Novinky

Konštrukcia a účinnosť prevodoviek traktorov

23-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Jarné obilniny - zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

20-01-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výzvu pre poľnohospodárov navyšujeme o 106 miliónov EUR

19-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zvýšenie obsahu vlákniny v chleboch prídavkom netradičných múk

19-01-2023
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Opatrenia proti šíreniu AMO zaberajú

18-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Starostlivosť o teľatá po narodení

18-01-2023
Mikrop Slovensko

Ochrana broskvoní a meruněk v ekologické produkci

17-01-2023
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

13-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Verejná konzultácia k návrhu usmernení k dohodám o udržateľnosti v poľnohospodárstve

12-01-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Choroby obilnín v roku 2022

12-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied