Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Konkurencieschopný agropotravinársky sektor EÚ dosahuje vysokú úroveň diverzifikácie obchodu

09-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

V nedávnom oznámení s názvom "Na ceste k odolnejšej, konkurencieschopnejšej a udržateľnejšej Európe" sa pripomína, že Komisia predložila dva balíky finančnej podpory a krízových opatrení na podporu poľnohospodárov EÚ a zvýšenie odolnosti potravinových systémov EÚ vrátane aktivácie európskeho mechanizmu pripravenosti a reakcie na krízu v oblasti potravinovej bezpečnosti (EFSCM). V súlade so svojím záväzkom pozorne monitorovať agropotravinárske trhy a obchodné toky a mapovať riziká a zraniteľnosť dodávateľského reťazca EÚ Európska komisia posúdila úroveň diverzifikácie vývozu a dovozu agropotravinárskych výrobkov EÚ v rokoch 2012 až 2022. V tomto desaťročí sa prejavil mierny trend zvyšovania diverzifikácie vývozu aj dovozu. Štúdia sa zaoberá aj súčasným stavom obchodu EÚ s agropotravinárskymi výrobkami s piatimi jej hlavnými obchodnými partnermi.

Vysoká úroveň diverzifikácie obchodu EÚ, ktorá sa uvádza v zverejnenej správe Európskej komisie, podporuje konkurencieschopný a odolný agropotravinársky sektor EÚ. Obchodovanie s kľúčovými komoditami, ako sú potraviny, so širokou škálou partnerov minimalizuje riziká a zraniteľnosť dodávateľského reťazca. V prípade agropotravinárskych výrobkov posilňuje odolnosť tým, že nevytvára zbytočnú závislosť od určitých dovozov a zabezpečuje stabilný tok vývozu.

Z analýzy vyplýva, že celkový obchod EÚ s agropotravinárskymi výrobkami je dobre diverzifikovaný, s mnohými obchodnými partnermi, pričom určitá závislosť od určitých komodít pretrváva. Celkovo možno povedať, že postavenie EÚ ako najväčšieho svetového vývozcu a jedného z najväčších dovozcov agropotravinárskych výrobkov umožňuje vyvážené a priaznivé obchodné vzťahy s tretími krajinami.

Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ

EÚ vykazuje podobnú úroveň diverzifikácie svojho celkového vývozu ako iní veľkí vývozcovia, napríklad USA alebo Čína. Vývoz EÚ je v prípade väčšiny kategórií agropotravinárskych výrobkov dobre diverzifikovaný medzi obchodnými partnermi. Veľký podiel agropotravinárskeho vývozu EÚ (21 % hodnoty v roku 2022) však smeruje do Spojeného kráľovstva.

Niektoré produkty vykazujú nižšiu úroveň diverzifikácie. Napríklad trh USA absorbuje 28 % vývozu vína z EÚ a 25 % celkového vývozu bravčového mäsa z EÚ smeruje do Číny.

Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ

Dovoz z EÚ vykazuje vyššiu celkovú diverzifikáciu ako ostatní hlavní dovozcovia. Niektoré krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo, Kanada alebo Mexiko, ktorých obchod je silne orientovaný na jedného hlavného obchodného partnera, vykazujú vysoké indexy koncentrácie obchodu.

V EÚ je však v niektorých kategóriách výrobkov vyššia úroveň koncentrácie. V prípade olejnín a bielkovinových plodín, ktoré sú najviac dovážanou kategóriou do EÚ, predstavoval dovoz z Brazílie, Argentíny a Ukrajiny v roku 2022 32 %, 15 % a 14 % dovozu do EÚ. EÚ nie je sebestačná v prípade týchto komodít a dovoz zohráva dôležitú úlohu pri pokrytí spotreby EÚ. Podobná situácia bola aj v prípade kávy, kde 34 % dovozu do EÚ pochádzalo z Brazílie, a kakaa, kde Pobrežie Slonoviny dodávalo 47 % dovozu kakaa do EÚ.

Dovoz obilnín do EÚ bol v roku 2022 mierne koncentrovaný. Ukrajina a Brazília predstavovali 36 % a 18 % dovozu obilnín do EÚ, najmä v prípade kukurice. EÚ však celkovo zostáva čistým vývozcom obilnín a v sezóne 2022/23 bude naďalej produkovať viac, ako spotrebuje.

Najviac koncentrované sú dovozy mliečnych výrobkov, bravčového, ovčieho a kozieho mäsa, nápojov, liehovín a likérov a olív a olivového oleja, ale EÚ je vo väčšine týchto výrobkov sebestačná a nepredstavujú z hľadiska hodnoty najväčší dovoz. Preto tieto vysoké úrovne koncentrácie nepredstavujú mimoriadne veľké strategické riziko.

Hlavní agropotravinárski obchodní partneri EÚ

Správa analyzuje kľúčové údaje o obchode s piatimi hlavnými agropotravinárskymi obchodnými partnermi EÚ: Spojeným kráľovstvom, USA, Čínou, Brazíliou a Ukrajinou. Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami bola s týmito krajinami kladná (27 mld. EUR) a v roku 2022 dosiahla so všetkými partnermi celkovo 58 mld. EUR.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/competitive-eu-agri-food-sector-achieves-high-level-diversification-trade-2023-10-06_en