Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Svetové ceny potravín v januári vzrástli

15-02-2022
(zdroj: www.fao.org)

Podľa informácií Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa ukazovateľ svetových cien potravín v januári zvýšil, najmä vďaka obmedzeniam na strane ponuky rastlinných olejov.

Index cien potravín FAO dosiahol v januári v priemere 135,7 bodu, čo je o 1,1 % viac ako v decembri. Index sleduje mesačné zmeny medzinárodných cien bežne obchodovaných potravinových komodít.

Index cien rastlinných olejov FAO medzimesačne vzrástol o 4,2 % a zvrátil decembrový pokles na historické maximum. Ceny všetkých hlavných olejov vzrástli, k čomu prispeli aj rastúce ceny ropy.

Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO vzrástol o 2,4 %, čo je jeho piaty mesačný nárast za sebou, pričom najstrmší nárast zaznamenalo sušené odstredené mlieko a maslo.

Index cien obilnín FAO v januári oproti decembru mierne vzrástol o 0,1 %. Exportné ceny kukurice v priebehu mesiaca vzrástli o 3,8 %, vyvolané obavami z pretrvávajúceho sucha v Južnej Amerike, zatiaľ čo svetové ceny pšenice klesli o 3,1 % v dôsledku veľkej úrody v Austrálii a Argentíne. Nižšia úroda a stabilné nákupy ázijskými nákupcami viedli k mesačnému nárastu medzinárodných cien ryže o 3,1 %.

Index cien mäsa FAO sa v januári mierne zvýšil, pričom svetové ceny hovädzieho mäsa dosiahli nový vrchol, keďže celosvetový dovozný dopyt prevýšil vývozné ponuky, zatiaľ čo ceny ovčieho a hydinového mäsa sa zmiernili, keďže exportovateľné dodávky prevýšili dovozný dopyt. Ceny bravčového mäsa mierne vzrástli, čiastočne v dôsledku rastúcich vstupných nákladov, ktoré tlmia globálnu ponuku.

Index cien cukru FAO v januári zaznamenal pokles o 3,1 % oproti predchádzajúcemu mesiacu v dôsledku priaznivých vyhliadok v oblasti produkcie  v Indii a Thajsku (významní exportéri), ako aj v dôsledku dažďov a nižších cien etanolu v Brazílii.

Nové odhady FAO v oblasti produkcie obilnín za rok 2021:

  • svetová produkcia obilnín - 2 793 mil. ton  (nárast o 0,8 percenta oproti predchádzajúcemu roku),
  • celosvetová produkcia pšenice - na rovnakej úrovni ako v roku 2020,
  • produkcia iných druhov obilnín -  nárast o 1,3 %,
  • produkcia ryže – nárast o 0,7 %.

V roku 2022 sa očakáva rozšírenie celosvetovej sejby pšenice, ktorá bude podporovaná väčšinou priaznivými poveternostnými podmienkami na severnej pologuli, aj keď vysoké vstupné náklady by mohli brzdiť väčšiu expanziu. V prípade kukrice sa očakáva, že vysoké ceny podporia rekordnú sejbu v Argentíne a Brazílii.

Predpokladá sa, že celosvetové využitie obilnín v hospodárskom roku 2021/22 sa medziročne zvýši o 1,6 %, čo poukazuje na pravdepodobný pokles pomeru svetových zásob obilnín k spotrebe na 28,7 %, čo je o niečo menej ako v predchádzajúcom roku.

Najnovšia predpoveď FAO pre svetový obchod s obilninami v hospodárskom roku 2021/22 :

  • celosvetový obchod -  481 mil. ton (o 0,4 % viac ako v predchádzajúcom hospodárskom roku a zároveň ide o rekordnú úroveň),
  • nárast globálneho obchodu s pšenicou – o 2 %,
  • nárast objemu celosvetovo obchodovanej ryže – o takmer 4 %,
  • pokles obchodu s inými druhmi obilnín – o 1,5 %.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-prices-rise-in-january-2022/en