Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Produkce vepřového masa v roce 2021

19-04-2021
Ing. Jaroslav Smital, Ph.D. | [email protected]
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Ve čtvrtletní zprávě o vepřovém masu kráčel optimismus globální agropodnikatelské banky Rabobank bok po boku s varováním, že africký mor prasat a Covid-19 nadále ovlivňují globální obchodní toky.

Zpráva předpokládá, že globální produkce vepřového masa poroste v Asii a Severní a Jižní Americe, ale bude čelit dalším výzvám v Evropě. Přestože Čína nadále dominuje světovému obchodu, očekávané snížení dovozu asijského giganta v roce 2021 bude mít důsledky pro zbytek světa, zejména Evropu, kde zákazy obchodu s Německem zvyšují místní nabídku na trhu.

Obr. 1

(foto Petr Kratochvíl)

Čína zůstává lídrem

Čína i v dobách afrického moru prasat (AMP) zůstává největším producentem prasat na světě, s 38 miliony tun vepřového masa vyprodukovaného v roce 2020. Toto číslo se snížilo z 54 milionů tun v roce 2018 z velké části kvůli vypuknutí AMP, ale podle odhadů se produkce v roce 2021 vyšplhá na 43,5 milionů tun.

V roce 2020 Čína rychle doplnila zásoby, což vedlo k prudkému zvýšení podílu na světovém obchodu o více než 50 %. Rabobank odhaduje, že v roce 2021 to bude o 10–15 %. To povede k poklesu letošního čínského dovozu o 10 až 30 %. Díky tomu bude pro Čínu rok 2021 druhým největším rokem pro dovoz, ale změna poptávky bude mít dopad na všechny vývozce.

Čína je nejviditelnější zemí, kde má AMP nadále zásadní vliv. Rozšíření viru přes zimu vyvolává otázky o zvládání této choroby a komplikuje obraz čínské nabídky a poptávky vepřového masa. AMP vytváří významnou nejistotu v klíčových oblastech, jako je počet stád v Číně, zejména u populace prasnic, ale také ohledně čínské produkce a cen vepřového masa.

Produkce v Evropě

Evropská unie je druhým největším producentem vepřového masa na světě, celková produkce za poslední 3 roky zůstala stabilní na 24 milionech tun. V roce 2021 se očekává, že evropská produkce vepřového masa stagnuje nebo mírně poklesne, a to kvůli nižší exportní poptávce, pomalému oživení místní poptávky kvůli Covid-19 a pokračujícím hrozbám AMP ve východní Evropě a Německu.

Obr. 2

(foto archiv autora)

Jedním z největších evropských hráčů vyvážejících vepřové maso do Číny je Španělsko, které tam v roce 2020 vyvezlo 933 940 tun vepřového masa. To je téměř třikrát více, než vyváželo do Číny v roce 2019 (381 629 tun). USA vyvezly 696 086 tun vepřového masa a Německo 462 346 tun.

Rychlý růst španělského vývozu nesouvisí pouze s deficitem vepřového masa v Číně kvůli AMP. Vývoz se pravděpodobně zrychlil v důsledku propuknutí AMP v populaci divokých prasat v Německu v září 2020. Od té doby je pro Německo vývoz do třetích zemí mimo EU nemožný. Německo naléhá na dohodu o regionalizaci, tj. aby bylo povoleno přijímat vepřové maso z neovlivněných německých států. Podle Fiebelkorna (analytika trhu společnosti Danske Svineproducenter) pokrývalo Německo pouze necelé 1 % z deficitu čínské spotřeby v roce 2019. To znamená, že Německo ve skutečnosti není velkým hráčem ve výrobě vepřového masa pro Čínu, a proto dohoda bude složitá.

Po vypuknutí AMP v Německu, uvalilo deset zemí zákaz dovozu německého vepřového masa, včetně Číny, Japonska a Vietnamu, přičemž každý měsíc na trhu EU zůstalo přibližně 70 000 tun vepřového masa, odhaduje Rabobank. Ačkoli řada zemí nedávno zmírnila zákaz dovozu německého vepřového masa, zákaz dovozu z Číny pravděpodobně zůstane minimálně po dobu 1. pololetí 2021.

Ohnisko AMP již mělo významný dopad na dovoz selat a živých prasat do Německa a nižší dovoz živých zvířat bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2021. Od září do listopadu 2020 dovoz selat z Dánska a Nizozemska, dvou hlavních dodavatelů selat do Německa, ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 poklesl o 25 %, respektive 31 %. To představuje celkem o 0,7 mil. méně zvířat dovezených do Německa, přibližně 1 % z celkového počtu poražených zvířat v roce 2020.

Podle Rabobank Španělsko prokázalo svou sílu zaplnit velkou část mezery, kterou zanechalo Německo, což zmírnilo tlak na Čínu, aby přijala regionalizaci v Německu. Zatímco Německo se zaměřuje na hledání alternativních exportních destinací, Španělsko a Dánsko budou nadále těžit z absence Německa na některých asijských trzích.

Stavy prasat v EU

V roce 2020 Španělsko rozšířilo velikost stáda na 31,3 milionu prasat, což je nárůst o 3 % oproti roku 2019. Německo mělo v témže roce 25,5 milionů prasat, což je pokles o 1,8 % oproti roku 2019. Ve Francii a Dánsku zůstal počet na 13 milionech prasat, ale v Nizozemsku stavy prasat poklesly z 12,2 na 11,4 milionu, kvůli vládní směrnici, která snižuje produkci prasat.

Spotřeba vepřového masa

V roce 2020 Čína spotřebovala 43 milionů tun, zatímco EU ve stejném roce spotřebovala 19,7 milionu tun. Podle Fiebelkorna se v EU sice zvýšila produkce vepřového masa, ale spotřeba se ve skutečnosti snížila. To znamená, že země EU musí exportovat část produkce do třetích zemí. To má různý dopad na země v EU, protože některé mají snazší přístup na čínský trh, zatímco jiné mají problémy s AMP.

Prognóza EU27

Prognóza produkce vepřového masa EU27 jasně ukazuje, že čistá produkce se bude do roku 2030 pohybovat kolem 22 milionů tun. Spotřeba na obyvatele by však měla poklesnout z 34,5 kg na osobu v roce 2018 na 31,9 kg na osobu v roce 2030.

Vývoz vepřového masa z EU zůstane stabilní do roku 2030 (kolem 4 milionů tun) a EU očekává, že bude moci vepřové maso vyvážet do Asie, i když se Čína vrátí na původní úroveň produkce, kterou měla v roce 2018.

Obr. 3

(foto archiv autora)

Výrobní náklady

Pokud jde o výrobní náklady, je pro evropské země těžké konkurovat USA a Brazílii, které mohou produkovat vepřové maso za přibližně 1 €/kg.

V Evropě měli nejnižší výrobní náklady v roce 2018 Dánsko a Španělsko, a to 1,39 €/kg, zatímco Francie, Belgie a Nizozemsko se pohybovaly kolem hranice 1,45 až 1,50 €/kg. Německo, Velká Británie, Švédsko a Irsko se pohybují od 1,60 do 1,67 €/kg a Itálie měla nejvyšší výrobní náklady 1,88 €/kg.

Rozdílné ceny masa v EU

Pokud jde o ceny, podle Fiebelkorna je situace, ve které se nyní nachází EU, velmi podobná situaci v roce 2018, kdy došlo k vypuknutí AMP v Belgii. Ceny nyní stabilně stoupají, ale nebudou stoupat tak prudce jako tehdy.

Zatímco Rabobank věří, že se nabídka prasat v roce 2021 obecně zvýší, očekává, že ceny budou kolísat kvůli nejistotám vývoje nemocí, zájmům o doplnění zásob, nákladům na krmivo a dovozní politice. Názor banky je, že průměrné ceny prasat v roce 2021 budou nižší než v roce 2020 a během roku budou silně klesat.

Ceny se nyní v celé Evropě liší, přičemž ve Španělsku je cena 1,489 €/kg, v Dánsku 1,465 €/kg, zatímco v Německu je 1,136 €/kg. To představuje 30 % cenový rozdíl mezi Německem a Dánskem, ale to je pravděpodobně způsobeno tím, že v současné době je na německém trhu spousta jatečných prasat, jak uvádí Fiebelkorn.

USA

V USA pomáhá silná domácí a exportní poptávka vytvářet dobré trhy s vepřovým masem a podporuje pokračující sílu cen prasat. Lepší prodej pomáhá vyrovnat rostoucí náklady na krmivo. Nová Bidenova vláda podporuje obchodní politiku, přistěhovalectví a zemědělské podniky.

Brazílie

Brazílie byla v roce 2020 svědkem rekordně vysokého vývozu. Místní ceny prudce vzrostly v reakci na silnou exportní poptávku a rostoucí náklady na krmivo. Jelikož sucho ovlivňuje výnosy a celosvětová poptávka zůstává silná, Rabobank očekává, že ceny krmných obilovin zůstanou v nadcházejících měsících vysoké. Přesto se očekává, že produkce prasat v roce 2021 vzroste o 2,5 % v reakci na oživení místní poptávky a další silný rok pro export.

Vietnam

Zpráva se také týká Vietnamu a popisuje cestu k uzdravení země po africkém moru prasat. Rabobank citoval obecný statistický úřad země, podle nějž v roce 2020 měl Vietnam 27,3 milionu prasat, což je 20 % nárůst ve srovnání s rokem 2019 a odpovídá 87 % úrovni, na které země byla před epidemií AMP.

Světový obchod s vepřovým masem

Africký mor prasat je hlavním houpacím faktorem na globálních trzích s vepřovým masem. Rostoucí poptávka Číny po vepřovém a dalších druzích byla hlavní hnací silou poptávky na světových trzích s živočišnými bílkovinami v roce 2020, ale Rabobank předpokládá, že čínský dovoz vepřového masa v roce 2021 poklesne. Cena bude jedním z hlavních faktorů, jenž určí, které země budou udržovat vysoké obchodní toky vepřového masa do Číny v roce 2021, spolu s dostupností a geopolitickými podmínkami.

Reference u autora.