Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Integrovaná ochrana rastlín

23-07-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP v Bratislave

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI

Ochrana slnečnice ročnej proti chorobám

24-04-2014
(zdroj: prispevok z konferencie DOW AGRO SCIENCES, Nitra 17.1.2014)

Klimatické prvky a kontaminácia pšenice fuzáriovým mykotoxínom

12-02-2014

Choroby zemiakov IV.

03-10-2013

Choroby zemiakov III.

03-10-2013

Choroby zemiakov II.

03-10-2013

Choroby zemiakov I.

03-10-2013

Zlatobyle - invázne alebo liečivé rastliny?

03-10-2013

Hlavné choroby slnečnice

01-10-2013