Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší

18-03-2015
Ing. Peter Demo, PhD.; Ing. Milan Kumičík | [email protected]
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 30-31)

  • Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší (0.10 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť