Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 1. časť

09-02-2017
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, ktoré bolo publikované v Úradnom Vestníku Európskej Únie L 189/4 z 14.7.2016, bolo zaradených medzi invázne nepôvodné druhy rastlín vzbudzujúce obavy Únie 14 rastlín. ÚKSÚP ich označil ako invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný. Mnohé z nich nemajú ešte slovenské názvy ako Baccharis halimifolia,  Lysichiton americanus a Parthenium hysterophorus.

Baccharis halimifolia

Patrí do čeľade Asteraceae. Druh pochádza zo Severnej Ameriky (východná a južná časť USA, východné Mexiko), Bahamských ostrovov a Kuby. Druh sa správa invázne v Austrálii (pozdĺž pobrežia na juhu Queenslandu a v Novom Južnom Wales-e). Je naturalizovaný v Európe a na Novom Zélande. Na Slovensku výskyt nie je známy. Rastie na okrajoch mokradí (aj zasolených), močiarov, na nevyužívaných poliach, pozdĺž priekop a na narušených miestach. Uprednostňuje skôr piesčité, ale aj zasolené pôdy, ktoré sú dostatočne vlhké. Keď je dostatočne udomácnený na lokalite, nevadí mu ani nedostatok vlahy. Nemá vysoké nároky na obsah živín v pôde.

Je to mohutný rozložitý ker dorastajúci do výšky 4 metrov, niekedy až stromovitého vzhľadu. Listy vyrastajú na konároch striedavo, sú jednoduché, vajcovité alebo kosoštvorcové, pomerne tuhé, na okraji prevažne hrubo zubaté, horné listy celistvo okrajové. Na Floride je stálo zelený, neopadavý, na severnejších lokalitách už v zime zvyknú listy opadávať. Druh je dvojdomý, má samčie a samičie jedince. Kvitne postupne v októbri až v novembri. Samčie rastliny sú menšie, so žltými kvetmi. Samičie kvety sú malé, biele, zoskupené v bohatých súkvetiach na koncových častiach konárov. Semená sú dlhé, tenké s chumáčom páperia, ktoré im umožňuje šírenie vetrom. Druh sa rozmnožuje vegetatívne – odrezkami ale najmä generatívne – semenami, ktoré sú prenášané vetrom alebo vodou. Zakázané je dovážať: živé rastliny, osivo, zakorenené odrezky a mladé rastliny

Na odstraňovanie je možné využiť vytrhávanie, vykopávanie mladých rastlín. Pri starších jedincoch je možné využiť výrub v kombinácii s následnou aplikáciou herbicídneho prípravku alebo chemický postrek porastov druhu. Všetky opatrenia je potrebné realizovať zásadne pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo jeho vysemeneniu a rozšíreniu na nové plochy.

Prirodzeným nepriateľom je hrdza Puccinia evadens.

Obr. 1: Baccharis halimifolia

Obr. 1: Baccharis halimifolia
Foto: www.wikipedia.org

Obr. 2: Baccharis halimifolia

Obr. 2: Baccharis halimifolia
Foto: www.wikipedia.org

Lysichiton americanus

Patrí do čeľade Araceae. Druh pochádza zo Severnej Ameriky (z Aljašky, západnej časti Kanady a severozápadu USA). Introdukovaný bol do Veľkej Británie. Na Slovensku nebol objavený.

Je to močiarny druh, dorastajúci až do výšky 1,5 metra, ktorý zakoreňuje v mäkkom bahnitom substráte a pomocou rizómov dlhých 30 cm alebo viac a širokých 2,5 až 5 cm. Listy druhu sú krátko stopkaté, lesklé, svetlozelené, veľké, 30 – 150 cm dlhé a 10 – 70 cm široké, ktoré vyrastajú až v čase kvitnutia druhu. Kvetom je šúľok 7 až 12 cm dlhý, svetložltý alebo žltozelený, vyrastajúci na 30 až 50 cm vysokej stonke. Vytvára veľký počet kvetov, ktoré začnú kvitnúť už koncom zimy. V čase kvitnutia (od marca do mája) rastlina vydáva silný nepríjemný zápach, ktorým láka opeľovačov. Rastie v močiaroch, vlhkých lužných lesoch, okolo potokov a na iných vlhkých miestach. Nie je náročný na zloženie pôdy ani pH. Rastie na slnečných ale aj zatienených miestach. Rozmnožuje sa generatívne semenami, ktoré sú ďalej šírené vodou. Klíčivosť si zachovávajú minimálne 6 rokov. Zakázané je dovážať živé rastliny a osivo.

Využívané spôsoby odstraňovania pri malých populáciách (v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku) spočívajú v ručnom vytrhávaní alebo vykopávaní rastlín vrátane ich koreňov, vždy na jar, pred vysemenením. Pri väčších populáciách je potrebné robiť opakované zásahy, až kým sa neminie zásoba semien.

Obr. 3: Lysichiton americanus

Obr. 3: Lysichiton americanus
Foto: internet

Obr. 4: Lysichiton americanus

Obr. 4: Lysichiton americanus
Foto: internet

Parthenium hysterophorus

Patrí do čeľade Asteraceae. Pochádza z Mexika, Strednej a Južnej Ameriky a z Karibskej oblasti. Zo  Slovenska nie je známy.

Je to jednoročná bylina, so vzpriamenou bohato rozkonárenou stonkou, ktorá dorastá do výšky 0,5 až 1,5 metra, niekedy aj vyššie. Mladé rastliny vytvárajú prízemnú ružicu listov na začiatku rastu. Dospelé rastliny majú zelenú, pozdĺžne ryhovanú, krátko husto chlpatú stonku. Listy sú striedavé, stopkaté, spodné sú relatívne veľké 3 – 30 cm dlhé a 2 – 12 cm široké, hlboko vykrajované. Horné listy sú menšie a menej vykrajované. Spodná časť listov a niekedy aj vrchná časť listov je husto priľahnuto chlpatá až plstnatá. Kvety sú malé s priemerom 4 – 5 mm, stopkaté, zoskupené na vrchole stonky, biele, s piatimi tenkými jazykovitými kvetmi (0,3 – 1 mm) a početnými rúrkovitými kvetmi bielej farby. Kvitne niekoľkokrát v priebehu roku, prevažne v období dažďov. Na každom kvete sa vytvorí 5 malých hnedých nažiek s čiernymi semienkami. Rastie v polopúštnych, subtropických, tropických alebo teplejších častiach mierneho pásma, na okrajoch vodných tokov, na občasne zaplavovaných brehoch, pozdĺž ciest, železníc, na pasienkoch, lúkach, rúbaniskách, v narušených biotopoch, záhradách, trávnikoch, poliach. Rozširuje sa semenami. Jedna rastlina vytvorí za rok 10 – 25 000 semien, ktoré sú roznášané vetrom, vodou, zvieratami, strojmi ale aj na oblečení. Tiež sú rozširované spolu s osivom. Produkuje látky, ktoré majú silný alelopatický vplyv na ostatné druhy rastlín a zabraňujú ich rastu. Zakázané je dovážať živé rastliny a osivo.

POZOR! Druh je toxický pre zvieratá, spôsobuje dermatitídy s výraznými kožnými léziami u rôznych druhov zvierat, vrátane koní a hovädzieho dobytka. Po zožratí sa zvieratám v ústach môžu vytvoriť vredy spôsobujúce nadmerné slinenie. V 10 – 50 % prípadov môže spôsobiť aj úmrtie dobytka. Zároveň spôsobuje anorexiu, svrbenie, stratu ochlpenia, hnačku a podráždenie očí u psov.

Po požití mlieka alebo mäsa z dobytka, oviec alebo kôz, ktoré sa pásli na lokalitách s výskytom druhu, bolo zaznamenané pri potkanoch akútne ochorenie spôsobené znížením počtu bielych krviniek a tým k výraznému narušeniu celkového imunitného systému.

Pre človeka je silným alergénom, obsahuje látky parthenín, coronopilín, tetraneuris a ambrosín. Jeho peľ, vzduchom unášané suché časti z rastliny a korene spôsobujú dermatitídu, vypadávanie vlasov, astmu a alergickú bronchitídu.

Spôsoby likvidácie spočívajú v odstraňovaní rastlín pred ich kvitnutím, aj so zabezpečením odstránenia koreňov, nakoľko by rastlina dokázala opätovne v danom roku vyrásť. Najvhodnejšou metódou je vytvoriť druhu dostatočnú konkurenciu vytvorením hustého porastu tráv, ktorý vyžaduje vylúčenie pastvy dobytka dovtedy, kým nevznikne hustý trávnik a následne je potrebné redukovať intenzitu pastvy, aby nedošlo k vytvoreniu otvorených miest a opätovnému rozšíreniu druhu.

Obr. 5: Parthenium hysterophorus

Obr. 5: Parthenium hysterophorus
Foto: internet

Obr. 6: Parthenium hysterophorus

Obr. 6: Parthenium hysterophorus
Foto: internet