Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Ako to bolo s vrtivkou orechovou v roku 2023?
5 rokov s vrtivkou orechovou na Slovensku

19-01-2024
Ing. Ján Tancik, PhD. | [email protected]
Ecophyta s.r.o., Nitra

Skúsenosti s ochranou orecha proti vrtivke orechovej po piatich rokoch od jej výskytu

Posledných 4 až 5 rokov pestovateľov orechov trápi nový invázny škodca, je to mucha alebo presnejšie povedané muška - vrtivka orechová, Ragoletis completa (Tephritidae, Diptera), ktorá spôsobuje sčernenie orechov. Prvýkrát bolo napadnutie vrtivkou orechovou na Slovensku zaznamenané v roku 2018.

O tomto škodcovi sa počas týchto rokov výskytu mnoho hovorilo a písalo. Pestovatelia, najmä záhradkári reagovali rôzne, niektorý rezignovali a po významných škodách sa rozhodli pre radikálne riešenia, jednoducho orechy vypílili. Čo je pravda veľká škoda – zničiť niekoľkoročný alebo niekoľko desaťročný strom v plnej úrodnosti. Niektorí sa rozhodli čeliť tomuto škodcovi, pravda nie vždy tým správnym spôsobom a preto nemali uspokojivé úrody. Tí, ktorý robili ochranu správnym odporúčaným spôsobom sa dopracovali aj k vytúženej dobrej a kvalitnej úrode a pokračujú v pestovaní orechov. Boli aj takí, ktorí len čakali, že sa to nejako samo vyrieši. A mucha alebo lepšie povedané príroda sa s nimi zahráva už druhý rok.

Nálet muchy v posledných dvoch rokoch meškal, tak aj napadnutie orechov bolo neskoršie ako pred rokmi a tým aj orechy ešte koncom augusta boli zelené, čo dávalo pestovateľom nádej, že tohto roku nebudú poškodenia zapríčinená týmto škodcom. Na začiatku septembra však orechy začali černieť.

Obr. 1

Obr. 1: Sčerneté orechy - začiatok septembra 2023

V článku si povieme aké sú skúsenosti s ochranou orecha proti vrtivky orechovej počas prvých 5 rokov jej výskytu na Slovensku. No najskôr si v krátkosti predstavíme tohto škodcu, povieme základné informácie o škodcovi: morfologiu, bionomiu, škodlivosť a nakoniec priame a nepriame metódy ochrany, ktoré sa osvedčili u nás.

Vrtivka orechová

Vrtivka orechová je drobná muška, telo má dlhé 4 – 6 mm. Hruď je žlto hnedej farby až hrdzavá so žltou škvrnou, hlava je tiež žltá a oči sú zelené. Krídla sú priehľadné a na nich má štyri tmavé pásiky. Samičky sú väčšie od samčekov a ešte sa líšia aj tvarom bruška, samičky majú na konci bruška sploštenú kužeľovitú pošvu v ktorej je teleskopicky zasunuté kladielko. Samičky majú stehná nôh svetlejšie kým samčeky až čierne.

Pochádza zo Severnej Amerike. Do Európy bola zavlečená na prelome 80tych a 90tych rokov 20. storočia, najprv bola zistená v roku 1986 vo Švajciarsku a Taliansku. Ďalej sa rozšírila najprv do Nemecka a Slovinska (1997), potom do Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Francúzka, Chorvátska, Maďarska, Holandska, Rakúska, Česka (2017), Srbska a Slovenska (2018). Rýchlosť šírenia bola rôzna, vo Francúzku 250 km/rok, zo západného Maďarska na východné Slovensko 100 km/rok.

Ochrana sa robí na základe bionómie škodcu, preto ju treba dokonale poznať

Vrtivka orechová prezimuje v štádiu kukly v pôde pod stromami. Imága obyčajne vyletujú začiatkom júla, v závislosti od teplôt v jarnom období. Mušky lietajú až do konca septembra, najpočetnejší výskyt je v júli a auguste. Dospelé jedince sa vyskytujú 40 dní. 8 dní po objavení sa múch prichádza k páreniu. Po niekoľkých dňoch po párení samičky kladú vajíčka pod povrch zeleného oplodia. Jedna samička počas života nakladie od 300 – 400 vajíčok, kladie ich do znášok od 15-20 vajíčok do komôrky v oplodí plodu, ktorú najprv sama vytvorí. Obyčajne je v oplodí orecha len jedna komôrka, lebo samička označí plod feromónmi, čo ostatné samičky odpudzuje od nakladenia vajíčok. Z vajíčok sa za 5 dní liahnu larvy a živia sa v oplodí 3 až 5 týždňov. Dorastené larvy opúšťajú oplodie a v pôde v hĺbke 10 – 15 cm sa zakuklia a prezimujú.

Obr. 2

Obr. 2: Larva vrtivky orechovej v poškodenom oplodí orecha - september 2023

Aké škody spôsobuje vrtivka

Larvy škodia vyžieraním oplodia, dôsledkom týchto poškodení a tiež aj infekcie baktériami a kvasinkami sa na orechu vytvárajú najprv hnedé neskôr čierne škvrny, postupne sčernie celý plod. Larvy nedokážu preniknúť cez škrupinu a tak jadro vo vnútri zostáva nepoškodené (na rozdiel od bakterióz, kde černie). Hniloba preniká aj k semenu. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäkké a predčasne opadávajú.

Ako robiť ochranu

Nepriama ochrana

Z mechanických spôsobov ochrany sa odporúča najneskôr v júni prikryť pôdu pod stromami orecha netkanou textíliou, ktorá zabráni výletu dospelých jedincov, múch z pôdy. Netkanú textíliu je potrebné nechať až do jesene – do opadu všetkých orechov, aby sa zabránilo zavrtaniu lariev do zeme. Pred zimou je vhodné zem pod orechom zrýľovať.

Na jar sa odporúča postrek pôdy pod stromom prípravkami na baze entomopatogénych hub, ktoré ničia kukly škodcu v pôde. U nás je zatiaľ registrovaný prípravok na báze entomopatogénych húb Beauveria bassiana a Metharizium anisopliae a tiež aj na báze baktérii. Tieto prípravky sa môžu aplikovať aj koncom leta – začiatkom jesene proti larvám, ktoré po dokončení vývoja padajú na pôdu a tu sa v hĺbke 5 – 10 cm zakuklia.

Larvy z prvých liahnutí opúšťajú oplodie orecha, ešte keď je orech na strome a zavŕtajú sa do zeme pod orechom. Neskôr keď orechy padajú na zem – tie napadnuté majú v oplodí ešte larvy z posledných liahnutí. Na jeseň je potrebné spadnuté orechy priebežne zbierať. Málo napadnuté orechy je potrebné očistiť od oplodia a toto oplodie, ktoré môže obsahovať ešte larvy ako aj úplne sčernaté orechy je potrebné zlikvidovať. Ale ako?

Netreba spáliť napadnuté orechy, je to zakázané. Spaľovanie záhradného odpadu je naviac porušením § 13 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch, podľa ktorého "sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad". Spaľovať orechové lístie je naviac obrovským nezmyslom aj z rastlinolekárskeho hľadiska, pretože život a činnosť vrtivky vôbec nesúvisí s listami orecha. Najvhodnejšie je priebežne ako orechy padajú, tie úplne napadnuté hodiť do suda s vodou a tie čiastočne napadnuté ešte očistiť a oplodie hodiť tiež do suda (larvy sa vo vode utopia). Po opadnutí všetkých orechov a utopení lariev, vodu zo suda vyliať pod orech a orechy s oplodím zo suda zkompostovať alebo umiestniť do nádoby určenej na zber záhradného odpadu. Zlikvidovať larvy môžeme aj iným spôsobom, tak že vykopeme hlbšiu jamu, do ktorej sa napadnuté orechy a napadnuté oplodie priebežne vhadzujú a potom sa jama zasype (larvy neprežijú vo väčšej hĺbke, optimálnou hĺbkou v ktorej prežijú je cca 10 -15 cm pod povrchom).

Možeme týmto spôsobom zabrániť poškodeniu orechov?

Týmto spôsobom môžeme znížiť populáciu vrtivky ale nezabránime poškodeniu orechov, lebo nám imága tohto škodcu doletia z blízkych plôch (záhrad) kde sa táto ochrana nerobila. Aby orechy neboli napadnuté larvami vrtivky môžeme zabezpečiť jedine priamou ochranou a to postrekom proti samičkám, aby sme zabránili kladeniu vajíčok do oplodia. Termín postreku zistíme na základe sledovania (monitorigu) náletu múch do koruny stromu.

Monitoring náletu muchy do koruny stromu:

Na sledovanie náletu múch ako aj na odchyt múch sa odporúča použiť žlté lepové doštičky, ktoré treba vyvesiť koncom júna do korún stromov ale nie z južnej strany ako sa to robí na čerešniach pri monitoringu vrtivky čerešňovej, ale je ich treba inštalovať na severnú časť koruny, tak aby boli zatienené lístím.

Obr. 3

Obr. 3: Počet chytených imág vrtivky - 14.08.

Priama ochrana

Priama ochrana je zameraná na likvidáciu dospelých jedincov, najmä samičiek, skôr než nakladú vajíčka. Prvá aplikácia je 10-14 dní po chytený prvých imág na žltú lepovú dosku, čo je obyčajne v prvej polovici júla. Postrek treba opakovať každých 7 až 10 dní až do konca augusta v závislosti od náletu škodcu.

Voľba prípravkov

Na Slovensku sú autorizované prípravky na baze acedamipridu a lambda-cychalotrinu. V Európe sa z bioloogických prípravkov používajú prípravky na baze spinosadu.

Dávka na jeden strom (plocha 10 x 10 m): Combi-protec 10 ml + Spintor 0,5 ml + 0,2 litra vody

Spôsob aplikácie

Používajú sa kombinované postreky pozostávajúce z lákadla (Combi-protect) a zníženej dávke povolených insekticídov. Dávka na jeden strom (plocha 10 x 10 m): Combi-protec 10 ml + Spintor 0,5 ml + 0,2 litra vody. Nepostrekuje sa celý strom, ale iba jeho jedna časť a to najlepšie vo výške 2/3 stromu. Postriekať treba oslnenú, vonkajšiu stranu koruny kde sa muchy najviac vyskytujú. Veľkosť kvapiek pri postreku má byť v priemere asi 5 mm, preto pri postreku treba použiť trysky s veľkým otvorom a nízky tlak. V prípade silných zrážok do 24 hodín po aplikácii návnady (viac ako 10 mm zrážok) sa odporúča opakované ošetrenie.

Aká je efektivita priamych ochranných opatrení využívaných proti vrtivke orechovej na Slovensku za posledných 5 rokov?

S pokusmi v ochrane orechov proti vrtivky orechovej sme začali v roku 2020 a to aj v sadoch aj na záhradách na malom počte orechov. Výsledky pokusov jednoznačne potvrdili vysokú účinnosť použitých opatrení podľa danej metodiky. Veľmi dôležité je pravidelne vykonávať postreky každých 7 až 10 dní, počnúc 10 až 14 dní po prvom nálete imág na žlté lepové dosky až do konca augusta – začiatku septembra.

Pokus v orechovom sade v roku 2020

V roku 2020 sme v poloprevádzkových pokusoch v neprodukčnom orechovom sade na juhu Slovenska pestovanom v integrovanej produkcii, odrody Chendler a Lara, overovali a hodnotili účinnosť prípravkov povolených v Európe proti vrtivke orechovej. Neošetrenou kontrolou boli orechy vysadené popri príjazdovej ceste v blízkosti sadu. Charakteristiky použitých prípravkov sú dané v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Charakteristiky použitých prípravkov v pokuse

Tabuľka 1

Použité prípravky, ich koncentrácie a dátumy aplikácie sa nachádzajú v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Prípravky a ich dávky, termíny ošetrenia použité na ochranu orecha proti vrtivke orechovej v orechovom sade na južnom Slovensku v roku 2020. Použité bolo 20 l postrekovej kvapaliny na 1 ha.

Tabuľka 2

Termíny aplikácie sme si zvolili na základe náletu múch na žlté lepové dosky.

Tabuľka 3: Počet chytených imág vrtivky orechovej na žlté lepové dosky v sade kde boli vykonané aplikácie insekticídov proti vrtivke orechovej.

Tabuľka 3

Tie sme nainštalovali do koruny stromov na začiatku júla. Lapače sme kontrolovali raz za týždeň. Prípravky boli aplikované traktorovým postrekovačom CASOTTI DOCTOR Fly. Je to profesionálny mikrodávkovací postrekovač s čerpadlom poháňaným kĺbovým hriadeľom a 120-litrovou nádržou, ktorá sa fixuje v ráme za traktorom. Používa sa na stromovú aplikáciu vo vopred určených mikrodávkach, ktoré musia byť vždy rovnaké na každý strom. Ovládací monitor v kabíne traktora umožňuje určiť dávku, ktorá sa má rozdeliť s presnosťou na niekoľko mililitrov na každý strom. Použité bolo 20 l postrekovej kvapaliny na 1 ha. Na každý strom bolo aplikované 2 krát 10 ml postrekovej kvapaliny. Prvý a druhý postrek sme zopakovali, lebo niekoľko hodín po postreku prišiel výdatný dážď. Hodnotenia sme robili pred zberom (11.9.2020), na 10 stromoch sme vyhodnotili po 100 plodov. Počet poškodených orechov larvami vrtivky orechovej bol veľmi nízky, pod 3 %. Na neošetrených stromoch v blízkosti sadu orechy boli napadnuté takmer 100 %. Je to veľmi vysoká účinnosť čo naznačuje, že sa dá robiť efektívna ochrana proti tomuto škodcovi.

Pokus na malom počte orechov v záhradkárskej osade v roku 2021

Pred začiatkom sezóny sme sa stretli so záhrádkarmi v záhradkárskej osade vo Vinodole a dali sme im odporúčania, ako robiť ochranu a tiež sme im poskytli aj prípravky a lákalo. Ohlásili sme im aj termín ochrany a potom už bolo na nich, aby urobili postreky. Pestovatelia sami vykonávali ochranné opatrenia. Hodnotenia sme urobili pred zberom 21.09.2021, výsledky hodnotenia sú dané v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Počet poškodených orechov larvami vrtivky orechovej, hodnotené bolo 100 orechov z každého stromu.

Tabuľka 4

Na stromoch kde nebola dodržaná metodika a počet postrekov bol nízky sme zaznamenali vysoké percento napadnutých orechov. Pestovateľ číslo 3. vykonal 5 postrekov s lákadlom a ešte 3 postreky celého stromu. Napadnutie na tomto strome bolo veľmi nízke pod 3%, čo je dôkazom, že po vykonaní správaného počtu postrekov je efektívnosť ochrany vysoká.

Ako to bolo v tomto roku, v roku 2023?

Mnohí pestovatelia inštalovali žlté lepové doštičky do koruny orechov už koncom júna začiatkom júla ako sa uvádza v metodikách. No prvé imága na žltých doskách boli zaznamenané až 15. júla (tabuľka 5.).

Tabuľka 5: Počet chytených imág vrtivky orechovej na žlté lepové dosky v roku 2023 na troch lokalitách

Tabuľka 5

Nie je to až tak neobvyklé, lebo aj vlani meškal nálet tejto muchy. Neobvyklé je to, že na lepové dosky sa chytalo len veľmi málo jedincov (2 – 3 jedince za 3-4 dní) až do konca prvej dekády augusta. Po tomto dátume sa náhle zvýšil počet chytených jedincov.

V situácii keď pestovatelia zaznamenávali na lapačoch malý počet jedincov nevedeli či robiť zásahy alebo nie. Mnohí sa nás pýtali, či môže taký malí počet imág narobiť škody oplatí sa robiť postrek. Je na každom pestovateľovi, či sa rozhodne robiť postrek alebo nie. 

Pre úspešnú ochranu treba dokonale poznať bionómiu, vývin škodcu. Pripomeňme si, že jedna samička počas života nakladie od 300 – 400 vajíčok, kladie ich do znášok od 15-20 vajíčok do komôrok v oplodí plodu,  ktoré najprv sama vytvorí. Obyčajne je v plode len jedna komôrka, lebo samička označí plod feromónmi, čo ostatné samičky odpudzuje od nakladení vajíčok. Jedna samička teda nakladie vajíčka do 20 plodov. Otázka je, koľko je samičiek v korune stromu a koľko je z nich pripravených na kladenie vajíčok. Zdá sa, že to nie je v tomto prípade nebezpečný počet, ale overené to nemáme. Až tento rok ukáže, aké bude poškodenie orechov. V polovici septembra už bolo vidieť pomerne veľké percento sčernetých orechov, avšak tam, kde robili ochranu od polovice augusta, je percento ščernetých orechov oveľa menšie.

Faktom však je, že neskoro napadnuté plody už majú vyvinuté jadrá čo znamená, že škody nebudú až tak veľmi vážne. Jadrá nebudú scvrknuté a nevyvinuté. Skrátka škody budú menšie ako obvykle, keď nálet začne skôr.