Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Zaujímavé linky

Vestník MPRV SR čiastka 12/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

22.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2023
23.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2023
24.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2023
25.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2023
26.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2023
27.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči transmisívnej spongiformnej encefalopatii – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2023
28.
Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022 - 2023
29.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2022 - 2023
30.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2022 -2023
31.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2023
32.
Národný pohotovostný program pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovensku v roku 2023
33.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2023
34.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023
35.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2023
36.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2023
37.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2023
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
40.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
41.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
42.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
43.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
44.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023&ofs1=13