Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Fuzariózy kukurice a mykotoxíny

30-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny z 3.12.2014, str. 38)

Postrekovacia technika – dôležitý prvok v chemickej ochrane a vo výžive porastov

15-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Ochrana rastlín - metódy a vývojové trendy

08-04-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Termín povinnej odbornej spôsobilosti sa blíži

24-03-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Ochrana repkových porastov na jeseň

14-01-2015
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako ďalej proti múčnatke viniča? Prevencia!

17-09-2014
(zdroj: Roľnícke noviny č. 21/2014)

Nešpecializovaní škodcovia poľných plodín

01-08-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Integrovaná ochrana rastlín

23-07-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP v Bratislave

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI