Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia prijala opatrenie na zvýšenie peňažného toku poľnohospodárov

10-08-2021

Európska komisia poskytla podporu agropotravinárskemu sektoru počas krízy spôsobenej Covid-19 prostredníctvom zvýšenej flexibility a konkrétnych trhových opatrení. Nedávno sa balík podporných opatrení pre vinársky sektor predĺžil do polovice októbra 2021.

Toto leto sú v EÚ nepriaznivé poveternostné podmienky od povodní až po vlny horúčav. Poľnohospodári patria medzi najviac postihnutých týmito extrémnymi výkyvmi počasia. Preto Európska komisia prijala opatrenie, ktoré poľnohospodárom umožňuje získať vyššie preddavky na platby v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Toto opatrenie podporí a zvýši peňažný tok poľnohospodárov postihnutých krízou spôsobenou COVID-19 a nepriaznivými poveternostnými podmienkami v celej EÚ. Niektoré regióny boli napríklad vážne postihnuté povodňami.

Opatrenie umožní členským štátom vyplácať podporu príjmov a platby v rámci niektorých schém rozvoja vidieka poľnohospodárom s vyššou úrovňou preddavkov: až do 70 % (z 50 %) priamych platieb a 85 % (zo 75 %) platieb na rozvoj vidieka. Uplatňujú sa záruky na ochranu rozpočtu EÚ, takže platby je možné vyplácať po dokončení kontrol od 16. októbra 2021.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-measure-increase-cash-flow-farmers-2021-aug-04_en