Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Bakteriózy zemiakov - opatrenia ÚKSÚP

12-11-2020
Ing. Ivana Bugriová | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

V boji proti týmto dvom chorobám vydáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu oboch karanténnych ochorení. Pri oboch ochoreniach je dôležitým rastlinolekárskym opatrením nákup výhradne zdravého sadivového materiálu, ktorý pochádza zo zdravého sadiva, ktoré podlieha laboratórnemu testovaniu. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave odporúča nakupovať sadivo od dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky náležité rastlinolekárske podmienky pre uvádzanie svojho sadiva na trh, najmä označenie úradnou náveskou a rastlinným pasom.

V prípade výskytu jedného z uvedených ochorení sa nemôžu sadiť zemiaky na ten istý pozemok aspoň dva roky po sebe pri bakteriálnej krúžkovitosti a 5 – 7 rokov pri hnedej hnilobe zemiakov. Okrem toho dotknutý pestovateľ má ďalšie obmedzenia v pestovaní a uvádzaní svojej produkcie na trh.

Podozrenie z výskytov je potrebné hlásiť buď telefonicky (02/59 88 03 42), e-mailom [email protected], alebo písomne na oficiálnu adresu ÚKSÚP-u.