohospodárskych trhov.

Horúce a suché počasie spojené s nadbytkom zrážok vo viacerých častiach Európy počas leta 2023 naďalej testovalo odolnosť poľnohospodárov. Ovplyvnilo to výnosy rôznych poľnohospodárskych a špecializovaných plodín, úroda sa oneskorila, objavili sa škodcovia a choroby a v dôsledku toho utrpela aj kvalita niektorých produktov. Zároveň sa objavili náznaky pozitívnych trhových vyhliadok pre poľnohospodársky sektor EÚ. Náklady na vstupy, ako sú energia, hnojivá a krmivá, naďalej klesali. Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ opäť získal určitú konkurencieschopnosť, čím sa potvrdilo postavenie EÚ ako najväčšieho svetového vývozcu.

Mesačná inflácia potravín začala v EÚ od júla klesať. Ceny potravín sú pre spotrebiteľov stále veľkým problémom, čo by mohlo priniesť určité zmiernenie dopytu po niektorých výrobkoch. Vo všeobecnosti predstavuje inflácia potravín takmer 40 % rastu cien na spotrebiteľskej úrovni. Víno je jedným z produktov, ktorých spotreba klesla v dôsledku vyšších cien spolu so štrukturálnym poklesom spotreby červených vín. Krízová destilácia, ktorú v lete tohto roku povolila Európska komisia, pomáha stabilizovať trh.

Mäso je tiež negatívne ovplyvnené poklesom spotreby v dôsledku vysokých cien.  Zlepšené podmienky na trávnatých plochách, ako aj nižšie náklady na krmivo priniesli chovateľom dobytka určitú úľavu. Produkcia mäsa, s výnimkou hydiny, by však mohla zostať pod priemerom.

Plodiny na ornej pôde

Očakáva sa, že produkcia obilnín v EÚ na obdobie 2023/24 bude o 4,3 % nižšia ako päťročný priemer, a to na úrovni 268,5 milióna ton, a to v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok na jar a v lete, ktoré ovplyvnili najmä produkciu kukurice a jačmeňa. Využitie obilnín na kŕmenie by mohlo zostať stabilné, zatiaľ čo využitie obilnín na výrobu biopalív by mohlo naďalej rásť (o 12 % viac ako v roku 2022/23). EÚ je naďalej čistým vývozcom obilnín, najmä pšenice. V predchádzajúcich mesiacoch sa zvýšil najmä vývoz na Blízky východ a do subsaharskej Afriky.

Produkcii olejnín v EÚ sa darí obzvlášť dobre (11 % nad 5-ročným priemerom), a to vďaka oživeniu produkcie slnečnice, ako aj vyššej produkcii sóje.

Hoci úplný zákaz používania neonikotinoidov spôsobuje pestovateľom cukrovej repy určité problémy, očakáva sa, že plochy, na ktorých sa pestuje, výnosy repy a obsah cukru sa zvýšia v porovnaní s poklesom zaznamenaným v minulom roku. Produkcia cukru v EÚ v období 2023/24 sa predpokladá na úrovni 15,6 milióna ton, čo je blízko 5-ročného priemeru.

Špecializované plodiny

Produkcia olivového oleja zostane nízka a neočakáva sa, že sa v období 2023/24 úplne obnoví. Ceny zostanú vysoké, čo bude mať za následok nižší vývoz a spotrebu v EÚ. V niektorých regiónoch sú ceny v porovnaní s 5-ročným priemerom takmer 3-násobne vyššie. Stabilný dovoz by mohol do určitej miery podporiť dostupnosť v EÚ, ktorá však zostane nízka.

Predpokladá sa, že výroba vína v EÚ v rokoch 2023/24 klesne približne o 6 %, najmä v dôsledku poklesu talianskej a španielskej produkcie. Spotrebiteľský dopyt, najmä po červenom víne, naďalej klesá. Spotrebitelia majú nižšiu kúpnu silu a orientujú sa na iné nápoje, napríklad pivo.

Produkcia jabĺk a pomarančov ovplyvnená nepriaznivým počasím bude mať podobne klesajúcu tendenciu a v porovnaní s minulým rokom bude nižšia približne o 2 %. Viac ovocia sa pravdepodobne použije aj na spracovanie z dôvodu nižšej kvality a vyšších nákladov na skladovanie.

Mlieko a mliečne výrobky

Dodávky mlieka v EÚ zostávajú pomerne stabilné a odhaduje sa, že v roku 2023 sa zvýšia o 0,3 %.  Ceny surového mlieka v EÚ od začiatku roka klesajú. Aj keď náklady na energiu, hnojivá a krmivá začínajú pomaly klesať, zostávajú vysoké, čo vedie k nízkym maržiam chovateľov dojníc v EÚ.

Predpokladá sa, že výroba syra bude v roku 2023 o 1 % vyššia ako v minulom roku. Zmiernenie potravinovej inflácie v EÚ bude mať pravdepodobne pozitívny vplyv aj na domácu spotrebu (+0,2 %). Nad očakávania sa zvyšuje výroba čerstvých mliečnych výrobkov (smotana a konzumné mlieko). Keďže vývoz z EÚ sa v dôsledku klesajúceho dopytu v Číne pravdepodobne nerozšíri, dodatočné objemy sa pravdepodobne spotrebujú na domácom trhu, vykazujúc vyššiu odolnosť voči zvyšujúcim sa cenám ako iné výrobky živočíšneho pôvodu.

Európania budú aj naďalej jesť menej mäsa. Celkovo sa očakáva, že spotreba mäsa na obyvateľa v EÚ klesne v roku 2023 o 1,5 % v dôsledku inflácie cien a nižšej ponuky na trhu. Pokles je výraznejší v prípade spotreby hovädzieho mäsa (-3,5 %) a bravčového mäsa (-5,2 %), zatiaľ čo spotreba hydinového mäsa vzrastie o 4,3 %.

Ceny hovädzieho a hydinového mäsa zostávajú vysoké v dôsledku nižšej ponuky. Hydina, ktorá zaznamenala oživenie výroby, zostáva pre spotrebiteľa jedným z najlacnejších zdrojov živočíšnych bielkovín.

Očakáva sa, že produkciu ovčieho mäsa v EÚ negatívne ovplyvní pokles stáda oviec, nižšia dostupnosť pastvy, najmä v stredomorských krajinách, vyššie náklady na krmivo a vypuknutie kiahní oviec v niektorých krajinách.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-agricultural-markets-eu-farmers-keep-production-spite-adverse-weather-events-2023-10-09_en