Novinky

Signalizácia v ochrane rastlín – 23/2023

30-08-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Aké optimálne hodnoty teplôt a vlhkosti ovplyvňujú výskyt cikády Scaphoideus titanus?

25-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

FAO víta príspevok Európskej únie vo výške 25 miliónov EUR na podporu ochrany voľne žijúcich zvierat a potravinovej bezpečnosti

23-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Mykotoxíny v kukuričnej siláži - skryté riziko pre prežúvavce

22-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Index cien potravín FAO v júli vzrástol

22-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Komisia vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rámcovou zmluvou na prierezovú analýzu poľnohospodárstva a SPP

21-08-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zelená dohoda: Nové usmernenia pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a systémy platieb za ekosystémové služby lesov

18-08-2023
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Výživa, významný prvok manažmentu odpadov v chove ošípaných

17-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Divina - domáca trvalo udržateľná potravina

17-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kukuričná siláž vo výžive prežúvavej zveri

16-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra