Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Choroby zemiakov II.

03-10-2013

Choroby zemiakov I.

03-10-2013

Zlatobyle - invázne alebo liečivé rastliny?

03-10-2013

Hlavné choroby slnečnice

01-10-2013

Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období

01-10-2013

Buriny a ich regulácia v porastoch hustosiatych obilnín

01-10-2013

Buriny v husto siatych jarných obilninách

01-10-2013

Ochrana poľných plodín proti roztočom

01-10-2013

Choroby kukurice

01-10-2013