Novinky

Ako predchádzať bakteriálnej kontaminácii semena

05-02-2024
1 Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 Ústav biotechnológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Ústav aplikovanej biológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Komisia navrhuje umožniť poľnohospodárom EÚ, aby sa na jeden rok odchýlili od určitých poľnohospodárskych pravidiel

02-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Politická dohoda o jasnom označovaní a lepšom zložení medu, ovocných štiav, džemov a mlieka

01-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

31-01-2024
(zdroj: www.beepro.sk)

Vtáčia chrípka na juhu Slovenska

30-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Karanténne choroby v EÚ

30-01-2024
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Karanténne škodlivé organizmy EÚ

29-01-2024
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Zver robí škody, keď je hladná

26-01-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra

Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

25-01-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)