Novinky

Zelený týždeň EÚ 2024: Na ceste k odolnému európskemu vodnému hospodárstvu

19-01-2024
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Ako to bolo s vrtivkou orechovou v roku 2023?
5 rokov s vrtivkou orechovou na Slovensku

19-01-2024
Ecophyta s.r.o., Nitra

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti I.

18-01-2024
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Sortiment techniky pre sejbu jarín

16-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zahustené výsadby vinohradov

12-01-2024
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2023, str. 48-49)

Index cien potravín FAO v decembri klesol

11-01-2024
(zdroj: www.fao.org)

Jedlý hmyz – potemník múčny (Tenebrio molitor)

10-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vyhnite sa zhutňovaniu pôdy - pneumatiky sú rozhodujúce

08-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agropotravinársky obchod EÚ v septembri 2023

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)