Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Bioenergetika

Alternatívne využitie raží - lacné krmivo i zdroj bioenegie

29-06-2015
Ing. Nika Gregušová | [email protected]
OSIVO a.s.

Raž je pestovateľsky i ekonomicky menej náročná obilnina, rozšírenie jej pestovateľských plôch však úzko súvisí s možnosťami odbytu. Vhodnou alternatívou okrem využitia na potravinárske účely je jej využitie na kŕmne účely či produkciu bioplynu. Raž zaznamenala v posledných dvoch rokoch najvyšší pokles cien zo všetkých obilnín. Práve nízka nákupná cena, či nižšie pestovateľské náklady na 1 tonu produkcie  hovoria v prospech využitia raže ako lacného krmiva, či lacného zdroja bioenergie. Najvýraznejší ekonomický prínos, až o 16% vyšší výnos z hektára,  v porovnaní so pšenicou je dosahovaný na ľahších pôdach a v suchších pestovateľských ročníkoch, pretože vďaka mohutnému koreňovému systému o 30% lepšie využíva živiny a vlahu ako pšenica.  Raž je nenáročná na predplodinu a preto má nesporné výhody aj v osevných postupoch s vysokým zastúpením pšenice a kukurice pri produkcii pre bioplynové stanice.

Hybridná raž Palazzo

Hybridná raž Palazzo má univerzálne využitie - na zrno, na potravinárske i kŕmne účely a tiež na siláž, na kŕmne účely a pre bioplynové stanice - zdroj OSIVO a.s.

Po stáročia sa raž pestovala predovšetkým ako chlebová obilnina najmä na chudobnejších pôdach v strednej a severnej Európe. Dobre znáša aj sejbu po obilnine. Má tiež lepšiu odolnosť voči fuzariózam v porovnaní s pšenicou. Nová generácia Pollen plus hybridov najväčšieho európskeho šľachtiteľa hybridnej raže nemeckej spoločnosti KWS Lochow, BRASETTO, PALAZZO, VISSELO a novinka pre bioplynové stanice KWS PROGAS,   priniesla pestovateľom hneď niekoľko výhod. Vyšší výnos pri nižších pestovateľských nákladoch v porovnaní so pšenicou hlavne na ľahších pôdach a v suchších pestovateľských ročníkoch, stabilnú potravinársku kvalitu (pádové číslo) aj v menej priaznivých ročníkoch a tiež vyššiu odolnosť voči námeľu.  Hybridné raže  prekonávajú v úrodách zrna populačnú raž o 15-20%. V praxi dosahujú výnosy v závislosti na ročníku a intenzite pestovania 6-8 t zrna z hektára.

Jadrové krmivo aj siláž

V niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku, Dánsku a Poľsku sa  zrno raže s úspechom využíva ako kvalitné vysokoenergetické krmivo pre ošípané a hovädzí dobytok. Raž  má síce o niečo nižší obsah bielkovín v porovnaní so pšenicou a tritikale, ale má optimálnu skladbu esenciálnych aminokyselín a najvyšší podiel esenciálnej aminokyseliny lyzínu zo všetkých obilnín. Najvýhodnejšie je začať s pridávaním raže do kŕmnej zmesi už u mláďat od 3-4 týždňov veku, aby si navykli na chuť raže. Aj napriek tomu, že obsah neškrobových látok arabinoxylánov je  v nových vyšľachtených hybridoch raže nižší, je potrebné u ošípaných na zlepšenie stráviteľnosti pridať k raži enzým xylanázu. U hovädzieho dobytka arabinoxylány nespôsobujú problém s trávením.

Odporúčané percentuálne zastúpenie raže v zmesi jadrového krmiva

Prasiatka do 15 kg
10 %
Prasiatka nad 15 kg
20%
Prasnice
25%
Výkrmové ošípané
30- 50%
Teľatá
postupne 0 – 5 až 8 %
Mladý dobytok
40%
Výkrmový dobytok
20%
Dojnice
40%

Ďalšou možnosťou využitia hybridnej raže u hovädzieho dobytka je na pasenie a na výrobu  siláží. Významnou vlastnosťou hybridov je rýchly jarný rast a  produkcia veľkého množstva zelenej hmoty do obdobia  zberu koncom apríla až začiatkom mája. V tomto období zelená hmota raže obsahuje najvyšší obsah bielkovín (až 19%, čo je vyššie percento v porovnaní s trávnymi silážami). Výhodou tohto včasného zberu je tiež možnosť dvoch úrod do roka. Následne po zbere raže je ešte možné z časového hľadiska zasiať priamo do strniska skoršie hybridy kukurice s FAO pod 180, prípadne cirok.

Sejte energiu s nami

V rámci špeciálneho programu energetických plodín spoločnosti KWS Lochow je významný prínos niektorých hybridov raže – PALAZZO a nový hybrid KWS PROGAS vo využití na GPS siláže pre bioplynové stanice. Tieto hybridy poskytujú vysoký výnos sušiny z hektára (11,8 – 12,5 t/ha ) , zvýšujú výnosnosti bioplynu v kombinácii s kukuričnou silážou a ich výhodou sú aj nízke výrobné náklady na m3 metánu. Výnosnosť bioplynu o 5% sa zvyšuje už pri pridaní 15% ražnej siláže do kukuričnej siláže, najvyššia výnosnosť (zvýšenie až o 13%) sa dosahuje v kombinácií 25 až 35 % siláže z hybridnej raže a 65 až 75 % kukuričnej siláže. Zber celých rastlín sa odporúča v období mliečnej zrelosti pri 30-35% obsahu sušiny. Pestovanie hybridných raží na bioenergetické účely je vhodné aj v suchších pestovateľských podmienkach, ich výhodou je tiež rozšírenie osevného postupu s vysokým zastúpením pšenice a kukurice.