Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Náklady dojných oviec v roku 2022

16-11-2023
Ing. Marta Oravcová, PhD.; Ing. Ján Huba, CSc. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra