Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

31-01-2024
(zdroj: www.beepro.sk)

Úbytok včiel sa stal veľkým problémom, pretože včely patria medzi najdôležitejších opeľovačov poľnohospodárskych plodín aj voľne rastúcich rastlín. Včely poskytujú mnoho benefitov najmä vo forme opeľovania rastlín, ako aj prostredníctvom blahodarných účinkov rôznych včelích produktov na ľudský organizmus. Niekedy si neuvedomujeme, aké sú včely medonosné životne dôležité a že náš život by bez nich pravdepodobne nemohol existovať.

V januári 2024 sa končí realizácia projektu BeePro: "Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme", ktorého cieľom bolo vytvoriť užitočné vzdelávacie nástroje pre organizácie odborného vzdelávania a prípravy, učiteľov a študentov odborného vzdelávania, poľnohospodárov a včelárov, ako aj pre pôdohospodárskych poradcov, so zámerom aktualizovať a zlepšiť ich znalosti a povedomie v oblasti ekologického včelárstva, poskytnúť podporné vzdelávacie materiály na zlepšenie vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti dopadov používania prípravkov na ochranu rastlín na včely a iné opeľovače a šíriť informácie o správnych spôsoboch používania a aplikácie týchto agrochemikálií (v modernom poľnohospodárstve nevyhnutných), za účelom minimalizovania ich negatívnych dopadov na včely a životné prostredie vo všeobecnosti.

Projekt sa realizuje v rámci programu EÚ ERASMUS+. Na jeho realizácii sa podieľalo 6 partnerov z 5 krajín Európy - Slovensko, Poľsko, Španielsko, Rumunsko a Cyprus, koordinátor projektu je Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (predtým Agroinštitút Nitra), trvanie projektu je 2 roky.

V súčasnosti sú všetky výsledky projektu dostupné širokej verejnosti, medzi hlavné výsledky projektu patrí:

  1. BeePro Kurikulum vrátane Správy o súčasnej situácii v sektore. Jeho súčasťou je analýza o situácii vo včelárstve vo všetkých partnerských krajinách – správa o súčasnej situácii v sektore, metodika vývinu vzdelávacích nástrojov a samotné BeePro kurikulum.
  2. Virtuálne vzdelávacie prostredie so vzdelávacím obsahom: Kompletný vzdelávací materiál BeePro v angličtine, slovenčine, poľštine, španielčine, rumunčine a gréčtine (vrátane interaktívneho slovníka, videí, odkazov, kvízov a ďalších zdrojov) je k dispozícii aj na interaktívnej e-learningovej platforme: Virtuálne vzdelávacie prostredie BeePro - https://edu.beepro.sk/ . Ak chcete získať prístup ku kurzom na platforme, musíte si najprv vytvoriť účet:  https://edu.beepro.sk/login/signup.php . Pri registrácii postupujte podľa pokynov formulára, zapamätajte si zadané prihlasovacie údaje alebo si ich zapíšte. Následne vám bude na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári, zaslaný e-mail, ktorý bude obsahovať odkaz na potvrdenie registrácie. Po prihlásení do portálu môžete vstúpiť do kurzu výberom konkrétnej jazykovej verzie a následným kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť ma do kurzu".
  3. BeePro Príručka: Posledným výsledkom je BeePro príručka. Vzdelávací obsah, vyvinutý v predchádzajúcich fázach projektu, bol upravený po fáze pilotného testovania a tvorí hlavnú časť príručky BeePro. Aby bola táto príručka čo najpraktickejšia a najzrozumiteľnejšia, obsahuje okrem hlavného obsahu štruktúrovaného prostredníctvom jednotlivých kapitol aj časť venovanú prípadovým štúdiám, zhrnutie, užitočné odkazy a terminologický slovník.

Elektronická verzia BeePro príručky je dostupná na webovej stránke projektu, pod sekciou „Výsledky“ : https://beepro.sk/sk/results

Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke projektu https://beepro.sk a FB stránke https://www.facebook.com/project.beepro .