.

Novinky

Európska komisia spúšťa informačný panel o potravinovej bezpečnosti v EÚ

12-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Bulharska a Rumunska

07-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Resilience dojnic – jaký je přínos pro chovatele?

07-12-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves

Komisia schválila strategické plány SPP Malty, Cypru, Talianska a Belgicka

06-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Stromárka orechová (Panaphis juglandis, syn. Callaphis juglandis)

06-12-2022
ÚKSÚP – OOR

Poľnohospodárska logistika a informačné technológie

05-12-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zásady pre vytvorenie a prevádzku životaschopnej včelnice

30-11-2022
Ukážková včelnica SZV, Želiezovce

Mora bavlníková (Helicoverpa armigera)

29-11-2022
ÚKSÚP – OOR

Mikroelementy v pôde a v rastline

28-11-2022

Komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska

25-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)